A Népiratkák[1] a Szent István Társulat füzetsorozata volt, mely 1886 és 1919 között jelent meg.

Népiratkák
(könyvsorozat)

Szerző több szerző
Első kiadásának időpontja 18861919
Nyelv magyar
Témakör vegyes
Részei 329 füzet
Kiadás
Magyar kiadás Szent István Társulat

A kiadványokkal a ponyvairodalmat kívánták ellensúlyozni. Károlyi Sándor, a Szent István Társulat akkori elnöke a nép szellemi nívójának emelését jelölte meg küldetésként, s szorgalmazta egy, a népnek szóló irodalmi sorozat elindítását.[2] Ez lett a Népiratkák, melyből összesen 329 füzetet jelentetett meg a társulat, s melynek terjesztését főként falusi plébánosok segítségével végezték.

Szerkesztői Szerkesztés

A Népiratkák szerkesztője Maszlaghy Ferenc, Winkler József, Kisfaludy Zoltán Lajos, Sziklay János, Kriston Endre volt. Kisfaludy csak 1891-ben kapcsolódott be a szerkesztői munkába, attól kezdve viszont több mint 100 füzetet jegyzett.[3] A Népiratkák szerzői főként lelkészek, valamint a korabeli katolikus egyházhoz kötődő személyek voltak. Számos füzet jelent meg a szerző feltüntetése nélkül vagy álnéven jegyezve. Ahol biztosan lehet tudni, kit takar az álnév, ott jeleztük.

A megjelent Népiratkák Szerkesztés

1–50. Szerkesztés

 • 1. Másfél nap Boldogfalván, v. egy valláserkölcsös és hitbuzgó kat. falu hogyan szenteli meg a vasárnapot?
 • 2. Könnyű az asszonynak, v.: mindenki végezze a maga dolgát.
 • 3. Egy porció pálinka, v.: Tóth Bálint uram hogyan utálta meg a pálinkát?
 • 4. Krumpli Miska, v.: a takarékosság jutalma.
 • 5. Kristóf János: A vén Rókáné, v.: hogy gyógyít a javasasszony?
 • 6. A fejszének a nyele, v.: nem ver Isten bottal.
 • 7. Rozgonyi György: Galambos Bálint ártatlansága, v.: Isten megbünteti a hamis tanúságot. Elbeszélés
 • 8. Nyulassy Antal: Remete Péter a derék földmíves. Elbeszélés
 • 9. Egy délután Antal bácsiéknál. (Vegyes házasságok)
 • 10. A czinkotai kántor, v.: Fején találta a szöget. Hogyan boldogulunk? 2 elbeszélés 1891.
 • 11. Derék Bálint kántor uram beszélgetései az ünnepek és vasárnapok megszenteléséről. 1891.
 • 12. Nagyravágyó v.: aki tovább nyújtózkodik a takarónál. 1888.
 • 13. Pólya Jakab: A szövetkezetek előnyei. 1891.
 • 14. Németh Gellért: A drága méreg. 2. kiad. 1891. (A szerző teljes neve: Németh Imre Gellért[4])
 • 15. Rozgonyi György: Virág András tört., v.: az ördög bibliája.
 • 16. Szt László kelyhe, v.: hogyan bünteti az Isten az álnokságot? 1891.
 • 17. Eldorádó, v.: a boldogság orsz-a. 1894.
 • 18. Németh Ignác: Egy szem barackmag, v.: segít az Isten és az értelmes munka. 1893.
 • 19. A nagy lutri, v.: az igérvény-játék bolondsága. 1894. (Ezt a füzetet Oltványi Gáspár írta[4])
 • 20. Szívet szívért. 3. kiad. 1899.
 • 21. Gyürky Ödön: Mester uram a nevelésről. 2. kiad. 1894.
 • 22. A gárdonyi bíró. Elbeszélés 2. kiad. 1893.
 • 23. Az árvák atyja. 2. kiad. 1893. (Ezt a füzetet Oltványi Gáspár írta[4])
 • 24. Oltványi Gáspár: A pórul járt irigy. 2. kiad. 1893.
 • 25. Amit nálunk még kevesen tudnak. Elbeszélés 2. kiad. 1892.
 • 26. Hogyan lett Lajtor uram módos emberré. 2. kiad. 1893.
 • 27. A szántásnak és vetésnek titkai, v.: hogyan szántson és vessen, aki boldogulni akar? 2. kiad. 1894.
 • 28. Mi a m. gazda büszkesége, v.: kinek lehet szép lova, szép szarvasmarhája. 2. kiad. 1894.
 • 29. Máté bátya és a kísértetek. Oktató elbeszélés 2. kiad. 1894.
 • 30. Az én szívem ilyen, hát a tied milyen? 3. kiad. 1900.
 • 31. A két szomszéd. Mulattató elbeszélés 2. kiad. 1893.
 • 32. Az ígéret adományt vár. 2. kiad. 1894.
 • 33. Kámpis János: Fehér Örzse szomorú esete, v.: mire visz a babonaság. 2. kiad. 1894.
 • 34. Németh Gellért: Isten jutalmaz és büntet. 2. kiad. 1894. (A szerző teljes neve: Németh Imre Gellért[4])
 • 35. Gyürky Ödön: A gyermek - Isten áldása. 2. kiad. 1894.
 • 37. Rozgonyi György: Faragó uram baja, v.: mit szül a pörlekedés. 2. kiad. 1893.
 • 38. Mátyás kir. a nép barátja. 3 tört. versekben. 2. kiad. 1898.
 • 39. Végházi: Mit izen a róm. p. minden kat. embernek? 2. kiad. 1894. (Ezt a füzetet Végházi néven Kisfaludy Zoltán Lajos írta[4])
 • 40. Amire Isten áldást nem adott. Elbeszélés 2. kiad. 1893.
 • 41. Szt Alajos élete. Halálának 300. é. évford-jára írta egy csanádi pap. 2. kiad. 1891.
 • 42. Németh Sándor: A tp. tiszt-ben tartásáról. 1892.
 • 43. Németh Sándor: A pokol útja, v.: ne dobd el, amit te szereztél. 1892.
 • 44. Lévay Mihály: A szelényi kút. 1892.
 • 45. Szekrényi Lajos: A Balaton tündérei, v.: a kincs nem boldogít. 1892.
 • 46. Németh Sándor: Beszélgetés a kántor-tanítói hiv. fontos voltáról. 1892.
 • 47. Krauszhaár Károly: Mária-Radna rövid tört. Néhány megjegyzéssel a búcsújárásról. 1892.
 • 48. Rozgonyi György Menjünk Amerikába? v.: Varjas Pál gazd'uram esete. 1892.
 • 49. Bandi. Bogár Böske, v.: ne játsszál a szerencséddel. 1892.
 • 50. Kontur Béla: A jó egészség kv-e. 1892.

51–100. Szerkesztés

 • 51. Végházi: A bucsuki kőkereszt, v.: ne járj a fonóba. 1892.
 • 52. Isten áld, Isten ver, v.: el ne bízd magadat. 1892.
 • 53. Rozgonyi György Simor János hgprím. élettört. 1892.
 • 54. Ségur: Rövid bizalmas feleletek a ker. vallás ellen leginkább elterjedt ellenvetésekre. 3. kiad.
 • 55. Végházi: A róm. p. izenete a munkások állapotáról. 1892.
 • 56. Szabó Imre: Rozzant szekér, sánta ló. Elbeszélés 1892.
 • 57. Kuthen: Fehér Bandi. 1892. (Kuthen Barina Vendel írói álneve volt[4])
 • 58. Rozgonyi György Deres Mihály sorsa, v.: mit terem a vadházasság. 1893.
 • 59. Janics Ferenc: A ker. ellenség-szeretet, v.: aki téged kővel dob meg, dobd vissza kenyérrel. Elbeszélés 1893.
 • 60. Petheő József: A gonosz szomszéd, v.: hogyan bünteti az Isten a hamis esküt? Elbeszélés 1893.
 • 61. Cseszkó Antal: A két cinkos. Elbeszélés 1893. (Cseszkó Antal álnéven Prónai Árpád írta[4])
 • 62. Murk István: A becsületesség jutalma, v.: legjobb az egyenes út. Elbeszélés 1893.
 • 63. Cenner Lajos: Borúra derű, v.: az 1867-iki kiegyezés tört. 1893.
 • 64. Czobor Béla: A m. sztkorona és a koronázási jelvények. 1893.
 • 65. Végházi: Szt László kir. 1893.
 • 66. Kontur Béla: A koleráról. 3. kiad. 1892.
 • 67. Novák Lajos: Falusi rossz szokások. 3. kiad. 1893.
 • 68. Faludy Kálmán: Az Isten keze. Elbeszélés 1893.
 • 69. Bognár Ádám: Kender Imre uram mulatságos esete, v.: csak lassan a testtel! 1893.
 • 70. Az új pénz, v.: a koronaérték népszerű ismertetése. 1893.
 • 71. Rozgonyi György A falu árvája, v.: az irgalmas szív irgalmasságot lel. 1893.
 • 72. Demény Dezső: János gazda boldogsága, v.: mire visz az úrhatnámság? Elbeszélés 1893.
 • 73. Újabb falusi levelek a polg. házasságról. 1893.
 • 74. Sz...i Lajos: XIII. Leó p. élete. 1893.
 • 75. Végházi: A róm. p-ról. 1893.
 • 76. Novák Lajos: Mit kell tudnunk a parancsolt böjtökről? 1893.
 • 77. Rozgonyi György: Nem mind arany, ami fénylik, v.: hogyan váltotta be pénzét Csapó gazda? 1893.
 • 78. Muzslai: Bús Pál tört., v.: szeresd a felebarátodat! Elbeszélés 1893. (Muzslai néven (Muzslai János) jegyezte műveit[4])
 • 79. Vörösváry Ernő: A hazúgság útja, v.: hogyan járta meg Miksa legény? 1893.
 • 80. Nagy Lajos: Dura Miklós, v.: ne essél te kétségbe. 1893.
 • 81. Bartha István: A léleklátó, v.: ki tudja hol vannak a mi kedves halottjaink? 1893.
 • 82. Mosdósy Imre: Az ölyvedi kántor. 1894.
 • 83. Petheő József: A fekete kenyér, v.: becsüld meg az Isten áldását. 1894.
 • 84. Tihanyi Aladár: Meszes János bűne, v.: mire jut a tp-kerülő? 1894.
 • 85. Szemlér Ferenc: Szerencsés András v.: mit tehet az igaz buzgóság? 1894.
 • 86. Mohl Adolf: Jézus születése. Karácsonyi pásztorjáték. 1894.
 • 87. Vörösváry Ernő: A szegény assz., v.: mit művel a polg. házasság. 1894.
 • 88. Szokoly István: A falu bírája, v.: a községi dolgoknak hű tükre. 1894.
 • 89. Molnár Géza: Más felesége, v.: vigyázz az Isten 9. parancsára. 1894.
 • 90. Szabó Ignác: A szegény és a gazdag, v.: uralkodjál szenvedélyeiden. 1894.
 • 91. Hegedűs József: A jámbor társulatokról. 1894.
 • 92. Szűcs József: A szomorúak vigasztalója. Elbeszélés 1894.
 • 93. Kubinyi Viktor: Mariska, v.: okosan keresd a boldogságot. 1894.
 • 94. Rozgonyi György A 2 testvér, v.: a viszálykodás romlásra vezet. 1894.
 • 95. Nagy Lajos: A balásfalvi bankócsinálók, v.: mi a kölcsönsegélyző egylet? 1894.
 • 96. Neymayer Kornél: A káromkodó nyelv.
 • 97. Kincs István: A tehetetlen Gangos, v.: az Isten ha lassan is, de biztosan ver. 1894.
 • 98. Mosdósy Imre: A csőregi tiszta szűr. 1895.
 • 99. Egri Dezső: Az apai átok. 1895.
 • 100. Müller Ernő: Lelki patika, v.: orvosságok azok számára, akik örökké akarnak élni. Ford. Várady L. Árpád. 1895.

101–150. Szerkesztés

 • 101. Bartha István: Karácsony. Szj. 3 fv. 1895.
 • 102. L. M.: Szt Filomena szűz vt. 1895.
 • 103. Martonossy: Kincses András, v.: jó az Isten, jót ád. 1895.
 • 104. Mosdósy Imre: A Pista gyerek apja, v.: tiszteld atyádat, anyádat. 1895.
 • 105. Petheő József: A talált kincs, v.: add vissza az idegen jószágot. 1895.
 • 106. Hahnekamp György: Megsegít a boldogságos szűz. 1895.
 • 107. Pokorny Emánuel: Megszentelt idők. Az egyh. év ismertetése. 1896.
 • 108. Tóth Mike: Fő veszedelmünk. 1896.
 • 109. Károly Ignác: Szép András álma, v.: nyugodjunk meg Isten akaratában. 1896.
 • 110. Páder Rezső: A házasság szentsége a ker. nép tájékozására. 1896.
 • 111. Kincs István: Barcsa Bálint kv-ei, v.: veszedelmes a rossz olvasmány. 1896.
 • 112. Faludy Kálmán: Cseppekből áll a tenger, v.: mire visz a kocsmázás? 1896.
 • 113. Vargányi Kálmán: Kurucz Tamás, v.: akit az Isten meglátogatott. Elbeszélés 1896. (A szerző Szinnyei szerint Vagányi Kálmán)
 • 114. Végházi: Ezer esztendő, v.: a m-ok honfoglalása. 1896.
 • 115. Kudora Ödön: 3 szt testvér. B. Margit, b. Jolánta és szt Kunigunda élete. 1896.
 • 116. Janics Ferenc: A féllábú koldus, v.: Isten se nem siet, se nem felejt. 1896.
 • 117. Prónai Antal: 2 falusi tört. 1896. (Prónai Antal álnéven Prónai Árpád írta[4])
 • 118. Kincs István: A szomolányi kísértet. 1896.
 • 119. Dominkovich János: A gyilkos, v.: még a tyúk is kikaparja. 1896.
 • 120. Rózsa József: A hamis próf-k, v.: szó a nazarénusokról. 1896.
 • 121. Wenninger Mátyás: Hogyan gazdálkodjunk? 1896.
 • 122. Seregély László: Imádság a boldogságnak kulcsa. 1896.
 • 123. Oppitz Sándor: A bűn büntetése. Karácsonyi játék, 3 fv. 1896.
 • 124. Oppitz Sándor: A pogány megtérése. Karácsonyi játék, 3 fv. 1896.
 • 125. Czuczor Gergely: Paprikás versek. 1896.
 • 126. Reutter Sándor: A szocialista. 1897.
 • 127. Herman József: Hamar tanács, hamar bánás, v.: Piroska házassága. 1897.
 • 128. Páduai Szt Antal és a szegények kenyere. Új orvosság az élet bajaira. 1897.
 • 129. Petheő József: A néma gyermekek, v.: ne kínozd az állatot. 1897.
 • 130. Horváth Sándor: Akasztófa-virág. Elbeszélés 1897.
 • 131. Marczinka Imre: A babona. 2 elbeszélés 1897.
 • 132. Cziráki Gyula: A mi ap-aink. Czimmermann István és Menyhárt László m. hithirdetők élete és működése. 1897.
 • 133. Kincs István: Egy miatyánk v.: ne röpülj, ha nincsen szárnyad. 1897.
 • 134. Dániel Illés: A népbolondítók, v.: ne vigy minket a kísértésbe. 1897.
 • 135. Horváth János: Okos Bálint uram esze, v.: hogyan találtak kincset a kőfalusiak. 1897.
 • 136. Dominkovich János: A kölcsönpénzen vett birtok. Elbeszélés 1898.
 • 137. Filó Károly: Szt Erzsébet assz. élettört-e. 1898.
 • 138. Hegedűs Ferenc: A korcsmahősök, v.: az apja meg a fia. 1897.
 • 139. Oppitz Sándor: Békesség az embernek. Karácsonyi játék. 1897.
 • 140. Brevits Vilmos: Isten 4. parancsa, v.: hogyan bűnhődött meg Farkasné assz.? 1898.
 • 141. Márton bácsi: Új veszedelmünk (a szocializmusról). 1898.
 • 142. A mezőhelyi nagy ribillió, v.: legyünk-e cucilisták? Írta egy igazi cucilista. 1898.
 • 143. Horváth János: A gazdag vőlegény és a szegény menyassz., v.: hogyan lehet semmiből is pénzt teremteni? 1898.
 • 144. Bognár Ádám: A hűséges szívek, v.: az ember útját Isten igazítja. Verses elbeszélés 1898.
 • 145. Erzsébet, m-ok kirnéja. 1898.
 • 146. Kontor Elek: A kártya. Elbeszélés 1898.
 • 147. Surányi Leó: Kormos Péter gyónása, v.: meg lehet ismerni az igazságot. 1898.
 • 148. Horváth Károly: Filokszera a m. nép szőlőjében. 1898.
 • 149. Bohnert M. András: Páduai Szt Antal élete. 1900.
 • 150. Bognár Ádám: Örzse néne meséje, v.: ne engedj az ördögnek! 1898.

151–200. Szerkesztés

 • 151. Károly Ignác: Balga János szomorú nótája, v.: ne higgy a lázítónak. 1898.
 • 152. Hidvéghy Árpád: Gerendás Mihály kalandjai az aranyorsz-ban. 1898.
 • 153. Farkas Zsigmond: Az ördög kelepcéje, v.: ki találta ki a pálinkát? 1898.
 • 154. Seress Imre: A hitetlen, v.: Isten útjai beláthatatlanok. 1898.
 • 155. Horváth János: Méhészkedjünk. 1898.
 • 156. Büttner Lina: Nagy véteknek nagy az ára. Elbeszélés 1900.
 • 157. Horváth Károly: Vőfél-kv. ker. kat. vőfélek számára. 1900.
 • 158. Hahnekamp György: Jubileumi kalauz, v.: utazás az 1900. jub. búcsú elnyerésére. 1900.
 • 159. Vetési: Róm. zarándokkv. A m. ember útmutatója az örökvárosban. 1900.
 • 160. Tenus Tivadar: A kastély titka, v.: a póruljárt kísértet. 1900.
 • 161. Novák Lajos: Nagy-Máriacell rövid tört. és ismertetése. 1900.
 • 162. Seress Imre: Mindennél drágább a hit, v.: hogyan tért meg Bimbó mester? 1900.
 • 163. Rozgonyi György Gombos Tamás kincse, v.: mire jó a Kristóf-imádság? 1900.
 • 164. Marczinka Imre: A talált arany, v.: az Isten megfizetett. 1900.
 • 165. Reim Lajos: A kopott Mária-szobor, v.: hogyan gyógyít az Isten? 1900.
 • 166. Bognár Ádám: Ágnes assz. leánya. 1900.
 • 167. Horváth János: Az elégedetlen és telhetetlen. A csonka ap. 1900.
 • 168. Kisfaludy Zoltán Lajos: Szt István, első m. kir. 1900.
 • 169. Cenner Lajos: A Szt jobb, v.: az I. ap. kir. dicsőséges szt jobb kezének tört. 1900.
 • 170. Dedek Crescens Lajos: Szt Gellért vt. első csanádi pp. élete. 1900.
 • 171. Kayser Lajos: Az öreg János bácsi, v.: nem halt meg az Isten. 1900.
 • 172. Valnicsek Béla: Sohasem késő. 1900.
 • 173. Falusi Pál: Az obsitos. 1900.
 • 174. Reim Lajos: Istenben bízzál, nem csalatkozol. Elbeszélés 1900.
 • 175. V. Pásztor József: A kévés meg a búza, v.: a gyűlölködés ára. 1900.
 • 176. Seress Imre: A piros bugyelláris, v.: maradj a becsület útján! 1900.
 • 177. Erdősi István: Szegény Borka Ferkó! v.: ne ijesztgesd a gyermeked! 1900.
 • 178. Bohnert András: Assziszi Szt Ferencnek, a franciskánus barátok rendalapítójának élete. 1900.
 • 179. Bartha István: Bethlehem. Karácsonyi pásztorjáték 4 részben. 1900.
 • 180. Horváth János: A szövetkezetekről, v.: segíts magadon, az Isten is megsegít. 1901.
 • 181. Seress Imre: Balázs Antal bajai, v.: aki szarva között kereste a tőgyét. 1902.
 • 182. Verner László: A méltóságos assz. aranya, v.: miképen jöttek létre a cucilisták? 1902.
 • 183. Kálmán diák: A máshitű feleség, v.: a vegyes házasság veszedelme. 1902.
 • 184. Varga László: Aki kicsal, huncfut róka... Rossz hely az az Ameróka!... v.: az a kérdés, hogy menjünk-e Amerikába. 1902.
 • 185. Vágmenti J.: Az ördög itala, v.: hogyan fogta meg a plnos a muszka spiont. 1902.
 • 186. Rozgonyi György Az álnok jóbarát, v.: a hamis eskü büntetése. 1902.
 • 187. Szabó János: Bethlehemi bakter. Karácsonyi pásztorjáték. 1902.
 • 188. Pap bácsi: Karácsonyest. Karácsonyi játék. 1902. (A Pap bácsi álnevet Mohl Adolf használta.[1])
 • 189. Pap bácsi: Itt a Miklós. Pásztorjáték. 1902. (A Pap bácsi álnevet Mohl Adolf használta.)
 • 190. Pap bácsi: Bethlehemi assz-ok. Pásztorjáték. 1902. (A Pap bácsi álnevet Mohl Adolf használta.)
 • 191. Pap bácsi: Három kir-ok. Pásztorjáték. 1902. (A Pap bácsi álnevet Mohl Adolf használta.)
 • 192. Pap bácsi: Aprószentek. Pásztorjáték. 1902. (A Pap bácsi álnevet Mohl Adolf használta.)
 • 193. Szalay József: A takarék-magtárról. 1902.
 • 194. Kincs István: A vak nő, v.: Isten kinek-kinek megfizet. 1902.
 • 195. Erényi Károly: A póruljárt népvezér. Elbeszélés 1902.
 • 196. Hufnagl János: A szeretet hőse, v.: hazudni sohasem szabad. 1902.
 • 197. Kincs István: Az öreg apa. Elbeszélés 1902.
 • 198. Erdősi Károly: Ősi erények. Tört. szj. Hunyadi János korából. 3 fv. 1902.
 • 199. Sziklay János: II. Rákóczi Ferenc élete. 1903.
 • 200. Erdősi Károly: Angyalszívek karácsonya. Karácsonyi kép. 1903.

201–250. Szerkesztés

 • 201. A m. ipar dicsősége, Szabóky Adolf élete. 1903.
 • 202. Barabás: A kassai vt-k élete és halála. 1904.
 • 203. Ember György: Szegény leány keresztje és boldogsága. Mariska a derékszívű leány. 1904.
 • 204. V. Pásztor József: A gonosz beszéd átka, v.: Pál János szomorú esete. 1904.
 • 205. Horváth János: Isten nem ver bottal. 1904.
 • 206. Kincs István: Dolgos Böske szerencséje. Addig hajlítsd a fát, amíg fiatal. 1904.
 • 207. Pajkor: A szívet nézd, ne a ruhát. 2 leány tört.
 • 208. Murai: Nem csalatkozott az Istenben. 1904.
 • 209. Arácsy János: X. Pius p. élete. 1904.
 • 210. Vágássy Gyula: Értsük meg egymást. 1904.
 • 211. Ember György: Árva Gergely. Elbeszélés 1904.
 • 212. Virág Ferenc: A szeplőtelen fogantatás ünnepe. 1904.
 • 213. Reim Lajos: Egy imádságos kv. tört. Verses elbeszélés A vak leány. Csodás tört. 1904.
 • 214. Herczeg Péter: A bűnbánó fiú. Karácsonyi pásztorjáték 2 színben. 1904.
 • 215. Domonkos István: Pásztorjáték. 1904.
 • 216. Czike Imre: A bor kezelése a pincében. 1904.
 • 217. Czike Imre: Kincsesbánya a kertben, v.: a gyümölcs eltartása, feldolgozása és értékesítése. 1904.
 • 218. Mócsy László: A jó tehén. Ambrus gazda meg János gazda beszélgetése a tejelő marha vételéről. 1904.
 • 219. Szabó János: A megkerült gyermek. Karácsonyi pásztorjáték 5 részben. 1904.
 • 220. Horváth E. János: 3 balta. Olcsó húsnak híg a leve. 1905.
 • 221. Czike Imre: A kaszálók és legelők ápolása. 1905.
 • 222. Gubicza Lajos: A domonyi éjféli mise. 1905.
 • 223. Sashegyi Tihamér: A pataházi menyegző. 1905.
 • 224. Mócsy László: Sertés tenyésztése és hízlalása. 1905.
 • 225. Sissovics Miklós: Melyek a polgár kötelességei? Hasznos útbaigazítások a törv-ek megtartására. 1905.
 • 226. Horváth E. János: Példabeszédek és közmondások. 1905.
 • 227. Erdősi Károly: Szt József tiszt. szavalatokban és élőképekben. 1905.
 • 228. Szepessy László: A vitéz huszár. Költői elbeszélés 3 énekben. 1905.
 • 229. Csillag Gyula: A vasárnap és a korcsma. 1905.
 • 230. Somogyi Gyula: Timár László vándorlása. 1905.
 • 231. Lábay Gyula: A kis Jézus ajándéka. Karácsonyi színmű 3 képben. 1905.
 • 232. Szokoly István: A majomszeretet, v.: ne rontsd meg a gyermekedet. 2 elbeszélés 1905.
 • 233. Vargha Damján: Lourdesi emlékek. 1906
 • 234. Sziklay János: A nagyralátó Dani. Elbeszélés 1905.
 • 235. Mócsy László: A kisgazda lova. 1905.
 • 236. Molnár Géza: A 3 ördög. Verses elbeszélés 1905.
 • 237. Horváth E. János: Jó hús olcsón. A házinyúltenyésztésről. 1905.
 • 238. Horváth E. János: Aprójószág. Baromfitenyésztési útmutató. Segédkv. gazd. és ismétlőisk. számára. 1907.
 • 239. Valmicsek Béla: Mária-Besnyő búcsújáróhely. 1907.
 • 240. B. B. L.: Tudja-e, mi a nyomor? 1907.
 • 241. Az elrejtett kincs, amelyről még kevesen tudnak, v.: a gyakori szt áldozásról. Írta egy misszion. 1907.
 • 242. Cséplő István: Szt Vince ap-a, v.: a megtért szociálista. Elbeszélés 1907.
 • 243. De Sgardelli Cézár: Kereszt és kard, v.: a vallásos katona. Épületes példák fiatal katonáknak, különösen altiszteknek. 1907.
 • 244. Mikes Emil: Mátyás kir. élete. 1907.
 • 245. Filó Károly: Nep. Szt János. 1907.
 • 246. Filó Károly: Hunyadi János élete. 1907.
 • 247. Filó Károly Kapisztrán Szt János élete. 1907.
 • 248. Kárpáti Endre: A madarak védelme. 1907.
 • 249. Horváth E. János: Mire jó a futóhomok? Szőlőmívelési útmutató. 1907.
 • 250. Horváth E. János: Mit együnk? Mit igyunk? Mitől óvakodjunk? Ártalmas anyagok ételben, italban, levegőben. 1907.

251–300. Szerkesztés

 • 251. Mócsy László: Az istállótrágya és a műtrágyák. 1907.
 • 252. Kaciány Géza: M. rabszolgák Amerikában. Igaz tört. a m. nép számára. 1907.
 • 253. Sok gyermek, sok áldás. Írta a nép barátja. 1907.
 • 254. Horváth E. János: Zöldségtermelés. Mit s hogyan termeljünk a konyhakertben? 1908.
 • 255.
 • 256. Brach József: Eljegyzés akadállyal. Vj. 3 fv. 1907.
 • 257. Tölcséry Ferenc: Apróhirdetés. Bohózat. 1 fv. 1907.
 • 258. Asteroid: Karácsony az égben. 1907.
 • 259. Frangepán: Nagy Lajos m. kir. élete. 1908.
 • 260. A gazdagodás útján. Űzzünk háziipart. Írta a Nép barátja. 1908.
 • 261. Filó Károly: Mária-Sasvár búcsújáróhely. 1908.
 • 262. Horváth E. János: Virágoskert. Kis útmutató a dísznövények tenyésztéséhez(!) 1908.
 • 263. Valnicsek Béla: A nagyheti szert-ok. 1908.
 • 264. Filó Károly: A sztéletű Bosnyák Zsófia tört. 1908.
 • 265. Filó Károly: Jeruzsálem pusztulásának és a zsidó nép szétszóratásának tört. 1908.
 • 266. Kárpáti Endre: Cselédotthon. 1908.
 • 267. Mária-Radna kegyelemhely rövid tört. valamint útmutató az ott végzendő búcsújárási szert. és ájtatosságokra. Írta egy áldozópap. 1908.
 • 268. Vezérkv. a mária-radnai kegyhelyen végzendő ájtatosságokhoz. Írta egy áldozópap. 1908.
 • 269. Bokor Malvin: A legszebb ajándék. Karácsonyi játék. 1908.
 • 270. Lászlóné Janda Ilma: M. szívek honszerelme. Hazafias népszínmű. 1909.
 • 271. Mohl Adolf: Loreto É-mo-i búcsújáróhely tört. 1909.
 • 272. Kolos Károly: Jeanne d'Arc élete. 1909.
 • 273. Horváth E. János: Dinnyészkedjünk. Rövid útmutató dinnyetermesztésre. 1909.
 • 274. Cserjési Károly: A gyümölcsöskert kártevői. 1909.
 • 275. Cserjési Károly: Gömbös János kántor uram tanításai a postáról. 1911.
 • 276. Wetzel Xavér Ferenc: A ffi. Ném-ből átd. Domonkos István. 2. kiad. 1911.
 • 277. Wetzel Xavér Ferenc: Az asszony. Ném-ből átd. Domonkos István. 2. kiad. 1911.
 • 278. Nagy János: A szociáldemokrácia tükre. 1911.
 • 279. Lukácsy I.: Mária-Gyüd búcsújáróhely. 1911. (Lukácsy I. néven Lukácsy István jegyezte ezt a füzetet.[5]
 • 280. Valnicsek Béla: Jegyesek kátéja. 1912.
 • 281. Győrffy Erzsébet: Karácsonyi tört. Karácsonyi és farsangi színdarabok. 1912.
 • 282. Felix Endre: Hazafias színművek. 1912.
 • 283. Vágássy Gyula: Van-e Isten, van-e lélek? 1913.
 • 284. Szémán István: Csodatévő Szt Miklós (mirai érs.) élete és csodái. 1913.
 • 285. Drávai János: Hunyadi János. Költői elbeszélés 1913.
 • 286. Erdősi Károly: Angyalszívek karácsonya. (1913)
 • 287. Erdősi Károly: A gyermek diadala. Misztikus karácsonyi játék 3 fv. 3. kiad. (1913)
 • 288. Erdősi Károly: Békét hozott a kis Jézus. Karácsonyi pásztorjáték. 1 fv. (1913)
 • 289. Erdősi Károly: A győzedelmes szeretet. Bibliai szj. 3 fv. 3. kiad. 1913.
 • 290. Végh Ferenc: A nazarénusok tört. és hitvallása. 1914.
 • 291. Szekeres Margit: A csodák idejéből. (1914)
 • 292. Kávon Lajos: A zárdák és ellenségeik. 1914.
 • 293.
 • 294. Giesswein Sándor: A szociális kérdés és a ker. szociálizmus. 1914.
 • 295. István diák: Nagy ördög a pálinka. Verses tört. 4 énekben. 1914.
 • 296-97.
 • 298. Novák Lajos: Pázmány Péter. 1570-1637. 1915.
 • 299. Varga Damján: II. Rákóczi Ferenc vallásos buzgalma. 1915.
 • 300.

301–329. Szerkesztés

Források Szerkesztés

 1. a b Dr. Diós István: Magyar katolikus lexikon Szent István Társulat, Budapest 1993-2009
 2. Kiss Mária Rita: A tudás fegyvereinek könnyelmű hordozói (Századvég)
 3. Zalai életrajzi kislexikon
 4. a b c d e f g h i Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, Arcanum, Budapest, 2000, ISBN 9638602996
 5. Magyar katolikus lexikon

Kapcsolódó szócikkek Szerkesztés