Tanulók Könyvtára (Stampfel Károly kiadása)

A Tanulók Könyvtára egy 19. század végi – 20. század eleji magyar szépirodalmi könyvsorozat, amely Dávid István szerkesztésében és Stampfel Károly kiadásában jelent meg Pozsonyban majd Budapesten 1881 és 1915 között:

 • 1. Livius. XXI. Ford. és magy. Dávid István. 1. füzet. (64 l.) 1881.
 • 2. Sallustius. Jugurtha. Ford. és magy. Krajnyák Ede. 1. füzet. (64 l.) 1881.
 • 3. Szemelvények Herodotos műveiből. Dávid Istvánnak Eggenbergnél megjelent kiadása szerint. Ford. és magy. Dávid István. 1. füzet. (64 l.) 1881.
 • 4. Cicero L. Catilina ellen tartott vádbeszédei. Ford. és magy. Dávid István. 1. füzet. (64 l.) 1881.
 • 5. Horatius ódái és epodosa. Ford. és magy. Dávid István. 1. füzet. (64 l.) 1881.
 • 6. Vergilius. Aeneise. Ford. és magy. Dávid István. 1. füzet. (64 l.) 1881.
 • 7. Cicero L. Catilina ellen tartott vádbeszédei. Ford. és magy. Dávid István. 2. füzet. (vége.) (65–134) 1882.
 • 8. Szemelvények Herodotos müveiből. Dávid István kiadása szerint. Ford. és magy. Dávid István. 2. füzet. (vége) (65–128.) 1882.
 • 9. Livius XXI. Ford. és magy. Dávid István. 2. füzet. (65–120 l.) 1882.
 • 10. Cicero A. Licinus Archias mellett tartott védőbeszéde. Ford. és magy. dr. Boros Gábor. (II, 54 l.) 1882.
 • 11. Sallustius. Jugurtha. Ford. és magy. Krajnyák Ede. 2. füzet. (65–128 l.) 1882.
 • 12. Livius. XXI. Ford. és magy. Dávid István. 3. füzet (vége). (121–188 l.) 1882.
 • 13. Sallustius. Jugurtha. Ford. és magy. Krajnyák Ede. 3. füzet. 1883.
 • 14. Cicero. Q. Ligarius és M. Marcellus mellett mondott beszédei. Ford. és magy. dr. Boros Gábor. (64 l.) 1883.
 • 15. Sallustius. Jugurtha. Ford. és magy. Krajnyák Ede. 4. füzet. (vége) 1883.
 • 16. Caesar. De bello gallico. Ford. és magy. dr. Boros Gábor. 1. füzet. (64 l.) 1883.
 • 17. Horatius ódái és epodosai. Ford. és magyarázta Dávid István. 2. füzet. (65–128. lap.) 1883.
 • 18–20. Caesar de bello Gallico. Ford. és magy. dr. Boros Gábor. 2–4. füzet. (65–256 l.) 1883.
 • 21. Horatius ódái és epodosai. Ford. és magy. Dávid István. 3. füzet. (129–192 l.) 1884.
 • 22. Vergilius Aeneise. Ford. és magy. Dávid István. 1. füzet. (1–64. l.) 1884.
 • 23. Cornelius Nepos. Ford. és magy. Dávid István. 1. füzet. (1–64 l.) 1884.
 • 24. Platon. Kriton, Sokrates védelme. Euthypron. Ford. és magy. dr. Boros Gábor. 1. füzet. (1–64 l.) 1884.
 • 25. Homeros Iliása. Ford. és magy. Kempf József. 1. füzet. (1–64 l.) 1884.
 • 26. Horatius ódái és epodosai. Ford. és magy. Dávid István. 4. füzet. (193–253 l.) 1884.
 • 27–28. Caesar de bello Gallico. Ford. és magy. dr. Boros Gábor. 5–6. füzet. (257–384 l.) 1885.
 • 29. Xenophon emlékiratai Sokratesről. Ford. és magy. Némethy Géza. 1. füzet. (1–64 l.) 1885.
 • 30. Cornelius Nepos. Ford. és magy. dr. Boros Gábor. 2. füzet. (65–128 l.) 1885.
 • 31. Platon, Kriton, Sokrates védelme. Euthypron. Ford. és magy. dr. Boros Gábor. 2. füzet. (65–128 l.) 1885.
 • 32. Homeros Iliása. Ford. és magy. Kempf József. 2. füze. (65–128 l.) 1885.
 • 33. Cicero De imperia Cu. Pompeii, pro P. Luller, pro P. Sestis. Ford. és magy. Némethy Géza. 1. füzet. (1–64 l.) 1885.
