Caius Aelius Gallus (jogász)

jogász

Ez a szócikk Caius Aelius Gallus jogászról szól. A hasonló nevű egyiptomi helytartóhoz lásd: Caius Aelius Gallus!

Caius Aelius Gallus
Született Kr. e. 2. század
Elhunyt Kr. e. 1. század
Állampolgársága római
Nemzetisége római
Foglalkozása jogász

Caius Aelius Gallus (Kr. e. 2. századKr. e. 1. század) római jogász, a plebejus Aelia gens tagja volt, Cicero és Varro idősebb kortársa. Életéről semmit sem tudunk. Macrobius szerint igen tanult, művelt ember volt. Egy műve ismeretes, ami legalább 2 (Festusnál 12) könyvből állt, a De Verborum, quae ad Jus Civile perintent, Significatione. A C. Aelius rövidítésből következően több alkalommal bizonyos Caelius Gallusnak, vagy Caecilius Gallusnak tulajdonították a traktátust. Ugyan Pomponius nem említi, és a firenzei indexben sem szerepel, a Digestában három idézete maradt fenn, melyek közül az egyik eredetinek tekinthető, a másik kettő idézet Gaiustól, illetve Paulustól, aki Julianuson keresztül hivatkozik rá (ráadásul a szerzőt itt pusztán a Gallus név jelzi, amely egyébként Caius Aquilius Gallusra is utalhat). Gelliusnál és Festusnál is maradtak fenn töredékei, sőt egyesek szerint Verrius Flaccus úgyszintén megőrzött egy-két sort tőle.

Varrónál a hagyományos olvasat szerint két passzusban is szerepel, azonban egyesek szerint ezek is Lucius Aelius Stilóra utalnak, hasonlóan a többi, pusztán Aelius nevet tartalmazó részlethez. Egyes kutatókban felmerült, hogy Gallus azonos azzal a Caius Aelius Gallusszal, aki Egyiptom helytartójaként megpróbálta meghódítani Arábiát. Ha ez így van, akkor Varro nem hivatkozhatott rá.

ForrásokSzerkesztés