Vallástudomány

A vallástudomány bölcsész- illetve kultúratudomány, amely a múlt és a jelen társadalmainak vallásinak tételezett dimenzióit vizsgálja.

Vallástudomány
Vallási jelképek
Vallási jelképek

Tárgya a vallások
Ágai
Jelentős kézikönyvei Szimonidesz Lajos: A világ vallásai (Budapest, 1928)
– multidiszciplínák –

Bővebb jelentéseSzerkesztés

Az ilyen értelemben vett vallást tárgyának tekintő, a vallási jelenségek sokféleségét komplex módon vizsgáló – a hit előfeltevéseit és a teológia megfontolásait mellőző – tudomány. A vallástudomány elmélettörténetét tekintve elsősorban vallástörténet és vallásfenomenológia, további résztudományai pedig a modern társadalomtudományok vallással és vallásossággal foglalkozó szakágai. A vallástörténet foglalkozik a vallások keletkezésével, fejlődésével, összefüggéseivel, a vallásfenomenológia a vallást alkotó elemekkel, a vallásszociológia a társadalom vallásosságának változásaival és vallási szerveződéseivel, a valláspszichológia a vallás lélektani vonatkozásaival.

Nem szabad összekeverni a vallástudományt a teológiával, hiszen a teológia a vallások tartalmának igazságával, és ezek összefüggéseivel kíván foglalkozni, míg a vallástudomány ettől eltekintve egy adott tárgynak kezeli a vallást, és elemzi azt. Másrészt a teológia általában egy adott egyház saját hitrendszerével foglalkozik és azt más vallási hagyományok mércéjének tekinti.

TörténeteSzerkesztés

A vallástudomány történetét általában Friedrich Max Müllertől (1823-1900) eredeztetik. Az oxfordi tudós az összehasonlító nyelvtudomány akkori elméletének megfelelően összehasonlító vallástudományt alkotott, s erről az új tudományról számos előadást tartott, melyek könyv formájában is megjelentek.

ÁgaiSzerkesztés

Képzések MagyarországonSzerkesztés

IrodalomSzerkesztés

  • Horváth Pál: Vallásismeret. Bp.: Calibra, 1997.
  • Horváth Pál: Vallásfilozófia és vallástörténet. Bp.: Zsigmond Király Főiskola – L'Harmattan Kiadó, 2004.
  • Voigt Vilmos: A vallási élmény története. Bp.: Timp Kiadó, 2004.
  • Voigt Vilmos: A vallás megnyilvánulásai. Bp.: Timp Kiadó, 2006.

További információkSzerkesztés