1937

év

Évszázadok: 19. század20. század21. század

1937 más naptárakban
Gergely-naptár1937
Ab urbe condita2690
Bahái naptár93 – 94
Berber naptár2887
Bizánci naptár7445 – 7446
Buddhista naptár2481
Burmai naptár1299
Dzsucse-naptár26
Etióp naptár1929 – 1930
Hindu naptárak
Vikram Samvat1992 – 1993
Shaka Samvat1859 – 1860
Holocén naptár11937
Iráni naptár1315 – 1316
Japán naptár2597 (Jimmu-korszak)
Kínai naptár4633–4634
Kopt naptár1653 – 1654
Koreai naptár4270
Muszlim naptár1355 – 1356
Örmény naptár1386
ԹՎ ՌՅՁԶ
Thai szoláris naptár2480
Zsidó naptár5697 – 5698

Évtizedek: 1880-as évek1890-es évek1900-as évek1910-es évek1920-as évek1930-as évek1940-es évek1950-es évek1960-as évek1970-es évek1980-as évek

Évek: 19321933193419351936193719381939194019411942

Események szerkesztés

január szerkesztés

 • január 2. – Anglia és Olaszország közös egyezményt ír alá, a Földközi-tengeri forgalom status quójának biztosítása érdekében.
 • január 6.I. Julianna holland királynő házasságra lép Lippe-Biesterfeld Bernhardt herceggel.
 • január 11. – Megkötik a bolgár–jugoszláv barátsági szerződést.[1]
 • január 15. – Döntés születik Romániában, és az állam végleg rekvirálja a minorita rend szilágysomlyói gimnáziumának mindkét épületét, román oktatási célokra.
 • január 30. – Németországban összeül a birodalmi gyűlés, amely meghosszabbítja az 1933. március 24-én alkotott ún. „kivételes hatalomról” szóló törvény hatályát egészen 1941. április 1-jéig. Ezzel az intézkedéssel konzerválódott újabb négy esztendőre a Hitler kezében összpontosuló jobboldali diktatúra.

február szerkesztés

 • február 1. – Életbe lép a csehszlovák államvédelmi törvény.
 • február 8.
  • A Spanyol polgárháború során, a Franco tábornok vezette nemzeti csapatok elfoglalják Málaga városát
  • Romániában a bukaresti ügyvédi kamara kezdeményezi vezessék be a „numerus valachius” elvét, mondván Romániában egy jogrend van, az a románoké.
 • február 12. – A megkötött új magyar-francia kereskedelmi és fizetési egyezményt életbe lép.
 • február 15.Dubrovnikban gazdasági értekezletet tart a Kisantant
 • február 16.
  • Wallace Hume Carothers vegyész-kutató eredményei alapján szabadalmaztatta a DuPont cég a nylont.
  • Angliában a kormány kiadja az ún. „fehér könyvet”, amely az elkövetkező öt esztendő kiemelt fegyverkezését célozza meg, a javaslat szerint 1,5 milliárd font értékben.[2]
 • február 18. – A csehszlovák kormány a kisebbségi kérdés átfogó rendezésének szándékát jelenti be egy nemzetiségi statútum keretei közt. (A statútumtervezet kidolgozása elhúzódik, s a kisebbségi kérdés Csehszlovákia elleni külpolitikai nyomás részévé válik.)[3]
 • február 19. – Az angol alsóház megszavazza a 400 milliós az évi hadikölcsönt.
 • február 20. – Abesszíniában (ma Etiópia) egy nyilvános jótékonysági rendezvényen merényletet követnek el a kinevezett olasz gyarmati megbízott, Graziani alkirály ellen. A kézigránátos merénylő helyi lakos. Az alkirály és több környezetében tartózkodó személy súlyosan megsebesül.
 • február 21. – Az abesszíniai háború végső szakaszába lép. Az olasz haderő győzelmet arat az etióp tóvidéken. A harcok során elfogják az abesszin hadvezért, Deszta herceget, s kivégzik.
 • február 22.Konstantin von Neurath, a Németország külügyminisztere Bécsbe érkezik, amely alkalomból nagyszabású szimpátiatüntetést rendeznek különböző osztrák nemzetiszocialista csoportok.
 • február 24. – A csertetői csendőrsortűz
 • február 25. – A csehszlovák nemzetgyűlés elfogadja a Machnik agrárpárti nemzetvédelmi miniszter beterjesztését a korlátlan katonai létszámemelésről.
 • február 26. – A székelyudvarhelyi ügyészség beszünteti azt az eljárást, amely gróf Bethlen György, a romániai Országos Magyar Párt elnökének feljelentésére indult meg. Bethlen gróf feljelentette a Glasc Romanesc újság szerkesztőjét, aki a magyarok ellen meghirdette a Szent Bertalan éjszakáját. Az eljárás beszüntetését azzal indokolta a taláros testület, hogy „a feljelentésben foglaltak nem egyesítik magukban a bűncselekmény elemeit”.[4]

március szerkesztés

 • március 1.Joachim von Ribbentrop egy Lipcsében tartott ünnepség során kijelenti, hogy Németország visszaköveteli gyarmatait.
 • március 2.
  • Olaszországban, az ún. „Fasiszta Nagytanács” kimondja az olasz nemzet teljes militarizálását. Minden 18 és 56 év közötti férfi ettől a naptól fogva hadköteles, 18 éves kora előtt és 56 esztendős kora után pedig a hadsereg kisegítő eleme.
  • Lengyelországban megalakul a szélsőjobboldali Nemzeti Egyesülés Tábora.[5]
 • március 4. – A jugoszláv képviselőházban Milan Stojadinović miniszterelnök mond beszédet, amelyben állást foglal a Népszövetséghez, valamint Franciaországhoz való jugoszláv hűség elvéről, valamint Jugoszlávia Magyarországhoz való egyre javuló viszonyáról, amelyek korábban sok feszültséget hordoztak.
 • március 6. – A magyar kormány hozzájárul a nagyhatalmak spanyol be nem avatkozási javaslatához.
 • március 9. – A francia képviselőház megszavazza a korábban beterjesztett nemzetvédelmi javaslatot.
 • március 13.
  • Benito Mussolini megkezdi kéthetes körútját az olasz fennhatóság alatt álló líbiai Tripoliban.
  • Milan Hodža csehszlovák miniszterelnök a cseh újságírók ebédjén kijelenteti, hogy a kormány nem óhajt tárgyalni a német kisebbségek autonómiájáról, de határozottan állást foglal a németek elcsehesítése és a csehek elnémetesítése ellen. A nemzetiségektől az állam iránti feltétlen hűséget várja el – majd hozzátette – ami a német kisebbségekre vonatkozik, ugyanaz áll a magyar kisebbségre is, és minden kisebbségre általában.[6]
 • március 14. – Megjelenik XI. Piusz pápa „Égő aggodalommal” kezdetű enciklikája, amelyben elítéli a faji törvényeket.[7]
 • március 16. – A spanyol kormánycsapatok ellentámadása megállítja Madridnál a nemzeti csapatok előrejutását, a kedvezőtlen időjárás következtében.
 • március 17. – Angliában elhuny a Nobel-békedíjas (1925) volt külügyminiszter, Sir Austen Chamberlain.
 • március 22.Milan Stojadinović jugoszláv miniszterelnök a szenátusban egy hozzá intézett kérdésére válaszolva kijelenti, hogy a jugoszláv külpolitika alapját továbbra is a kisantant jelenti. Minden döntés csak a három állam kölcsönös megegyezését követően történik. Tehát Magyarország felé történő jugoszláv közeledés nem valósulhatna meg Románia és Csehszlovákia akarata ellenére. Kijelentette továbbá, hogy a Szovjetunióval való diplomáciai kapcsolatok addig nem rendeződhetnek, amíg a moszkvai kormány nem nyújt garanciát a kommunista propaganda jugoszláv területen történő beszüntetésére.
 • március 23. – Benito Mussolini egy gyűlésen rendkívül éles hangon bírálja a brit sajtót, amelyik az olasz–abesszin háború kapcsán elítélően beszélt az olasz fasizmus terjeszkedő diktatúrájáról. („Az olasz nép nem felejt”, figyelmeztetett a duce. Mussolini beszédét az angol–olasz viszony kiélesedésének ítéli a Népszövetség több állama.)
 • március 25. – Jugoszláv-olasz barátsági szerződés.[1]

április szerkesztés

 • április 1. – A belgrádi kisantant konferencián Jugoszlávia békét és jószomszédi viszonyt ajánlott fel Bulgária és a többi Balkán-állam között. A kétnapos konferencia záróközleménye cáfolja a Kisantant meggyengüléséről szóló vélekedéseket.
 • április 4. – A Szovjetunióban letartóztatják Genrih Grigorjevics Jagoda belügyi népbiztost, a Belügyi Népbiztosság (NKVD) vezetőjét, aki az első nyilvános koncepciós perek előkészítésének szervezésében vett részt. Jagodát a harmadik moszkvai perben árulás és kormányellenes összeesküvés vádjával elítélik, és 1938. március 15-én kivégzik.
 • április 5.Edvard Beneš, Csehszlovákia köztársasági elnöke külpolitikai egyeztetés végett két napra Belgrádba érkezik.
 • április 9. – „Rangon aluli házasság” címén a román koronatanács megfosztja rangjától Miklós román királyi herceget, ezzel egy időben II. Károly román király kizárja öccsét az uralkodócsaládból, aki a döntést követően rövidesen emigrál, s kezdetben Spanyolországban él, majd Svájcban telepedik le.
 • április 12. – Belgiumban, a brüsszeli időközi választásokon Degrelle, a német szimpatizáns REX (a belga fasiszta párt) vezére súlyos vereséget szenvedett Paul van Zeeland miniszterelnök pártjával szemben, ami a szélsőjobboldali belga politika visszaszorulását hozza.
 • április 14. – Schuschnigg osztrák kancellár bejelentette Kismartonban, hogy Ausztria mintaszerű jogszolgáltatást kíván nyújtani a kisebbségei számára.
 • április 16. – A magyar rendőrség izgatás és fölforgató tevékenység vádjával őrizetbe veszi, majd „felsőbb utasításra” hamarosan elengedi Szálasi Ferenc nyugalmazott őrnagyot, az emblémájában már nyilaskeresztes szimbólumot használó Nemzet Akaratának Pártja alapító elnökét. Ezzel egy időben az általa 1935. március 4-én létrehozott párt működését államellenes fölforgató tevékenység miatt betiltja.[8]
 • április 18. – A lengyelországi Racławicében – a betiltás ellenére – 12 ezer fős paraszttüntetésre kerül sor. (A rendőrségi sortűz 3 áldozatot követel.)[5]
 • április 20.
  • A Spanyol Semlegességi Bizottság határozata életbe lép, s megkezdődik a spanyol partok mentén a hajók nemzetközi ellenőrzése, amelynek célja a hadianyag-szállítás megakadályozása, s ez által a polgárháború minél gyorsabb befejezése.
  • İsmet İnönü török miniszterelnök, Rüsdi Arras külügyminiszter a Berlin–Róma-tengelyhatalmak irányában biztonságot kereső III. Borisz bolgár cárral tárgyal Szófiában a balkáni biztonság kérdéseiről.
 • április 21. – Ausztriában újabb államellenes nemzetiszocialista szervezkedést lepleznek le. 21 nemzetiszocialista szervezőt letartóztatnak.
 • április 22. – A lengyel külügyminiszter háromnapos tárgyalásra Bukarestbe érkezik, a lengyel-román közeledés első lépéseként.
 • április 24. – Belgium közös jegyzéket kap mind a brit, mind a francia kormánytól, amelyben a két ország elismeri Belgium semlegességét, és garantálják területi épségét, valamint felmentik a locarnói egyezményben foglaltak Belgiumra háruló további kötelezettségei alól.
 • április 25. – Az olasz hatóságok feltételesen szabadlábra helyezik Antonio Gramscit, az Olasz Kommunista Párt korábbi főtitkárát, korábbi parlamenti képviselőt. (Még szabadulása napján agyvérzés éri, két nap múlva meghal.)[9]
 • április 26. – A német Luftwaffe lebombázza Guernica spanyol kisvárost. Hivatalosan falangista támadásról beszélnek Guernica pusztulása kapcsán, de egy brit újságíró, George Steer jelentése megállapítja: németek bombázták le a várost. A hivatalos német álláspont sokáig tagadja a bombázás tényét. Később az akcióban részt vevő különítmény tagjai magas német katonai kitüntetésben részesülnek. A hír megrázza az egész világ közvéleményét.
 • április 29.Milan Stojadinović jugoszláv miniszterelnök fogadja a vajdasági magyarság képviselőit, s ígéretet tesz a magyarság sérelmeinek orvoslására.
 • április 30. – Delbos francia külügyminiszter a szenátus külügyi bizottsága előtt tartott beszámolójában hangsúlyozza, hogy a Berlin–Róma tengelyhatalmak ellenében létrejött angol-francia egységfront sokkal erősebb, mint valaha. Külön kitért a közép-dunavölgyi területi problémákra, s azok békés rendezése mellett foglalt állást.

május szerkesztés

június szerkesztés

 • június 1. – A trockizmussal vádolt szovjet hadügyi népbiztos, Jan Boriszovics Gamarik „öngyilkos” lett.
 • június 2. – Rómában tárgyal Németország hadügyminisztere, Werner von Blomberg, a katonai együttműködés szorosabbá tétele érdekében.
 • június 3.
 • június 11. – A Szovjetunió legfelsőbb bírósága halálra ítéli kémkedés vádjával Mihail Nyikolajevics Tuhacsevszkij tábornagyot és hét tábornoktársát. A halálbüntetést másnap hajnalban végre is hajtják az elítélteken.
 • június 17. – Hivatalosan is bejelentik, hogy a bolgár királyi párnak fia született.
 • június 18. – A magyar képviselőház elfogadja az „Alföld öntözéséről” szóló törvényjavaslatot.
 • június 19. – A spanyol polgárháborúban a Franco tábornok vezette nemzeti csapatok kemény offenzívája során elfoglalják Bilbaót, amely a Baszkföld egyik legjelentősebb városa.
 
A Budaörsi Repülőtér megnyitása
 • június 20. – Magyarországon felavatják a budaörsi repteret. Az eseményt beárnyékolja, hogy azt követően két utasokkal teli vonatszerelvény emberi mulasztásból összeütközik. A szerencsétlenségnek több mint 50 sérültje és egy halottja van.
 • június 23. – Az 1920 óta húzódó kárpátaljai autonómia előkészítő lépéseként törvény születik a kárpátaljai kormányzó jogi státusáról.[3]
 • június 28. – Újra rendezik Magyarország népszövetségi kölcsöne ügyét. Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter londoni tárgyalásai során eléri, hogy kamatcsökkenés, és határidő-hosszabbítást kapjon az ország.

július szerkesztés

 • június 1.
  • A magyar képviselőház elfogadja a kormányzói jogkör kiterjesztéséről szóló törvényjavaslatot.[12]
  • A bolgár trónörökös születése kapcsán széles körű kegyelmi rendeletet adnak ki, amelynek következtében ezen a napon több ezer politikai fogoly kerül szabadlábra Bulgáriában.
  • Dobos István, a magyar repülés hőskorának legendás hírű pilótája a mátyásföldi reptéren gyakorlórepülés közben lezuhan és szörnyethal.
 • július 78. – Egy japán katona rövid eltűnése miatt sor kerül a Marco Polo hídi incidensre, amely aztán a második kínai–japán háború kitöréséhez vezet.
 • július 9.Krakkóban elkészül a Piłsudski-halom.
 • június 14. – Az osztrák védtörvény alapján ezentúl a szélsőjobboldali, nemzetiszocialista elveket valló Vaterländische Front karhatalmi szervezete, a „Frontmiliz” az osztrák szövetségi hadsereg szerves alkotórészének tekintendő.
 • június 21.Milan Hodža csehszlovák kormányfő megalakítja második kormányát.[3]

augusztus szerkesztés

 • augusztus 5. – A Szovjetunió meghirdeti a sztálini kormányzat egyik legtöbb áldozatot követelő politikai és etnikai kampányát az „ország megtisztítása” érdekében, amely kapcsán több mint 700 000 „szovjetellenes elem” elhurcolására és kivégzésére kerül sor.
 • augusztus 8. – A japán-kínai háború során Peking közelében sok áldozatot követelő összecsapások történnek.
 • augusztus 11. – A Szovjetunióban kiadják az NKVD 00485-ös parancsát „a Lengyel Katonai Szervezet kémhálózatának teljes likvidálására”, amely elindította az etnikai alapú tömeggyilkosságokat.
 • augusztus 16. – A japán-kínai háború kiszélesedik. (A japán légierő légideszant-alakulatai kínai városokat bombáznak.)
 • augusztus 1618. – Parasztok tömegtüntetéseire kerül sor Kis-Lengyelországban, Nyugat-Ukrajnában és Wolhyniában.[5]
 • augusztus 25. – Spanyolországban Francisco Franco csapatai elfoglalják Santander városát.
 • augusztus 27. – Franco tábornok és Mussolini táviratot váltanak egymással, abból az alkalomból – ahogy Mussolini fogalmaz – hogy, „az olasz legionárius hadsereg a tíznapos kemény ütközetben nagy mértékben hozzájárult a santanderi fényes győzelemhez”.[13] (Megjegyzendő, hogy Olaszország egyike az ún. Benemavatkozási Bizottság tagállamainak, amely hivatott a térségben semleges államként a békét megteremteni.)

szeptember szerkesztés

 • szeptember 1. – A Spanyol Semlegességi Bizottság megbízásából a Földközi-tengeren ellenőrzést végző Hawock nevű torpedórombolót megtámadja egy ismeretlen felségjelzésű tengeralattjáró Baleár-szigetek térségében. Az ügy nagy nemzetközi felháborodást kelt.
 • szeptember 2. – A Valenciai-öböl térségében állomásozó Woodford nevű angol gőzöst ismeretlen, nemzetközi megkülönböztető zászlót nem viselő tengeralattjáró elsüllyeszti. A brit lapok Olaszországot emlegetik mindkét nemzetközi vizeken bekövetkezett incidens kapcsán, amit az olasz sajtó éles hangú cikkeiben visszautasít.
 • szeptember 3. – A görög partok közelében ismeretlen tengeralattjáró elsüllyeszt két szovjet tehergőzöst. Az ügy kapcsán ismét Olaszország neve kerül előtérbe.
 • szeptember 6. – A szovjet kormány római ügyvivője jegyzéket intéz Olaszország kormányához, amelyben határozottan állítja szemtanúkra hivatkozva, hogy olasz tengeralattjáró süllyesztette el három nappal korábban a görög partok térségében két teherhajóját. Ennek kapcsán elégtételt és kártérítést követel a szovjet kormány. Az olasz kormány mind a felelősséget, mind pedig a vonatkozó kártérítési követelést visszautasítja.
 • szeptember 12. – Ünnepélyes külsőségek közepette, Horthy Miklós kormányzó jelenlétében átadják a nagyközönségnek a kormányzó nevét viselő budapesti hidat (ma Petőfi híd) a Boráros téren.
 • szeptember 14. – Meghal Tomáš Masaryk, a Csehszlovák Köztársaság első elnöke.

október szerkesztés

 
A tengerészemlékmű avatása

november szerkesztés

december szerkesztés

 • december 6. – Delbos francia külügyminiszter megkezdi 11 napos diplomáciai körútját, amely során a kisantant országainak külügyminisztereivel folytat tárgyalásokat bukaresti, belgrádi, és prágai látogatásai során, valamint Varsóban, a lengyel külügyminiszterrel. A tárgyalások homlokterében a Berlin–Róma-tengely államaival szembeni külpolitikai egyeztetés áll.
 • december 11.Olaszország bejelenti kilépési szándékát a Népszövetségből, Németország korábbi döntéséhez hasonlóan.
 • december 13. – Japán elfoglalja Kína fővárosát, Nankingot.
 • december 20. – Romániában választások kezdődnek, amelyeken a regnáló Tatarescu-kormány alul marad a szélsőjobboldali Vasgárda pártjával szemben. A szélsőjobboldali és antiszemita nézetekkel is szimpatizáló Octavian Goga alakít kormányt a király megbízásából, aki a kinevezéssel a Vasgárda hatalmát kívánja ellenőrzése alá vonni.

Határozatlan dátumú események szerkesztés

Az év témái szerkesztés

Államok vezetőinek listája 1937-ben szerkesztés

1937 a tudományban szerkesztés

1937 a légi közlekedésben szerkesztés

1937 a vasúti közlekedésben szerkesztés

1937 a filmművészetben szerkesztés

1937 az irodalomban szerkesztés

1937 a zenében szerkesztés

1937 a jogalkotásban szerkesztés

1937 a sportban szerkesztés

Születések szerkesztés

Halálozások szerkesztés

Nobel-díjasok szerkesztés

 • A Nobel-díjat a svéd Alfred Nobel alapította, 1901 óta adják át, melyet a Svéd Királyi Tudományos Akadémia ítél oda a tudomány, az irodalom és humanitárius területen kimagasló eredményt elért magánszemélyeknek, illetve intézményeknek.
Fizikai Clinton Davisson, George Paget Thomson
Kémiai Norman Haworth, Paul Karrer
Orvosi-fiziológiai Szent-Györgyi Albert
Irodalmi Roger Martin du Gard
Béke Robert Cecil

Jegyzetek szerkesztés

 1. a b c Baló–Lipovecz Jugoszlávia, 166. o.
 2. Pesti Hírlap 1938 Évi Naptára, 50. oldal
 3. a b c d Baló–Lipovecz Csehszlovákia, 139. o.
 4. Pesti Hírlap 1938. évi naptára, 51. oldal.
 5. a b c d Baló–Lipovecz Lengyelország, 183. o.
 6. Pesti Hírlap 1938. évi naptára, 53. oldal.
 7. Magyar fordítás a Wikiforrásban
 8. Zinner Tibor – Róna Péter: Szálasiék bilincsben. Budapest: Lapkiadó Vállalat. 1986. ISBN 963-272-008-3  
 9. Révész Sándor: Agyszabadság. HVG, XXXIX. évf. 16. sz. (2017. április 20.) 42. o. ISSN 1217-9647
 10. Olasz Lajos: Az olasz király látogatása Magyarországon (1937). In Jogok és lehetőségek a társadalomban. Szerk. Karlovitz János Tibor. Komárno: International Research Institute sro. 223–235. o. ISBN 978-80-89691-69-2 Hozzáférés: 2023. február 9.  
 11. Nádori Attila et al: Britannica Hungarica Nagylexikon. 6. kötet (DAV–EGY). Budapest: Kossuth. 2012. 394. o.  
 12. a b Horthy Miklós életpályájának krónikája. História, 5–6. sz. (2012)
 13. Pesti Hírlap 1938. évi naptára, 63. oldal
 14. Németh István: Út a háború felé: A német külpolitika revízió és expanzió között, 1936–1939. Rubicon, XX. évf. 6. sz. (2009) 7. o. (196. sz.)

Források szerkesztés

A Wikimédia Commons tartalmaz 1937 témájú médiaállományokat.
 • Baló–Lipovecz: Baló György–Lipovecz Iván. Tények Könyve '92. Ráció Kiadó Kft., [Budapest] (1992)