Cornides-kódex

A Cornides-kódex 15141519 között keletkezett magyar kézirat.

A Cornides-kódex első levele

A kódexmásoló Ráskay Lea domonkosrendi apáca volt. A 215 levélből álló alkotás legendákat tartalmaz. Nevét megtalálójáról, a 18. századi Cornides Dánielről kapta. A budapesti egyetemi könyvtár tulajdona. Volf György adta ki először a Nyelvemléktár VII. kötetében 1878-ban.

Források szerkesztés

  • Magyar irodalmi lexikon. Szerk. Ványi Ferenc. Budapest: Studium. 1926. 173. o.   (reprint kiadás, Kassák Kiadó, Budapest, 1993, ISBN 963-7765-38-7)
  • Cornides Codex, közzéteszi VOLF György, Budapest, 1878 [! 1881] (Nyelvemléktár, 7.)
  • Cornides-kódex 1514–1519. Hasonmás és kritikai szövegkiadás, közzéteszi, jegyzetek és sajtó alá rend.: BOGNÁR András, LEVÁRDY Ferenc, Budapest, Akadémiai, 1967. (Codices Hungarici, 6.)
  • A Cornides-kódex az Ómagyar Korpuszban

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés