Tóth Mike Mihály

(Tóth Mike szócikkből átirányítva)

Tóth Mike Mihály (Őrdarma (Ung megye), 1838. szeptember 25.Kalocsa, 1932. október 3.) Jézus-Társasági áldozópap és főgimnáziumi tanár.

Tóth Mike Mihály
Élete
Született 1838. szeptember 25.
Őrdarma
Elhunyt 1932. október 3. (94 évesen)
Kalocsa
Nemzetiség magyar
Pályafutása
Jellemző műfaj(ok) pedagógiai mű, ismeretterjesztő mű
Fontosabb művei • Magyarország ásványai
• Lelki kalauz az élet keskeny ösvényén
• Erény-gyöngyök a nők életéből
• Szerzetes-rendek és társulatok Magyarországon
• Az erényesség zátonya

ÉleteSzerkesztés

Középiskoláit Ungvárt végezte; 1854. szeptember 30-én lépett a rendbe és két próbaévét Nagyszombatban töltötte. 1857-58-ban nyelvészeti és szónoklati, 1859-61-ben bölcseleti tanulmányokat végzett Pozsonyban és Kalksburgban, ahol egyúttal a magyar nyelvet is tanította. 1861. szeptemberben Kalocsán a természettan és természetrajz tanára lett, mely két szakban tanárságának több mint 30 évét töltötte. 1865-ben Innsbruckban végezte a teológiát és 1868-ban szentelték pappá. 1869-ben kalocsai tanár, 1872-76-ban szatmári hitszónok és nevelő-intézeti hitoktató, 1879-80-ban a kalksburgi intézetben a magyar nyelv és irodalom tanára volt. Ezután a természettudományok tanára Kalocsán. Kitartó irodalmi működéseért a Szent István Társulat tudományi és irodalmi osztálya 1887-ben az első tagok sorába vette föl; úgyszintén az Aquinói Szent Tamás Társaság is. XIII. Leó pápa 1888-ban a Pro Ecclesia et Pontifice arany érdemkereszttel tüntette ki.

ÍrásaiSzerkesztés

Cikkei a következő hirlapokban és folyóiratokban jelentek meg: Szatmár (1875.), Növénytani Lapok (1877.), Deutscher Hausschatz (Regensburg, 1877.), Magyar Állam (1877., 1883.), Religio (1879-80., 1883.), Alte und neue Welt (Einsiedeln, Svájcz, 1879-82.), Kalocsai Néplap (1879-83., 1885. sat.), Irodalmi Szemle (1881., 1883.), Magyar Korona (1881-84.), Magyar Nyelvőr (1879.), Jézus szent Szivének Hirnöke (1875-82.), Pápai Lapok (1883.), Összetartás (1883.), Közoktatás (1884.), Magyar Néplap (1892.), Kath. Szemle (1892.), a kalocsai főgymnasium Értesítője, a Vasárnapi Ujságban (1894. 30. sz. A kalocsai observatorium) sat. A Pallas Nagy Lexikonának is munkatársa volt.

Álneve: Eöri László egyik munkájában és néha hirlapokban is.

MunkáiSzerkesztés

 • A nagy áldozat. Szatmár, 1875. két kiadás. (3. kiadás, Kalocsán a «Hirnök»-ben, 4. k. Bpest, 1876., 5. k. Nagy-Kanizsa, 1879., 6. bőv. k. Kalocsa, 1883., 7. bőv. k. Nagyvárad, 1898. 8. bőv. k. Kalocsa, 1899.). → elektronikus elérhetőségː UNITAS
 • A keresztyén nőnem diadala. Irta Eöri László. Szatmár, 1875.
 • A fényképészet titkai, műkedvelők és szakférfiak számára. U. ott, 1875.
 • A zárda. Felvilágosítások és buzdítások a zárdaélet érdekében. Bpest, 1877. (2. kiadás. Kalocsa, 1883., 3. k. U. ott, 1899.). → elektronikus elérhetőségː UNITAS
 • A keresztyén erényeknek és tökéletességnek gyakorlása. Irta Rodriguez Alfonz, magyarra ford. Harmadik rész. Kalocsa, 1877.
 • A magyar sikság jövője. U. ott, 1878.
 • Mária-havi virány. Olvasmányok a kath. hívek számára. Bpest, 1878.
 • Fő-veszedelmünk. U. ott, 1879. (2. és 3. k. Kalocsa, 1883., 4. k. Bpest, 1894., 6. k. Kalocsa, 1902.) → elektronikus elérhetőségː UNITAS
 • Kenyér-inség idején. Kalocsa, 1880. (Különny. a Kalocsai Naplóból).
 • A mikroskop. (Őstörténete). U. ott, 1881.
 • Magyarország ásványai. Különös tekintettel termőhelyeik megállapítására. Bpest, 1882.
 • A legnemesebb szív. 2. kiadás. U. ott, 1882. (Először a «Hirnök»-ben az előző években.) → elektronikus elérhetőségː UNITAS
 • Virágcsokor a kath. gyermekkertből Hattler F. nyomán. Kalocsa, 1883. (2. kiadás, 1885., 3. k. Bpest, 1896., 4. k. U. ott, 1905.)
 • Jubileumi bucsu 1886-ban. Kalocsa, 1886.
 • Vasárnap. U. ott, 1889. (2. kiadás. U. ott, 1900.). → elektronikus elérhetőségː UNITAS
 • Uj és gyakorlati elmélkedések, a mi Urunk Jézus Krisztus életéről, az év minden napjára. Írta Vercruysse Bruno, magyarul kiadja ... U. ott, 1890. 1892. Két kötet. (2. kiadás. U. ott, 1900.)
 • Utmutatás az elmélkedésekhez. Roothaan nyomán. U. ott, 1890. (2. kiadás 1899., 3. k. 1903., 4. k. 1907.) → elektronikus elérhetőségː UNITAS
 • Lélekmentő. (A sz. gyónásról.) Szatmár, 1895. → elektronikus elérhetőségː UNITAS
 • Lelki kalauz az élet keskeny ösvényén. U. ott, 1896.
 • Idegen tájakon. Uj irányú elbeszélések az ifjúság számára. Gyűjtötte Spillmann József; többek közreműködésével magyarul kiadja ... U. ott, 1897. (Ism. Kath. Szemle.)
 • Hajdan és most. Jézus szent szivének tisztelete Magyarország 203 képpel. Bpest, 1898. → https://www.unitas.hu/sites/default/files/toth_mike_-_hajdan_es_most.pdf elektronikus elérhetőségː UNITAS]
 • Középeurópai műépítmények, egy körutazás alkalmával megfigyelve. 173 illusztrációval. U. ott, 1898.
 • Erény-gyöngyök a nők életéből, 25 eredeti díszítéssel. Kalocsa, 1901.
 • A szeretet lángjai. Vagyis: Egyletek és ájtatosságok Jézus szent szíve tiszteletére, 34 eredeti diszítéssel. U. ott, 1901. → elektronikus elérhetőségː UNITAS
 • Az ásványok s az élet. U. ott, 1903.
 • Szent kilenczed. Novena. U. ott, 1903. (2. kiadás. U. ott, 1906.).
 • A szent mise szolgálata. U. ott, 1903.
 • Életpálya választása. U. ott, 1903. → elektronikus elérhetőségː UNITAS
 • Japán hős családok. U. ott, 1904. → elektronikus elérhetőségː UNITAS
 • Szerzetes-rendek és társulatok Magyarországon. U. ott, 1904. → elektronikus elérhetőségː UNITAS
 • A keresztény tökéletesség gyakorlása. Rodriguez Alfonz nyomán minden rendű és nemű keresztény hívek lelki olvasmányául szabadon átdolgozta. U. ott, 1905. Három kötet.
 • Az erényesség zátonya. U. ott, 1905. → elektronikus elérhetőségː UNITAS
 • A kalocsai főgymnasium ásványtára. U. ott, 1908. Négy fénynyom képpel. → elektronikus elérhetőségː UNITAS
 • Spanyolország, különös tekintettel műépítményeire. 175 képpel. U. ott, 1910.
 • A kalocsai kollégium ötven éve, Kalocsa, 1910 → elektronikus elérhetőségː UNITAS
 • Azok a papok, Esztergom, 1926 → elektronikus elérhetőségː UNITAS

Szerkesztette a Mária-Kert című havi folyóiratot a boldogságos Szűz tiszteletének ápolására 1885. II. felétől Kalocsán és a Jézus szent szivének Hirnökét 1884-től.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 • Magyar múzeumi arcképcsarnok. Főszerk. Bodó Sándor, Viga Gyula. Bp., Pulszky Társaság-Tarsoly Kiadó, 2002.
 • A magyar jezsuiták irodalmi tevékenysége 1853-1934. Összeáll. Tóth Mike. Bp., Pray Rendtörténetíró Munkaközösség, 1942.
 • Magyar életrajzi lexikon I–IV. Főszerk. Kenyeres Ágnes. Budapest: Akadémiai.   1967–1994.
 • Magyar katolikus lexikon I–XV. Főszerk. Diós István; szerk. Viczián János. Budapest: Szent István Társulat. 1993–2010.  
 • Magyarok a természettudomány és technika történetében. Főszerk. Nagy Ferenc, Nagy Dénes. Bp., MVSZ-MTA-BME-MTESZ-Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, 1986.
 • Magyar tudóslexikon. Főszerk. Nagy Ferenc. Bp., Better-MTESZ-OMIKK, 1997.
 • Bokor József (szerk.). A Pallas nagy lexikona. Arcanum: FolioNET (1893–1897, 1998.). ISBN 963 85923 2 X 
 • Tempfli Imre-Sipos Ferenc: A szatmári római katolikus egyházmegye író papjai. Szatmárnémeti, Szent-Györgyi Albert Társaság-EMKE Szatmár Megyei Szervezete, 2000.
 • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Bp., Magyar Könyvklub.
 • Új magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Péter László. Bp., Akadémiai Kiadó, 1994.

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés