Börtönbüntetés

a szabadságvesztés egyik formája

A börtönbüntetés a szabadságvesztés büntetés börtön fokozatban történő végrehajtási módja, illetve annak tartama.

A börtönt – mint végrehajtási fokozatot – a bíróság határozza meg az ítéletében. A fokozat végrehajtására szolgáló intézetet a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) illetékes szervezeti egysége jelöli ki.

A börtönbüntetés végrehajtása során az elítélt

A börtönbüntetés végrehajtásának általános szabályaitól enyhébb végrehajtási szabályok (EVSZ) alkalmazhatóak, ha:

 • az elítélt személyiségére,
 • előéletére,
 • életvitelére,
 • családi körülményeire,
 • bűnözői kapcsolataira,
 • a szabadságvesztés során tanúsított magatartására,
 • az elkövetett bűncselekményre, és
 • a szabadságvesztés tartamára

tekintettel a szabadságvesztés célja az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazásával is elérhető.

Azt az elítéltet, aki a büntetését börtön fokozatban tölti, és a szabadságvesztésből legalább öt évet kitöltött, a társadalomba való beilleszkedése érdekében, a várható szabadulása előtt legfeljebb két évvel átmeneti csoportba lehet helyezni.

A büntetés utáni beilleszkedést segítő programok szerkesztés

A büntetés töltése közben különféle módon igyekeznek a fogvatartottakat felkészíteni a társadalomba történő visszatérésre. Ezek döntően az intézmény feladata, de vannak civil szervezetek is, amelyek esetenként segítik munkájukat. A Murál Morál Mező egyesület közös művészeti alkotást (közösségi festést)[1] szervezett meg egy büntetésvégrehajtó intézetben, amelyben résztvevők magaviselete a következő időszakban jelentősen javult. Az eseményt mutatja be a Falunk című dokumentumfilm.[2] Egy ausztrál börtön udvarán kialakított permakultúrás kertben kertészkedők közül többek későbbi beilleszkedését segítette a program.[3]

Források szerkesztés

 • A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet (Bv. tvr.) 27. §, 28/A. § (1) bekezdés, 29. § (1) bekezdés[4]

Jegyzetek szerkesztés

 1. Közösségi festés módszer. (Hozzáférés: 2012. szeptember 4.)
 2. Életre kelt a börtön fala. [2012. szeptember 19-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. szeptember 20.)
 3. Baji Béla: Permakultúra és önellátó biogazdálkodás 85. o.
 4. Hatályon kívül helyezte: 2013. évi CCXL. törvény 437. § (1) bek. Hatálytalan: 2015. január 1-től. Végre nem hajtható módosítására lásd: 2013. évi CCXLV. törvény 1. § (1) bek.

További információk szerkesztés

 • Mezey Barna: Régi idők tömlöcei. Büntetések, börtönök, bakók; Rubicon-Könyvek, Budapest, 2010
 • Heinrich-Tamáska Péter: Kis magyar börtöntörténelem; Unicus Műhely, Budapest, 2013
 • Ruzsonyi Péter: A caritastól a fogvatartotti reintegrációig. A javítás eszméjének evolúciója; Dialóg Campus, Bp., 2018
Nézd meg a börtönbüntetés címszót a Wikiszótárban!
 •   Jogportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap