Enyhébb végrehajtási szabályok

Az enyhébb végrehajtási szabályok (EVSZ) a szabadságvesztés szabad életkörülményekhez való közelítését szolgáló, ún. „progresszív” büntetés-végrehajtási jogi intézmény. Alkalmazási lehetőségét a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet (Bv. tvr.) 1993. évi módosítása teremtette meg.

Alkalmazásának feltételeiSzerkesztés

A szabályozás értelmében a fogház és a börtön végrehajtásának rezsimszabályai enyhíthetőek akkor, ha

tekintettel a szabadságvesztés célja így is elérhető.

Az enyhítés tartalmaSzerkesztés

Az EVSZ alkalmazása esetén az elítélt

Kizáró tényezőkSzerkesztés

Az EVSZ nem alkalmazható, ha:

Visszavonás eseteiSzerkesztés

Ha az elítélt az eltávozással, illetőleg a büntetés-végrehajtási intézeten kívüli munkavégzéssel kapcsolatos magatartási szabályokat ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen, ha

  • az eltávozásról önhibájából nem az előírt időn belül tér vissza, vagy
  • más, súlyos fegyelemsértést követ el, illetve
  • az EVSZ alkalmazását kizáró okok bekövetkeznek,

a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka felfüggeszti az EVSZ alkalmazását és előterjesztést tesz a büntetés-végrehajtási bírónak a megszüntetés érdekében.

ForrásokSzerkesztés

A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet (Bv. tvr.) 28/A. §