Börtönbüntetés

a szabadságvesztés egyik formája

A börtönbüntetés a szabadságvesztés büntetés börtön fokozatban történő végrehajtási módja, illetve annak tartama.

A börtönt – mint végrehajtási fokozatot – a bíróság határozza meg az ítéletében. A fokozat végrehajtására szolgáló intézetet a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) illetékes szervezeti egysége jelöli ki.

A börtönbüntetés végrehajtása során az elítélt

A börtönbüntetés végrehajtásának általános szabályaitól enyhébb végrehajtási szabályok (EVSZ) alkalmazhatóak, ha:

tekintettel a szabadságvesztés célja az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazásával is elérhető.

Azt az elítéltet, aki a büntetését börtön fokozatban tölti, és a szabadságvesztésből legalább öt évet kitöltött, a társadalomba való beilleszkedése érdekében, a várható szabadulása előtt legfeljebb két évvel átmeneti csoportba lehet helyezni.

A büntetés utáni beilleszkedést segítő programokSzerkesztés

A büntetés töltése közben különféle módon igyekeznek a fogvatartottakat felkészíteni a társadalomba történő visszatérésre. Ezek döntően az intézmény feladata, de vannak civil szervezetek is, amelyek esetenként segítik munkájukat. A Murál Morál Mező egyesület közös művészeti alkotást (közösségi festést)[1] szervezett meg egy büntetés végrehajtó intézetben, amelyben résztvevők magaviselete a következő időszakban jelentősen javult. Az eseményt mutatja be a Falunk című dokumentumfilm.[2] Egy ausztrál börtön udvarán kialakított permakultúrás kertben kertészkedők közül többek későbbi beilleszkedését segítette a program.[3]

ForrásokSzerkesztés

A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet (Bv. tvr.) 27. §, 28/A. § (1) bekezdés, 29. § (1) bekezdés[4]

További információkSzerkesztés

Nézd meg a börtönbüntetés címszót a Wikiszótárban!

JegyzetekSzerkesztés

  1. Közösségi festés módszer
  2. Életre kelt a börtön fala
  3. Baji Béla: Permakultúra és önellátó biogazdálkodás 85. o.
  4. Hatályon kívül helyezte: 2013. évi CCXL. törvény 437. § (1) bek. Hatálytalan: 2015. január 1-től. Végre nem hajtható módosítására lásd: 2013. évi CCXLV. törvény 1. § (1) bek.