 • 34. Cornelius Nepos. Ford. és magy. dr. Boros Gábor. 3. füzet. (129–192 l.) 1885.
 • 35. Caesar de bello Gallico. Ford. és magy. dr. Boros Gábor. 7. füzet. (385–460 l.) 1885.
 • 36. Platon Kriton. Sokrates védelme. Euthyphron. 3. füzet. Fordította és magyarázta dr. Boros Gábor. (129–192 l.) 1886.
 • 37. 38. Cornelius Nepos. 4. 5. füzet. Fordította és magyarázta dr. Boros Gábor. (193–320 l.) 1886.
 • 39. Cicero. De imperio Cn. Pompeii, pro P. Sulla, pro P. Sestio. 2. füzet. Fordította és magyarázta Némethy Géza. (65–128 l.) 1886.
 • 40. Homeros Iliása. 3. füzet. Fordította és magyarázta Kempf József. (179–192 l.) 1886.
 • 41. Xenophon emlékiratai Sokratesről. 2. füzet. (I. könyv végig; II. könyv. 1–5.) Fordíottta és magyarázta Némethy Géza. (65–128 l.) 1887.
 • 42. Cicero de imperio Cn. Pompeii, prop. Sulla, pro P. Sestio, 3. füzet. (Pro P. Sulla XX–XXXIII, pro P. Sestio I–X.) Fordította és magyarázta Némethy Géza. (129–192 l.) (1887.)
 • 43. Homeros Iliása. 4. füzet. (IV. ének 411–végig; V. és VI. ének 1–140.) Fordította és magyarázattal ellátta Kempf József. (193–256 l.) (1887.)
 • 44. P. Ovidius Naso műveiből való szemelvények. 1. füzet. Fordította dr. Kapossy Lucián. (1–64 l.) 1887.
 • 45. Tacitus évkönyvei (Annales). 1. füzet. Annales I. 1–31. Fordította és magyarázta dr. Fodor Gyula. (1–64 l.) 1888. 2. kiadás. (1–64 l.) 1898.
 • 46. Cicero. De imperio Cn. Pompeii, pro P. Sulla, pro P. Sestio. 4. füzet. Pro Sestio X. 26–XXXVIII. 81–83. Fordította és magyarázta Némethy Géza. (193–256 l.) 1888.
 • 47. Vergilius Aeneise. 3. füzet. (II. k. végig. III. IV. 1–51.) Fordította és magyarázta Dávid István. (65–128 l.) 1888. 2. kiadás (65–128 l.) 1898.
 • 48. Sallustius. Catalina. 1. füzet. (I–XXXIX.) Fordította és magyarázta dr. Kapossy Lucián. (1–64 l.) 1888.
 • 49. P. Ovidius Naso műveiből való szemelvények. 2. füzet. Fordította és magyarázta Kapossy Lucián. (65–128 l.) 1889.
 • 50. Cicero. De imperio Cn. Pompeii, Pro P. Sulla, Pro P. Sestio. 5. füzet. Fordította és magyarázta Némethy Géza. (257–318 l.) 1889.
 • 51. Sallustius. Catilina. 2. füzet. Fordította és magyarázta Kapossy Lucián. (65–127 l.) 1899.
 • 52. Tacitus évkönyvei. (Annales.) 2. füzet. Fordította és magyarázta Fodor Gyula. (65–128 l.) 1889.
 • 53. P. Ovidius Naso műveiből való szemelvények a IV. és V. osztályban használt anthologiák és olvasókönyvek alapján. 3. füzet. (Szemelvények a Keservekből, a Naptárból, a Pontusi levelekből, a Szerelmi dalokból.) Fordította és magyarázta Kapossy Lucián. (129–192 l.) 1890.
 • 54. M. Tullius Cicero első, második és tizennegyedik philippikája. I. füzet. (I. philippika végig és II. phil. 1–36.) Fordította és magyarázta Némethy Géza. (1–64 l.) 1890.
 • 55. Tacitus évkönyvei (Annales.) 3. füzet. Annales I. végig. II. 1–42. Fordította és magyarázta Fodor Gyula. (129–192 l.) 1890.
 • 56. Xenophon emlékiratai Sokratesről. 2. füzet. (II. könyv 5–végig; III. könyv 1–7.) Fordította és magyarázta Némethy Géza. (129–192 l.) 1890.
 • 57. M. Tullius Cicero első, második és tizennegyedik philippikája. 2. füzet. (II. philipp.37–101.) Fordította és magyarázta Némethy Géza. (65–128 l.) 1891.
 • 58. Tacitus évkönyvei. 4. füzet. Annales II.43–végig. III. l.) Fordította és magyarázta Fodor Gyula. (193–256 l.) 1891.
 • 59. Xenophon emlékiratai Sokratesről. 3. füzet. (III. könyv., 8–végig. IV. könyv. 1–4. (193–256 l.) 1891.
 • 60. Vergilius Aeneise. 4. füzet. (IV. könyv. 52–664.) Fordította és magyarázta Dávid István. (129–192 l.) 1891.
 • 61. Horatius satirái. I. füzet. (I. 1–5.) Fordította és magyarázta Rózsa Vitál. (1–64 l.) 1895.
 • 62. Livius XXII. 1. füzet. (1–22. fej.) Fordította és magyarázta Dávid István. (1–64 l.) 1895.
 • 63. Horatius szatirái. 2. füzet. (I. 5–10.) Fordította és magyarázta Rózsa Vitál. (65–128 l.) 1895.
 • 64. Homeros Odysseiája. 1. füzet. (I. könyv. 1–végig, II. 1–205.) Fordította és magyarázta Boros G. (1–64 l.) 1892.
 • 65. M. Tullius Cicero első, második és tizennegyedik philippikája. 2. füzet. (II. philipp. 102.–XIV. philipp. végig.) Fordította és magyarázattal eltáta Némethy Géza. (129–200 l.) 1897.
 • 66. Horatius epistolái.1. füzet. (I. könyv. 1–14.) Fordította és magyarázta Boros Gábor. (1–64 l.) 1897.
 • 67. Horatius epistolái. 2. füzet. (I. könyv. 15–végig. II. 1.)Fordította és magyarázattal ellátta Boros Gábor. (65–128 l.) 1897.
 • 68. Vergilus Aeneise. 5. füzet. (IV. k. 665–végig és V. k. 1–826.) Fordította és magyarázattal ellátta Dávid István. (193–256 l.) 1897.
 • 69. Horatius szatirái. 3. füzet. (II. 1–végig.) Fordította és magyarázattal ellátta Rózsa Vitál. (129–191.) 1897.
 • 70. Xenophon emlékiratai Sokratesről. 4. füzet. (IV. könyv. 4–végig.) Fordította és magyarázattal ellátta Némethy Géza. (257–319 l.) 1897.
 • 71. Livius XXII. Fordította és magyarázta Dávid István. 2. füzet. (22–44. fej.) (65–128 l.) 1898.
 • 72. Tacitus évkönyvei (Annales). 5. füzet. (III. 2–43.) Fordította és magyarázta Fodor Gyula. (258–320 l.) 1898.
 • 73. Vergilius Aeneise. 6. füzet. (V. 740. vs-től VI. 1–578.) Fordította és magyarázta Dávid István. (257–320 l.) 1898.
 • 74. Homeros Odysseiája. 2. füzet. (II. ének 208-tól végig. III.1–346.) Fordította és magyarázta Boros Gábor. (65–128 l.) 1900.
 • 75. Horatius epistolái. 3. füzet. (II. 1–3.) Fordította és magyarázta Boros Gábor. (129–192 l.) 1900.
 • 76. Livius XXII. 3. füzet. (44. fej.-től végig.) Fordította és magyarázta Dávid István. (129–194 l.) 1900.
 • 77. Tacitus. Agricola. 1. füzet. Agr. 1–20. Ford. és magy. Dávid István. (64 l.)
 • 78. Rufus Q. Curtius. Nagy Sándor története. 1. füzet. III. 1–8. Fordította és magy. L. Kecze Géza dr. (64 l.)
 • 79. Livius I– IV. 1. füzet. Livius I. 1–14. ford. és magy. Dávid István. (64 l.)
 • 80. Tacitus. Évkönyvei (Annales) 6. füzet. Tac. Ann. III. 43. IV. 8., Ford. és magy. Fodor Gyula dr. (321–384 l.)
 • 81. Tacitus. Történeti könyvei. (Historiae.) Ford. és magy. Kapossy Lucián dr. (64 l.)
 • 82. Cicero. A kötelességekről. (De officiis libri III). 1. füzet. (I. könyv. 1–17.) Ford. és magy. Dávid Istv. (64 l.)
 • 83. Horaius epistulái. 3. füzet. Ford. és magy. Boros Gábor dr. Epist. II. 3– végig. (193–256 l.)
 • 84. Q. Curtius Rufus. Nagy Sándor története. 2. füzet. Ford. és magy. L. Keczer Géza dr. III. 8– IV. 2. (65–128 l.)
