A Magyar Történettudomány Kézikönyve

magyar történelmi könyvsorozat (1923–1934)

A Magyar Történettudomány Kézikönyve egy 20. század első felében megjelent magyar történettudományi témakörű könyvsorozat. Az 1920-as években a Magyar Történelmi Társulat kiadásában Budapesten megjelent kötetek a történettudomány segédtudományait (oklevéltan, kronológia, címertan, történelemfilozófia) és fontosabb részterületeit mutatták be korabeli neves történettudósok tollán keresztül:

A Magyar Történettudomány Kézikönyve
(könyvsorozat)

Szerzőtöbb szerző
Első kiadásának időpontja19231934
Nyelvmagyar
Témakörtörténettudomány
Részei12 kötet
Kiadás
Magyar kiadásMagyar Történelmi Társulat, Budapest

Három művet (Bartoniek, Gárdonyi, Dézsi) 1987-ben egy kötetbe foglalva a Könyvértékesítő Vállalat reprint kiadásban ismét megjelentetett A magyar történettudomány kézikönyve címen a Gazda István által szerkesztett Tudománytár című sorozatban. Ugyancsak reprint kiadásban látott napvilágot Szentpétery Imre Chronologia című műve, amelyet:

  • önmagában azonos címen (Hatágú Síp Alapítvány, Budapest, é. n. [1980-as évek], ISBN 963-7615-25-3);
  • bővítve korábbi Oklevéltani naptár című munkájával összevonva A kronológia kézikönyve címen jelentettek meg a fenti sorozatban (Könyvértékesítő Vállalat, Budapest, 1985, ISBN 963-02-3036-4).

Reprint kiadásban megjelent Hóman Bálintól A forráskutatás és forráskritika története is (Hatágú Síp Alapítvány, Budapest, é. n. [1980-as évek], (a katalógusokban formailag hibás ISBN-nel szerepel) ISBN 937-61526-1).

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés