Bíró Béla (irodalomtörténész)

(1947) újságíró, publicista

Bíró Béla (Barót, 1947. február 18.) professzor emeritus, romániai magyar újságíró, irodalomtörténész, filozófus.

Bíró Béla
Horváth László felvétele
Horváth László felvétele
Született 1947. február 18. (75 éves)
Köpec
Állampolgársága román
Foglalkozása újságíró
Iskolái Babeș–Bolyai Tudományegyetem (–1970)
Kitüntetései Szabad Sajtó-díj (1999)

ÉletútjaSzerkesztés

Született 1947. február 18. Kutatási területei: irodalomtudomány, esztétika, politikaelmélet és filozófia. Szülei: József – könyvelő, Matild – tisztviselő. Felesége Anna Mária, tanárnő. Gyermekei Zoltán (1969), programozó, Ádám (1974), üzletember.

A kolozsvári BBTE, román-magyar szakán szerzett tanári képesítést (1970), 1988-ig a sepsiszentgyörgyi Megyei Tükör újságírója volt, tagja a Limes körnek, retorzióként elbocsátják és 1988-90 között fordító, 1990-96 között visszatér a sajtóba, a Brassói Lapok szerkesztője, főmunkatársa). 1989 után a magyarországi napsajtóban és számos folyóiratban is folyamatosan jelen van. Olvas és ír magyarul, románul, németül, olvas angolul, franciául és olaszul. A 90'-es évek elejétől Magyar Hírlapban, a Magyarországban és a Népszabadságban közöl jegyzeteket és tanulmányokat a romániai magyarság létkérdéseiről. Esztétikai jellegű írásai jelennek meg a Ligetben, a Kortársban, a Beszélőben, a Világszínházban, a Színházban, a Pannonhalmi Szemlében, az MTA Magyar Politikatudományi Szemlé-jében, a Magyar Naplóban, a Színház és a Világszínház című folyóiratokban stb. 1996-tól 2002-ig a bukaresti Tudományegyetem hungarológiai tanszékének adjunktusa, 2002-től a Sapientia EMTE Gazdasági és Humán Tudományok karának docense, majd professzora.  2016-tól professzor emeritus. Azóta Magyarvistán él, viszonylagos visszavonultságban. Jegyzetei a 90-es évek elejétől a Bukaresti Rádió magyar adásában hangzanak el. E mellett továbbra is rendszeres munkatársa a maszol.ro véleményrovatának és a kolozsvári Szabadságnak. Foglalkoztatják természetfilozófia rejtélyei. Ezekről szólnak utolsó kötetei is. Továbbra is ír recenziókat (Láng Zsolt, Bogdán László, Kolozsvári András stb.)

Szakmai kitüntetéseiSzerkesztés

 • Szabad sajtó-díj (1999)
 • a 2000 c. folyóirat  nívódíja (1996)
 • a filológiai tudományok doktora  (2001)
 • az év legjobb irodalomtudományi munkája (2003)
 • a MÚRE nívódíja (2006)
 • Magyar Arany Érdemkereszt (2012)
 • az MTA köztestületi tagja (2004)
 • a budapesti Egyenlitő című  folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
 • a Zsámbéki Szinházi Alapítvány vezetőségének tagja
 • a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház Művészeti Tanácsának tagja
 • a budapesti Méltányosság Klubvezetőségének tagja
 • Színháztörténészek Országos Szövetségének tagja
 • a Magyar Irószövetség és a az Erdélyi Magyar Írók Ligájának tagja
 • 1994, 1995, 1997, 2000, 2002-ben a sepsiszentgyörgyi  Andrei Mureşanu Színházi Műhely elnevezésű nemzetközi fesztiváljának zsüritagja
 • az International Association of Theatre Critics tagja
 • 2005-től tagja volt a Team Europe (TE) Romania-nak.

KöteteiSzerkesztés

Másokkal közösenSzerkesztés

 • A végtelen, mint tudati tény, in: Tény és való, Kriterion, Bukarest, 1989, 174-182 pp. (Szerzők: Salat Levente, Veress Károly, Cătălin Zamfir, D. Lőrincz József, Lorenzovits Rozália és mások)
 • Szakrális dráma vagy piece bien fait?,  In: Színház és rítus, (szerk. Visky András), Sepsiszentgyörgy, Jókainé Laborfalvi Róza Színházpártoló Alapítvány, Sepsiszentgyörgy 1997, ISBN 973 98109 2 6, 81-101. (Szerzők: Keszeg Vilmos, Klein-Varga Noémi, Láng Zsolt, Sebestyén Rita, Selyem Zsuzsa, Visky András).
 • Valóságos – lehetséges in: Visszaszámlálás, Liget, 1998, HU ISSN 0865-008X, 307-321. (Alţi autori: Balassa Péter, Beney Zsuzsa, Földényi F. László, Kállai Géza, Lányi András, Levendel Júlia, Márton László, Poszler György, Rába György, R. Várkonyi Ágnes, Szilágyi Ákos, Tandori Dezső şi alţii)
 • A tragikum tragédiája. Részlet. In Csillag a máglyán. In memoriam Sütő András. (Válogatta, szerkesztette, összeállította Görömbei András), Nap Kiadó, Budapest, 2007, ISBN 978 963 9658 27 1, ISSN 1416-0757 In memoriam, 170-179.
 • A bibói szabadságfogalom és a társadalmi autonómia In. Kortársunk Bibó István, Pallas Kiadó, Budapest, 2008, 29-40.
 • Forma és konvenció, in Dombormű (Poszler György 70. születésnapjára), ELTE-Liget, 2001, HU ISSN 0865-008X, 221-238. (Szerzők: Radnóti Sándor, Bacsó Béla, Almási Miklós, Kelemen, János, Spíró György, Ritoók Zsigmond, Szörényi László, Szilágyi Ákos, Szegedy-Maszák Mihály, Balassa Péter, Sándor Iván és mások)
 • Határokon innen és túl, In Hol a határ? (Szerkesztette Sükösd Miklós és Vásárhelyi Mária), Élet és Irodalom Kiadó, Budapest, 2002, ISBN 963 204 205 0, 424-440. (Szerzők: Gombár Csaba, Szilágyi Ákos, Tamás Pál, Csizmadia Ervin, Sükösd Miklós, Koltai Tamás, Tamás Gáspár Miklós és mások)
 • „Csak a máé a rettenet…” In. Háromszéki olvasókönyv, Sepsiszentgyörgy, 2006, ISBN 978-973-0-04838-4, 491-505.
 • Von Haimatliebe zur Stattstreue. Suche nach Loyalitaet, in: Südosteuropa. Taditionen als Macht (Herausgeben von Emil Brix, Arnold Suppan und Elisabeth Vyslonzil), Verlag für Geschichte und Politik Wien & Oldenburg Wissenschaftsverlag, München, 2007, ISBN 3 7028 0432 3 ISBN 978-3486581867 Verlag für Geschichte und Politik Wien, ISBN 3 486 58186 4 90-97.
 • Az irónia Liviu Rebreanu Ion című regényében, In Idő(m)értékek, kontextusok. Molnár Szabolcs 65. születésnapjára. RHT Kiadó, Bukarest-Sepsiszentgyörgy, 2008, ISBN 978-973-88825-0-8, 141-157.
 • „Celi Cseloveka – vecsnaja borba…” Filoszofia „Tragedii” In Imre Madách: Tragedia cseloveka, Moszkva, Izdatyelsztvo Nauka, Rossziszkaja Akademia Nauk, Serija „Literaturnaja pamjatniki” 2011, ISBN 978-5-02-037515-4, 443-558.
 • Átjárható határvonalak, In. A tudomány határai, (szerk Cseke péter), Korunk - Komp-Press, Kolozsvár, 2011, ISBN 978-973-1960-35-7, 5-27.

FordításokSzerkesztés

 • Nichita Stanescu: Antimetafizika (Antimetafizica), Kriterion, 1987
 • Florin Mihăilescu: Hortensia Papadat-Bengescu, Kriterion, 1986
 • Al. Săndulescu: Liviu Rebreanu, Kriterion, 1985

Hivatkozások és recenziókSzerkesztés

 • Cs. Gyimesi Éva: Kritikai mozaik, Polis, Kolozsvár, 1999, 157-159.
 • Gond és mű, Széphalom Könyvműhely, Budapest, 1994, 113-114.
 • Kállay Géza: „Őrült lélek”: Ismét a Vén cigányról (Încă o dată despre Vén cigány) Liget, 1997/2, 24-49 (Reflexii la: Vers-paradoxon (Bíró Béla: A vén cigány), Liget, 1996,/12, 64-75.)
 • Lázok János: Sütő András dramaturgiája (Dramaturgia lui Sütő András), Custos – Mentor, Marosvásárhely, 1997, 109; 116)
 • Kállay Géza: Létünk metafizikai méltósága (Demnitatea metafizică a existenşei noastre), Liget, 1997/11 (Despre volumul Legenda a kerek Egészről)
 • Faragó Vilmos: A boldogság igézete (Vraja libertăţii), Magyar Hírlap, 1997, október 22. (Ddespre volumul Legenda a kerek Egészről)
 • Szőcs István: A legenda legendája (Legenda legendei), Igazság 1997, december 3
 • Vincze Gábor: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989 (Cronologia istorică a minorităţii maghiare), (http://vincze.adatbank.transindex.ro)
 • Zappe László: Tamási Áron A vitéz lélek. Szamár vagy cséplőgép? (Tamasi Aron Suflet viteaz), Krtikai lapok (http://www.szinhaz.hu )
 • Birálja helyettem inkább... Index.hu 2001. 08. 28.
 • Szále László: A román-magyar... (Româno-maghiar...), Liget, 2001/2, pp.
 • Kereskényi Sándor: Bíró Béla: A tragikum tragédiája, Irodalomtörténeti közlemények,1985, 182-183. szám.
 • Pomogáts Béla: A továbbélő Erdélyiség (részlet egy nagyobb tanulmányból) (Tansilavism în supravieţuire), Árgus (Irodalom, művészet, valóság), 2001/3
 • Bíró Béla elemzése Tamási drámáiról (Analiza lui Biro Bela despre daramele lui Tamasi), Terasz.hu, online kulturális magazin (http://terasz.hu ), felvitel időpontja 2001.0.27.
 • Dúl Zoltán: A kozmopolitanizmus és a nacionalizmus problémája (Problema cosmopolitanismului şi al naţionalismului) (http://www.users.atw.hudulzoltan/htm)
 • Czirják Árpád: Tamási Áron dramaturgiája (dramaturgia lui Tamasi Aron) (http://www.jamk.hu/ujforras/0409_07htm )
 • Cristina Maria Panţîru: Presa română „faţă cu reacţiunea”. O analiză a reflectării în presa scrisă a adoptării „legi statutului”, Sfera politicii, 2001.93-94, pagina 70.
 • Papp István Géza: Idők és mítoszok. Bíró Béla: A füst árnyéka (Timpuri şi mituri. Bíró Béla: Umbra fumului), Magyar Napló, 2004/6, 49-52 PP.
 • Horgas Judit: A harmadik álom (Visul al treilea), Liget, 2006/8, 91-94 pp. (A Tragédia paradoxonáról)
 • Demény Péter: Lüktető kerület alkotta kör (Un cerc cu periferie pulsată), Liget, 2006/8, 94-97 pp. (Despre A Tragédia paradoxona)
 • Farkas Attila Márton: Ellenpontozás (Contrapunct), Liget, 2006/10, 14-23 pp. (Eseu despre filizofia gnosticismului pe marginea cărţii A Tragédia paradoxona)
 • Farkas Attila Márton: Gnosztikus színjáték, In: Az edény széttörése, Liget, Budapest, 2008, 57-89 pg.
 • Bárdos József: Széljegyzetek a „Tragédia paradoxoná”-hoz, In. XVI: Madách Szimpózium, Madách Irodalmi Társaság, Budapest Balassa-Gyarmat, 2008 ápr. 18.,  205-215 pg.
 • Szále László: A megkerülhetetlen körkörösség. Bíró béla Eszmélet és körkörösség című könyvéről, meg a józan észről. Egyenlítő, 2009/12, 43-47 pg.

ForrásokSzerkesztés

 • Erdélyi ki kicsoda. 2010. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a BMC közös kiadványa. Alföldi Nyomda. Debrecen. ISBN 978-973-0-07256-3 www.kikicsoda.ro
 • Bíró Béla (publicisto), Vikipedio
 • Liget-online Bíró Béla szócikke, 2021
 • Who's Who in Europe, Bíró Béla szócikk, 2007