 • 85. Livius I– IV. 2. füzet. Fordította sé magy. Dávid István. Livius 1. 14–31. (65–128 l.)
 • 86. Cicero negyedik beszéde Veres ellen. – De Signis. –1. füzet. Ford. és magy. Zsámboki Gyula. (64 l.)
 • 87. Q. Curtius Rufus. Nagy Sándor története. 3. füzet. Fordította és magy. L. Keczer Géza dr. (129–192 l.)
 • 88. Tacitus Agricola. 2. füzet. Tacitus Agr. 20-végig. Ford. és magy. Dávid István. (65-128 l.)
 • 89. Cicero. A kötelességekről. (De officiis libri III.) 2. füzet. (I. könyv 17–36.) Fordította és magyarázta Dávid István. (65–128 l.)
 • 90. Livius I– IV. 3. füzet. Livius I. 31 49. Fordította és magyarázta Dávid István. (129–192 l.)
 • 91. Cicero negyedik beszéde Verres ellen. – De Signis. –2. füzet. Cic. in. Verr. IV. 23– végig. Ford. és magy. Zsámboki Gyula. (65–144 l.)
 • 92. Vergilius Aeneise. 7. füzet. VI. könyv. 580. verstől végig. – VIII. 1–405. Ford. és magy. Dávid István. (321–384 l.)
 • 93. Herodotos műveiből való szemelvények. Dávid Istvánnak a Lauffer (Révai)-féle Epitome című kiadása szerint. 3. füzet. Epithome I– X. Ford. és magy. Dávid István. (64 l.)
 • 94. Homeros Odysseiája. 3. füzet. III. ének 346– végig. IV. ének 1–463 v. Fordította és magyarázta Boros Gábor dr. (129–192 l.)
 • 95. Curtius Rufus. Nagy Sándor története. 4. füzet. Fordította és magyarázta L. Keczer Géza. (193–256 l.)
 • 96. Tacius történeti könyvei (Historiae). 2. füzet. Fordította és magyarázta Kapossy Lucián dr. (65–128 l.)
 • 97. Tacitus évkönyvei. (Annales). 7. füzet. Tacitus Annales IV. 8–52. Ford. és magy. Fodor Gyula dr. (385–448 l.)
 • 98. Cicero beszéde Sextus Roscius Amerinus ügyében. 1. füzet. Pro Roscio Amer. 1–47. Fordította és magyarázta Reibner Márton dr. (64 l.)
 • 99. Cicero T. Annius Milo mellett mondott védőbeszéde. (Cicero pro Milone). Ford. SzékelyIstván dr. (193–261 l.)
 • 102. Cicero a kötelességekről. (De officiis libri III.) 3. füzet. I. könyv. 36– végig. II. könyv. 1–14. Ford. és magy. Dávid István. (129–192 l.)
 • 103. Livius I– IV. 4. füzet. Livius I. 50– végig. II. 1–9. Fordította és magyarázta Dávid István. (193–256 l.)
Tanulók Könyvtára
(könyvsorozat)

Szerző több szerző, szerk. Dávid István
Első kiadásának időpontja 18811915
Nyelv magyar
Témakör szépirodalom
Részei 103 kötet
Kiadás
Magyar kiadás Stampfel Károly kiadása, Pozsony, majd Budapest

Egyes kötetek újabb kiadásokban egészen 1915-ig megjelentek.

ForrásokSzerkesztés

 • Kiszlingstein Sándor: Magyar könyvészet 1876–1885, Budapest, 1890 [1]
 • Petrik Géza: Magyar Könyvészet 1886–1900. I–II. Az 1886–1900. években megjelent magyar könyvek, térképek és atlaszok összeállítása tudományos szak- és tárgymutatóval. A könyvek betűsoros jegyzéke, térképek és atlaszok, a szerzők névmutatója; Budapest, 1913 [2]
 • Petrik GézaBarcza Imre: Az 1901–1910. években megjelent magyar könyvek, folyóiratok, atlaszok és térképek összeállítása tudományos folyóiratok repertóriumával, Budapest, 1917–1928 [3]
 • Kozocsa Sándor: Magyar Könyvészet 1911–1920 (I–II.), Budapest, 1939–1942 [4]

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés