Megmaradási tétel

A fizikában a megmaradási tétel azt állítja, hogy valamely mérhető fizikai mennyiség nem változik a fizikai rendszer időbeli fejlődése során, azaz az illető fizikai mennyiség megmaradó mennyiség. A megmaradási tételek egy része, sőt az általános relativitáselmélet és a kozmológia legutóbbi eredményei szerint talán a többsége nem általános érvényű. Bizonyos kölcsönhatások esetén érvényesek csak, van amelyik több kölcsönhatás esetén is érvényes, van, ami csak kevesebb esetén. A következő megmaradási tételek fordulnak elő a fizikában:

A téridő mennyiségeire vonatkozó megmaradási tételekSzerkesztés

Nem sérülő szimmetriákSzerkesztés

Sérülő szimmetriákSzerkesztés

Csak a klasszikus mechanikában használható, szimmetriához nem kötődő megmaradási tételSzerkesztés

Új megmaradó mennyiséghez nem kapcsolódó szimmetriákSzerkesztés

"Belső" mennyiségekre vonatkozó megmaradási tételekSzerkesztés

Általánosan érvényes megmaradási tételekSzerkesztés

A gyenge kölcsönhatásban sérülő szimmetriák és megmaradási tételekSzerkesztés

Csak az erős kölcsönhatás megmaradási tételeSzerkesztés

Sérülő megmaradási tételekSzerkesztés

Globális és lokális szimmetriákSzerkesztés

Egy fizikai rendszer megmaradó tulajdonsága megmaradhat lokálisan, vagy globálisan. A lokális megmaradáshoz a tulajdonságnak az egyik helyről a másikra kell áramlania és nem egyszerűen csak eltűnni egy helyen és megjelenni egy másikon, mint a globális megmaradás esetén.

A lokális megmaradás esetén a tulajdonsághoz kötődik egy kölcsönhatás egy közvetítővel (makroszkopikus esetben erőtörvénnyel). Ilyen például az elektromos töltés megmaradása, amihez az elektromágneses tér (foton) és az elektromágneses kölcsönhatás (például Coulomb-törvény) kapcsolódik és ami a lokális mértékszabadságnak, egy lokális U(1)-szimmetriának a következménye.

Nem ilyen például az impulzusmomentum megmaradása, ami egy globális forgatással szembeni invarianciából következik. Két gyorsan forgó – azaz impulzusmomentummal rendelkező – test között azonban nem lép fel pusztán a forgásuk miatt erőhatás.

Noether-tételSzerkesztés

Ha a fizikai rendszer egy Lagrange-függvénnyel leírható, akkor a Noether-tétel szerint a megmaradási törvény ekvivalens egy folytonos szimmetriatranszformációval szembeni invarianciával.

Például ha az   Lagrange-függvény csak az egyik általános koordináta idő szerinti   deriválttól függ, de nem függ magától az általános   koordinátától ( ), akkor az általánosított impulzus

 

egy megmaradó mennyiség. Ez egy speciális esete a Noether-tételnek, s az ilyen koordinátákat ciklikusaknak nevezzük.

Amennyiben a Lagrange-függvény nem függ expliciten az időtől, akkor a rendszer energiája lesz egy megmaradó mennyiség.[1]

JegyzetekSzerkesztés

  1. Nagy Károly: Elméleti mechanika, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002., 9631939553 

ForrásokSzerkesztés