Szent István Könyvek

A Szent István Könyvek egy nagy terjedelmű magyar ismeretterjesztő könyvsorozat volt, amelynek kötetei a két világháború közötti időben jelentek meg.

Szent István Könyvek
(könyvsorozat)
A Szent István Könyvek borítódísze (a képen: Kühár Flóris: Egyetemes vallástörténet, I. kötet, 1936)
A Szent István Könyvek borítódísze
(a képen: Kühár Flóris: Egyetemes vallástörténet,
I. kötet, 1936)

Szerző több szerző
Megírásának időpontja 19231937
Nyelv magyar
Témakör teológia, filozófia, vallástörténet, történelem, természettudományok, művészettörténelem, irodalomtörténet, pedagógia, útleírások
Részei 128 kötet
(elméletben, a gyakorlatban egy-egy nagyobb kötet több sorszámot is kapott, pl. 123–126), fizikailag 101 kötet
Kiadás
Magyar kiadás Szent István Társulat
Külső hivatkozás PPEK
Kőrösi Albin: A spanyol irodalom története (1930), címlap

TörténeteSzerkesztés

A sorozat 1923 és 1937 között jelent meg, kiadója a Szent István Társulat volt. Célja az egyik ismertetés szerint

„katholikus kultúrát fejleszteni, katholikus tudományt terjeszteni és népszerűsíteni, ez a hivatása a Szent István Társulatnak, ez a hivatása a kiadásában megjelenő Szent István Könyveknek. A Szent István Könyvek sorozata az emberi tudás minden ágát fel akarja karolni. A Szent István Könyvek a tudomány mai színvonalán mozognak. Oly stílusban jelentetjük meg, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy minden művelt egyén érdeklődéssel olvashassa. Viszont súlyt helyezünk arra, hogy a Szent István Könyvek mindegyike a katholikus világnézetnek legyen beszédes hirdetője. Ilymódon, reméljük, elérjük azt a célt is, mely e könyvek kiadásánál szemünk előtt lebegett: az olvasni vágyó katholikus közönségnek oly műveket nyújtani, amelyek kielégítik igényeiket anélkül, hogy veszélyeztetnék hitüket, sőt amelyek alkalmasak arra, hogy a tudás és műveltség eszközeivel is megerősítsék őket vallásos meggyőződésükben és világnézetükben.”

Az egyes kötetek terjedelme jelentős eltéréseket mutatott, volt 120 oldalas (Horváth Jenő: A modern Amerika története 1492-1920), de volt 450 oldalas is (általában a nagyobb könyveknek több sorozatszámot osztottak ki, pl. a 452 oldalas Kőrösi Albin-féle A spanyol irodalom története 82–84.). Előfordult az is, hogy 2 kötetbe osztották a kiadni kívánt alkotást (pl. Kühár Flóris: Egyetemes vallástörténet). A egyes kötetek ára az ismertetés szerint 2.80 és 11 korona között mozgott.

A kötetek római katolikus szempontból, de sokszor tudományos alapossággal tárgyalták koruk társdalom- és természettudományi, szépirodalmi, filozófiai, vallási és művészeti kérdéseit. Ennek megfelelően az egyes kötetek szerzői is a kor jelentős, bár gyakran egyházi külföldi és magyar tudósai voltak. Ez alól kivétel volt Carlo Giuseppe Quadrupani (1740–1807) olasz pap, klasszikus lelkiségi író Útmutatás jámbor lelkek számára című műve.

A kötetekből több elektronikusan is elérhető a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár honlapján, [1]. Az elektronikus könyvek készítésébe Baranya Péter, Felsővályi Ákos és Kreschka Károly vett részt. Az eredeti könyveket a Kalocsai Érseki Könyvtár, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, a Szent István Társulat és magánszemélyek bocsátották az elektronikus kiadást készítők rendelkezésére.

Elérhetők a kötetek az MTDA honlapján és az UNITAS honlapján is.

BorítóSzerkesztés

A sorozat könnyű, halvány-világosbarna papírborítóban jelent meg, amelyen a következő szerepelt:

  • középen felül keretben a sorozatnév kapitális betűvel;
  • középen keretben a szerző és a műcím kapitális betűvel, a kiadó emblémája; a keret négy belső sarkán stilizált növénymotívumok helyezkednek el;
  • alul keretben a kiadó neve kapitális betűvel;
  • a két felső sarokban a mű sorozatszáma (pl. 82–84.);
  • alul két oldalt egy-egy címerábrázolás;
  • két oldalt, a kereten kívül a sorozat témaköreinek jelezése kis keretekben (bal oldalt: hittudomány–lelkiélet, bölcselet–jog, történelem–sociológia; jobb oldalt: nevelés–irodalom, földrajz–természettudomány, életrajz–útirajz)
  • valamennyi felirat sötétbarna színű festékkel van nyomtatva.

A köteteket jó minőségű papíron, igényes tipográfiával szedték, így többségük a 21. század elején is használható. Reprint kiadásuk nincs.

Hasonló sorozatSzerkesztés

A Szent István Társulat a 2000-es évek elején Szent István Könyvek címen ismét kiadott egy sorozatot, amelynek kötetei azonban kemény borítós kötésben jelentek meg.

RészeiSzerkesztés

Az egyes kötetek a következők voltak:

ForrásokSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés