A Könyvértékesítő Vállalat (TÉKA) 1984 és 1990 között az Editorg közreműködésével, Drucker Tibor szakmai irányításával értékes, klasszikus kézikönyvek bővített kiadásait adta közre a könyvtárak számára. A sorozatban 26 nagykötet és két füzet jelent meg, a nagy művek közül kettő (Rupp Jakab és Pesty Frigyes munkája) az Állami Könyvterjesztő Vállalattal közös kiadásban, Kollin Ferenc szerkesztésében jelent meg.

Tudománytár
(könyvsorozat)

Szerző több szerző,
(szerk.) Gazda István
Első kiadásának időpontja 19841990
Nyelv magyar
Témakör vegyes
Részei 28 kötet
Kiadás
Magyar kiadás Könyvértékesítő Vállalat, Budapest

A teljes Tudománytár sorozatot Gazda István tudománytörténész szerkesztette.

A kötetek összeállításában több neves egyetemi és akadémiai kutató, valamint könyvtáros és levéltáros vett részt. (A sorozat a nevét az Akadémia 1834 és 1844 között megjelent periodikája főcíméből kölcsönözte.)

A sorozat részeiSzerkesztés

 • 1. Bodor AntalGazda István: Magyarország honismereti irodalma 1527–1944. Bp., 1984, Könyvért. Az előszót írta: Szikossy Ferenc (Bodor Antal: Magyarország helyismereti könyvészete 1527–1940. Bp., 1941. c. műve bővített utánnyomása.)
 • 2. Soltész FerencSzinyei Endre: Ógörög-magyar szótár. Bp., 1984, Könyvért (Az 1875-ös kiadás előszóval bővített utánnyomása.)
 • 3. Magyar családtörténeti és címertani irodalom, 1561–1944. Baán Kálmán gyűjtését jav. és kieg.: Kóczy T. László és Gazda István; előszó: Kállay István. Bp., 1984, Könyvért
 • 4–7. Fináczy Ernő: Az ókori nevelés története + A középkori nevelés története + A renaissancekori nevelés története + Az újkori nevelés története 1600-1800. 1-4. Bp., 1984 (Mészáros István előszavával, Fehér Katalin bibliográfiai függelékével.) A négy kötetből kettő már bekerült a Magyar Elektronikus Könyvtárba is. A reneszánsz kori nevelés története Az újkori nevelés története, 1600-1800
 • 8. Kiss Áron: Magyar gyermekjáték-gyűjtemény (A bibliográfiai függeléket összeáll. Jávori Jenő, Volly István.), Bp., 1984, Könyvért
 • 9. Gulyás Pál: A bibliográfia kézikönyve. A legfontosabb bibliográfiai segédkönyvek (Az előszót írta Kozocsa Sándor; az 1941-1944 időszak bibliográfiáit taratalmazó függeléket összeáll.: Gazda István, a függelék név- és tárgymutatóját készítette: Dallosné Iványi Ágnes.), Bp., 1984, Könyvért
 • 10-13. Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon. 1-4. köt. Bp., 1984-1985. Könyvért (Az új kiadás előszavát írta Ritoók Zsigmond, a bevezetést szerk.: Gazda István, a bibliográfiai függeléket összeáll.: Horváth J. József; a bővítések felhasználásával a mű CD-ROM formájában az Arcanum kiadásában újra megjelent.)
 • 14. Magyar neveléstörténeti irodalom, 1800-1944. Márkus Gábor gyűjtését kieg.: Mészáros István és Gazda István. Bp., 1985, Könyvért
 • 15. Karácsonyi János: Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban 970-től 1900-ig. Bp., 1985, Könyvért (Az új kiadás előszavát írta: Csorba László; a bibliográfiai függeléket összeáll. Gazda István.)
 • 16. Szentpétery Imre: A kronológia kézikönyve. A Chronologia és az Oklevéltani naptár összevont, javított és bővített kiadása. Az eredeti kiadást kieg. Érszegi Géza, Raj Tamás, Szögi László. A szerző hagyatékának felhasználásával sajtó alá rend.: Gazda István. Bp., 1985, Könyvért
 • 17. Venetianer Lajos: A magyar zsidóság története, különös tekintettel gazdasági és művelődési fejlődésére a XIX. században. Bp., 1986, Könyvért (A szerző 1922-es kötetének, Raj Tamás által írt bevezető fejezettel módosított kiadása.)
 • 18. Szathmáry László: Magyar alkémisták (Fónagy Iván előtanulmányával, Móra László utószavával és a szerző kisebb alkémiatörténeti írásaival.), Bp., 1986, Könyvért
 • 19. Zsámbéki László: Magyar művelődéstörténeti kislexikon. Bp., 1986. Könyvért (Az új kiad. előszavát írta: Kállay István, a bibliogr. fejezeteket összeáll.: Fehér Katalin és Gazda István.)
 • 20. Bartoniek Emma – Gárdonyi Albert – Dézsi Lajos: A magyar történettudomány kézikönyve. A bev. tanulmányt írta: Benda Kálmán, Bp., 1987, Könyvért
 • 21. Széchenyi István: A magyar közlekedési ügyről. A kötet bevezetőjét írta: Magyar István. Bp., 1987. Könyvért (Tudománytár füzetek)
 • 22. Semmelweis Ignác a gyermekágyi lázról. A kötet bevezetőjét írta és a bibliográfiai függeléket összeáll.: Benedek István. Bp., 1987, Könyvért (Tudománytár füzetek)
 • 23. Kerékgyártó Árpád: Magyarország emléknapjai. Az előszót írta: Bertényi Iván. Bp., 1987. Könyvért, 2. kiad.: Bp., 1993, Könyvesház
 • 24. Rupp Jakab: Buda-Pest és környékének helyrajzi története. Bp., 1987, ÁKV – Könyvért
 • 25. Szimonidesz Lajos: A világ vallásai. Primitív és kultúrvallások, iszlám és buddhizmus, zsidóság és kereszténység. Az új kiadás képmellékleteit vál. és az utószót írta: Csorba László. Bp., 1988. TÉKA. 1-2. kiad.; 2. jav. utánny. újrakiad.: Bp., 1994, Háttér
 • 26-27. Pesty Frigyes: Az eltünt régi vármegyék. Függelékkel bőv. kiadás. Bp., 1989, ÁKV – TÉKA
 • 28. Werbőczy István: Tripartitum. A dicsőséges Magyar Királyság szokásjogának hármaskönyve (Az 1894-es fordítást kész. és bev.: Csiky Kálmán, az 1990-es kiadás bev. tanulmányának szerzője: Bónis György, a bibliográfiát összeáll.: Gazda István). Bp., 1990, TÉKA

További információkSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés