Holocén naptár

A holocén naptár egy időszámítási rendszer, melynek működése hasonló az asztronomikus időszámításhoz, azzal a különbséggel, hogy 10 000-et ad az évek számához. Így az Emberi Kor (EK) első évét (az emberi civilizáció kezdetét) a holocén kor kezdetére próbálja helyezni (az utolsó jégkorszak vége után), megkönnyítve a geológiai, archeológiai, dendrokronológiai és történelmi dátumok tolmácsolását.

A Gergely-naptár szerinti négyjegyű éveket a legkönnyebben úgy lehet átalakítani holocén naptár szerinti évekké, ha egyszerűen egy 1-est írunk az év elé (így pl. 2010-ből 12010 EK lesz). Az Emberi Kort először Cesare Emiliani javasolta 1993-ban.[1][2][3]

Motiváció szerkesztés

Cesare Emiliani javaslata megpróbálta megoldani az Anno Domini korszak problémáját, amelyen a jelenlegi Gergely-naptár alapszik. A fő gondok:

  • Az Anno Domini korszak Jézus feltehető születésekor kezdődik. A korszak keresztény vonatkozásai sértőek lehetnek a nem-keresztények számára.[4]
  • Több bibliakutató egyetért, hogy Jézus az 1-es év előtt születhetett. Ezért a naptár pontatlan keresztény szempontból.
  • Nincs 0-dik év, az i. e. 1-es évet rögtön i. sz. 1 követi.
  • Az i. e. évek hátrafelé számlálók, így i. e. 44 i. e. 250 után van. A holocén naptár megkönnyíti az időszámítást e szempontból.

Átalakítás szerkesztés

A Julián vagy a Gergely-naptár i. sz. évei átalakíthatóak úgy, hogy 10 000-et adunk az évek számához. Az i. e. éveket úgy alakítjuk át, hogy 10 001-ből kivonjuk az év számát.

Események Julián vagy
Gergely-évek
Holocén Kor
Emberi Kor
A pleisztocén kor vége,
az összes kontinens (kivéve az Antarktisz) benépesítve,
földművelés és állattenyésztés kezdete
i. e. 10 000 körül 1 EK körül
Legrégebb várfal építése (Jerikó) i. e. 9000 körül 1001 EK körül
A Jōmon kor kezdete i. e. 7500 körül 2501 EK körül
A 8,2 ka esemény történése i. e. 6200 körül 3801 EK körül
A réz felfedezése a Közel-Keleten. A rézkorszak kezdete. i. e. 6000 körül 4001 EK körül
A 0-dik Julián dátum i. e. 4713. január 1.
(déltől kezdve)
5288 EK
Az Ussher krónika szerint a világ teremtésének napja i. e. 4004. október 23. 5997 EK
Az 5,9 ka esemény kezdete i. e. 3900 körül 6101 EK körül
Narmer vagy Meni, az egyesített Egyiptom első fáraója i. e. 3100 körül 6901 EK körül
Az Indus-völgyi civilizáció kezdete i. e. 3000 körül 7001 EK körül
Az első egyiptomi piramis építése i. e. 2611 7390 EK
A Hszia-dinasztia kezdete Kínában i. e. 2100 körül 7901 EK körül
Mózes kivezeti a zsidókat Egyiptomból az Ótestamentum szerint i. e. 1255 körül 8746 EK körül
Róma alapítása i. e. 753 9248 EK
II. Kürosz, Ansan és Perzsia uralkodója i. e. 559 9442 EK
Nagy Sándor halála; I. Ptolemaiosz Szótér Egyiptom fáraója lesz i. e. 323 9678 EK
Asóka birodalma Indiában i. e. 273 9728 EK
Kína egyesítése a Csin-dinasztia alatt i. e. 221 9780 EK
Karthágó megsemmisítése és az ókori Makedónia leigázása a rómaiak által i. e. 146 9855 EK
Kleopátra öngyilkossága és a Ptolemaida-dinasztia vége. i. e. 30. augusztus 12. 9971 EK
Augusztus a Római Birodalom első császára i. e. 27. január 16. 9974 EK
Jézus Krisztus születése i. e. 5 9996 EK
Heródes halála i. e. 4, március vagy április 9997 EK
A Krisztus előtti kor utolsó éve i. e. 1 10 000 EK
A Krisztus utáni kor első éve i. sz. 1 10 001 EK
Jézus keresztrefeszítésének feltételezett éve i. sz. 30 10 030 EK
A Népvándorláskor kezdete, mely a Római Birodalom pusztulásához vezet i. sz. 300–476 10 300–10 476 EK
Nagy Konstantin császár felveszi a kereszténységet. i. sz. 312 10 312 EK
A Milánói ediktum engedélyezi a kereszténységet a Római Birodalomban i. sz. 313 10 313 EK
Mohamed halála, a muzulmán hódítások kezdete i. sz. 632 10 632 EK
A muzulmánok, az Omajjád Kalifátus alatt, elérik az Ibériai-félszigetet. i. sz. 711 10 711 EK
Magyarok honfoglalása a Kárpát-medencében i. sz. 895 körül 10 895 EK körül
Nagy-Zimbabwe alapítása i. sz. 1000 körül 11 000 EK körül
Az arab számok Európába jutnak i. sz. 1202 11 202 EK
I. Oszmán megalapítja az Oszmán Birodalmat i. sz. 1299 11 299 EK
A Fekete halál megtizedeli Ázsia és Európa népét i. sz. 1340-es évek 11 340 EK
II. Mehmed elfoglalja Konstantinápolyt. i. sz. 1453 11 453 EK
II. Mehmed vereséget szenved Nándorfehérvár ostrománál. i. sz. 1456 11 456 EK
Amerika felfedezése i. sz. 1492 11 492 EK
Vasco da Gama eljut Indiáig, megkerülve az Afrikai kontinenst. i. sz. 1498 11 498 EK
Mohácsi csata i. sz. 1526. augusztus 29. 11 526 EK
Az Inka Birodalom pusztulása i. sz. 1572 11 572 EK
Az Amerikai függetlenségi háború kezdete i. sz. 1776 11 776 EK
Francia forradalom kezdete i. sz. 1789. július 14. 11 789 EK
Az Ipari forradalom kezdete i. sz. 1850 körül 11 850 EK körül
Első világháború i. sz. 1914–18 11 914–18 EK
Második világháború i. sz. 1939–45 11 939–45 EK
Az ENSZ létrehozása i. sz. 1945 11 945 EK
Szputnyik–1, az emberiség első műholdja a világűrbe jut i. sz. 1957 11 957 EK
Jurij Gagarin az első ember az űrben i. sz. 1961 11 961 EK
Apollo–11, az első leszállás a Holdra i. sz. 1969 11 969 EK
A Humán Genom Projekt befejezése i. sz. 2003 12 003 EK
Jelenlegi év i. sz. 2024 12 024 EK

Jegyzetek szerkesztés

  1. Cesare Emiliani, "Calendar Reform", Nature 366 (1993) 716.
  2. The Holocene Calendar at Meerkat Meade
  3. The Human Era Calendar, Harry and Svetlana Weseman
  4. Controversy over the use of "CE/BCE" or "AD/BC" dating notation Archiválva 2011. október 11-i dátummal a Wayback Machine-ben at Religious Tolerance.org