Sziklay János

(1857–1945) újságíró

Sziklay János, 1895-ig Frömmel János (Veszprém, 1857. április 2.Budapest, 1945. november 25.)[1] bölcsészdoktor, hírlapíró.

Sziklay János
Élete
Születési név Frömmel János
Született 1857. április 2.
Veszprém
Elhunyt 1945. november 25. (88 évesen)
Budapest
Pályafutása
Jellemző műfaj(ok) próza

ÉleteSzerkesztés

Sziklay Jeromos és Grizinger Mária fia. Iskoláit Veszprémben, Székesfehérvárott és Pozsonyban, az egyetemet Budapesten végezte 1884-ben. Gazdasági pályára készült és Békes vármegyében gazdasági írnok volt, de iskoláinak folytatására Pozsonyba ment, ahol 1877-ben az akkor alakult magyar napilap belső és több fővárosi lap levelező munkatársa lett. 1879-ben Budapestre költözött és az irodalomnak élt. Felesége Köszler Gizella volt.

1882-1891 között a Balaton kultur-egyesület és a Hírlapírók egyesületének is titkára, majd alelnöke. 1898-tól az Országos Pázmány Egyesület főtitkára, később alelnöke. A SZIT tudományos és irodalmi osztályának, 1915-től a SZIA III. osztályának, 1943-tól tiszteletbeli tagja. 1930-ban kormányfőtanácsos. 50. évi írói jubileuma alkalmával Veszprémben utcát neveztek el róla. "Veszprém város az irodalomban és művészetben" című munkája (1932) településtörténeti alapműnek számít.

MunkásságaSzerkesztés

Munkatárs volt: Pesti Napló (1879-től), Független Hírlap (1879), Pesti Hírlap (1881-től), Budapest, Ország-Világ (1880-tól), Képes Családi Lapok (1881-től), Fővárosi Lapok (1882-től), Magyarország és a Nagyvilág (1883-84), Gombostű (1884), Színészek Lapja (1884-től rendes színházi tudósító), Gondűző (1884), Magyar Salon (1885) stb. Később a Magyar Államnak rendes belső munkatársa volt a lap megszüntéig. Írt még a Nagy Nemzeti Naptárba (1881-85), az Athenaeum Naptárába (1883-84), a Hölgyek Naptárába (1883-84). Cikkei a Figyelőben (III. 1877. Pozsonyvidéki Lapok), a Pozsonyvidéki Lapokban (1878. 296. sz. Marót bán, tanulmány), a Fővárosi Lapokban (1886. 16. sz. Naturalismus), az Aradi Közlönyben (1894. 270. sz. Nemzeti szellem az irodalomban); a Magyar Államban (1899. 173. sz. Petőfi sírján, 1904. 105. sz. Jókai és a Balaton, 127. sz. Jókai pályája, 1908. 85. sz. A vidéki városok fejlődése a millennium óta). Számos művet fordított, köztük Lope de Veganak a Nemzeti Színházban előadott Király és pór c. verses vígjátékát.

Vas Gereben összes munkáit sajtó alá rendezte 1886-tól Váli Bélával.

Szerkesztette a Felvidék c. társadalmi lapot 1878-79. Pozsonyban; az Uj Nemzedék c. középiskolai tanulók Lapjának 1-4. számát 1884-ben; a Felebarát c. hírlapot 1887-ben Budapesten, amely fél év mulva megszűnt; Magyarország Vármegyéi első köteteit Borovszky Samuval, amelybe több cikket írt; az Iparosok Zsebnaptárát 1904-ben Zachara Lajossal; a Katholikus Magyarország c. kétkötetes munkát 1902-ben Kis Jánossal és a Révai nagy lexikonát.

Álnevei és jegyei. Yan-csi, Tihamér, Dr. Sashegyi, Sz. és Sz-y J.

MűveiSzerkesztés

 • 1877 Egy trón veszedelme (történelmi regény). Pozsony.
 • 1880 Apa és leány (regény). Budapest.
 • 1880 Sacher Masoch elbeszélései (fordítás). Budapest.
 • 1880 Berthet, Elie, A pierrefittei bűntett (fordítás). Budapest. (Piros Könyvtár 29.)
 • 1880 Egy gonosz asszony (történelmi regény). Budapest. (Piros Könyvtár 30-31.)
 • 1882 Blaha Lujzáról (esszé). Budapest.
 • 1882 A méltóságos asszony (regény). Budapest.
 • 1884 Szép Balaton mellől (elbeszélések). Budapest.
 • 1884 Véres hó. Regény. Budapest.
 • 1884 A magyar népszínmű története. Első rész. A legrégibb időtől Szigligetiig (doktori disszertáció). Budapest.
 • 1884 Zola, Az élet öröme (fordítás). Budapest.
 • 1885 Kisértések között (regény). Budapest.
 • 1885 A parasztgróf fia (regény). Budapest.
 • Egy magyar testőr (történelmi regény). Budapest.
 • Ingoványon át (regény). Budapest.
 • 1885 Budapest összes látnivalóinak kimerítő kalauza. Budapest.
 • 1885 A sportvilágból. Elbeszélések, versek. Budapest. (tsz.; Herkules-Könyvtár IV.).
 • 1885 Utmutató az 1885-ik országos kiállításra. Fővárosi Kalauzzal. Budapest. (tsz. László Elek)
 • 1886 Tékozló fiú (regény). Budapest.
 • 1886 Budavár ostroma. Budapest.
 • 1887 Sarah grófnő. Ohnet György regénye (fordítás). Budapest. (Egyetemes Regénytár II/ 10-11.)
 • 1888 Ábrándos évek (elbeszélések). Budapest.
 • 1889 Balatonvidéki Kalauz. Budapest.
 • 1889 Keresd a férjet (regény). Budapest.
 • 1890 Atheisták. Budapest.
 • 1890 A Balaton és vidéke. 1. füzet. Budapest.
 • 1891 Leonora. Budapest.
 • 1892 Hany Istók története. Budapest. (Kis Könyvtár 5., 2. kiadás 1903, új kiadás 1908)
 • 1893 Azok a jó rátótiak. Budapest. (Kis Könyvtár 20. Újabb kiadás 1908)
 • Magyarország utirajzokban IV., VII., IX. kötet. Budapest. (tsz.)
 • 1893 Kis mesekönyv a magyar ifjúság számára. Budapest.
 • 1893 Fürdők és nyaralóhelyek Dunántúlon. Budapest. (tsz. Porzsolt Kálmán)
 • 1894 A cserepesi kastély (regény). Budapest.
 • 1896 A szerelem apostolai (regény). Budapest. (Athenaeum Olvasótára IV/ 9.)
 • 1896 A torony története: Gonosz idők (elbeszélések). Budapest.
 • 1896 Negyven év katholicismus történetéből. A «Magyar Állam» negyvenéves jubileuma. 1859-1899. Budapest.
 • 1899 Életképek. Elbeszélések a kath. ifjúság számára. Budapest. (tsz. Cziklay Lajos)
 • 1899 A testvérek (regény). Budapest.
 • 1900 Tisztító tüzön át (regény). Budapest.
 • 1901 A magyar föld. Budapest. (A Magyar Nép Könyvtára 9-10.)
 • 1901 A Karácsonfa. Karácsonyi rege (költemény). Budapest.
 • 1901-2 Mária Crawford, Via crucis (fordítás). Budapest.
 • 1903 A magyar szív. Budapest.
 • 1903 II. Rákóczy Ferencz élete. Budapest. (Népiratkák 199. 2. kiadás 1906)
 • 1904 A Balaton bibliographiája. Budapest. (A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei III/ 5.)
 • 1905 Kalváriám. (Feleségem és Vera leányom emléke; költemény). Budapest.
 • 1905 A nagyralátó Dani. Budapest. (Népiratkák 234)
 • 1907 Uj világ. Budapest.
 • 1907 Három egyetem. Pozsony, Szeged, Kassa. Budapest.
 • 1932 Veszprém város az irodalomban és művészetben (Óvári Kiadó, Veszprém)

JegyzetekSzerkesztés

 1. Halálesete bejegyezve a Bp. XI. ker. állami halotti akv. 1907/1945. folyószáma alatt.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 • Kiszlingstein Könyvészete.
 • A Pallas nagy lexikona XV. 685. I., II. Pótkötet 1904. 672.
 • Magyar Könyvészet 1900-1906.
 • Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.