Bethlen Gábor Alapítvány

A Bethlen Gábor Alapítvány egy Magyarországon 1980-ban alapított, de hivatalosan csak 1985 óta működő, a nemzet szolgálatában álló, kiemelten közhasznú civil szervezet. Önmeghatározása szerint legfontosabb feladata a nemzetismeretre épülő cselekvő szolidaritás újjáélesztése. Működése során elsősorban olyan nonprofit tevékenységeket folytat, melyek igyekeznek megőrizni a Kárpát-medencei magyarság identitását, önazonosságát. Ösztöndíjaival a nemzetben gondolkodó – határon inneni és túli – ifjúságot igyekszik támogatni, míg díjaival, kitüntetéseivel a nemzet szolgálatába állított kiemelkedő életműveket ismeri el. Legfontosabb, a kezdeti évektől adományozott kitüntetése a Bethlen Gábor-díj. Márton Áron-emlékérmet 1988 óta adományoz, 1990 óta Tamási Áron-díjjal tünteti ki Tamási Áron írói öröksége ápolóit, a székely szellemiség hírvivőit szerte a világon. Legújabb elismerése a 2004-ben, Teleki Pál születésének 125. évfordulóján alapított Teleki Pál-érdemérem, melyet minden év június 4-én, a nemzeti összetartozás napján adnak át. Az alapítvány jelmondatát Móricz Zsigmond művéből vették: "Mi minden erőt, ami a haza javára akar és tud lenni, nem eltiporni, hanem együvé fogni kívánunk." A kettős állampolgárságról szóló 2004. december 5-i népszavazás hatására hozták létre 2005-ben a Bethlen Gábor Alapítvány Baráti Társaságot.

Az alapítvány működését kuratóriumán keresztül gyakorolja, melynek összetétele 2019-ben a következő: elnök: Lezsák Sándor, titkár: Házi Balázs, kurátorok: Bakos István, Bartos Mónika, Béres József, Bíró Zoltán, Hágen Ádám, Magyary Rozália, Nagymihály Zoltán, Németh Ágnes, Petrik Béla, Szabó András, Szalai Attila.