Corvina (integrált könyvtári rendszer)

A Corvina integrált könyvtári rendszer eredetileg a 2003-ban alakult e-Corvina Kft. által fejlesztett szoftver, amely ma Magyarországon az egyik legnépszerűbb könyvtári munkafolyamatokat gépesítő eszköz. 2014-től a Monguz Kft fejleszti és terjeszti a Qulto integrált könyvtári platformja részeként.

A könyvtári, levéltári informatika, az elektronikus iratkezelés és dokumentumkezelés, valamint a mobil tartalomszolgáltatás munkafolyamataihoz való olyan eszközbiztosítás, amely szinte minden munkafolyamatot automatizál, valamint a könyvtárak közötti együttműködés kiszolgálása: (közös katalógusépítés, rekordletöltés, könyvtárközi kölcsönzés, dokumentumszolgáltatás). Egyaránt alkalmas állománymérettől függetlenül közművelődési könyvtárak és szakkönyvtárak számára is.

Felépítése

szerkesztés

A rendszer különböző modulokból épül fel. Az egyes könyvtári munkafolyamatokat (beszerzés, folyóirat érkeztetés, olvasói keresések, katalógus karbantartás, kölcsönzés, vezetői információs rendszer) külön-külön valósítják meg. Lehetővé teszi, hogy az egyik modulba bevitt adatok egy másik, kapcsolódó modulban azonnal láthatóak és használhatóak legyenek. Az alapfunkciókon kívül kiegészítő modulokkal is bővíthető: raktári kikérések kezelése, számlakészítés, sms-küldés.

A Corvina rendszer moduljai

szerkesztés
 • Katalógus
 • Katalogizálás
 • Kölcsönzés
 • Állománykezelés
 • Vezetői információk
 • Rendszer adminisztráció
 • Kiegészítő szoftverek

A rendszer jellemzői

szerkesztés

Web 2.0 és Web 3.0 szolgáltatások a Corvinában

szerkesztés

A fenti szolgáltatások alkalmazkodnak a Web 2.0 és a Web 3.0 által támasztott igényekhez is: az online szolgáltatások használhatóak mobil, illetve vezetékes interneten, wifin, és okostelefonon keresztül is létezik online katalógus, online kölcsönzés és hosszabbítás, értesítők küldése e-mailben vagy sms-ben. Továbbá ma már gyakori a könyvtárossal való online élő kapcsolat felvétele, vagyis a chatszolgáltatás; illetve az online fórumok, virtuális közösségek létrehozása is, mindez a könyvtárak honlapján keresztül. A Corvina rendszer a könyvtári portálhoz is kapcsolódik. Összekapcsolható Single Sign-On (SSO) szolgáltatással is, így a könyvtár felhasználóinak csupán egy bejelentkezésre –felhasználónév és jelszó – van szüksége, és ennek segítségével használhat minden szolgáltatást (például felsőoktatási könyvtár esetén ETR, Coospace, könyvtári honlap használata egy bejelentkezést követően). Az egy jelszó használata a munkát mindkét fél számára könnyűvé és egyszerűvé teszi, bár nagy kérdés a használata során az emberi tényező: az egyetlen jelszó elvesztése problémát jelenthet.

RFID-technológiával is együttműködik. Ennek segítségével a könyvek a nap 24 órájában bármikor kölcsönözhetőek és visszahozhatóak. A katalógusból egy internetes oldalra való hivatkozásra is van lehetőség, például online elérhető folyóiratok vagy könyvek esetén.

A Corvina nem csupán a modulok szintjén integrált. Fejlesztése során fontos szempont a rendszerek átjárhatósága és hierarchikus összekapcsolása a különböző könyvtárak szintjén is. Ennek kapcsán jött létre az első magyar közös katalógus, az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer alapját jelentő VOCAL rendszer, majd később a Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA) rendszer. A Corvina és a Mokka integráltsága és egységes adatbázisa lehetővé teszi a könyvtárak együttműködését a feldolgozás során, valamint alapja a könyvtárközi kölcsönzésnek is.

Konverzió

szerkesztés

Más adatbázisokkal, könyvtári rendszerekkel való konvertálásra a program lehetőséget ad többek között TextLib, Aleph rendszerek esetén is. A konverzió során a bibliográfiai adatok esetén a MARC-formátumokat is felhasználják az átvitel során.

Rendszerfelügyelet, szoftverkövetés

szerkesztés

A fejlesztők részéről valamilyen meghibásodás esetén, vagy amennyiben valamilyen plusz beállítás válik szükségessé, távoli üzemeltetés is lehetséges. Így a további szükséges alakításokat távolról is megtehetik. A felhasználó könyvtárak számára a rendszerfrissítések rendszeresen és automatikusan működnek. A rendszeresen megjelenő új szoftververziók esetén a megjelenést követő 15 napon belül külön kérés nélkül a fejlesztők továbbítják az ügyfeleknek.

Biztonság

szerkesztés

A rendszer adatbiztonsága megfelel az általános könyvtári igényeknek. Ebbe beletartozik a személyi adatok védelme, tehát a nem nyilvános adatokat csak a feljogosított felhasználók vehetik igénybe. Az egyes felhasználók jogosultságukat az adminisztráció során kapják. A példányok szintjén a rendszer figyelembe veszi az aktuális szerzői jogi törvényt és együttműködik olyan a technológiákkal, amelyek feladata a digitális jogok kezelése. Emellett a rekordleírások során háromszintű mentési rendszer biztosítja az emberi hibákból vagy a meghibásodásokból adódó adatvesztést. A hálózat, a szerver, és a kliensek is megfelelő biztonsági eljárással vannak ellátva. A Corvina rendszer zárt forráskódú, térítési díj ellenében alkalmazható.

Az OPAC Keresőmodul használata

szerkesztés

Van lehetőség egyszerű és összetett keresésre. Az összetett keresés folyamata a Boole-algebra alapján működik. Van lehetőség böngészésre szerző, cím, és listából kiválasztható tárgyszavak esetén. A keresés szűrhető nyelv, dokumentumtípus, dátum és lelőhely szerint. Igény szerint CCL parancsnyelvi keresés is használható. A program a korábbi kereséseket tárolja, és ezek a későbbiekben felhasználhatók. A szavak végén és elején csonkolásra van lehetőség. A találati halmaz megjelenítése és az egyes találatok formátuma is tetszés szerint változtatható. A rekordok láthatóak és lementhetőek rövid, normál, hosszú, cédula, és MARC formátumban is. A katalógus használata során van lehetőség több nyelv választására is.

Rekordszerkesztés

szerkesztés

Az egyes könyvek leírása MARC formátumban történik. Az egyes rekordleírások tetszőleges módon történnek tartalmi, mennyiségi és formai tekintetben. A leírás során működő Authorithy kontroll biztosítja a szabványos névalakok egységes használatát a szerző, cím, és a különböző tárgyszavak leírása esetén. A rendszer ezzel biztosítja az olvasók számára egységesen megadott adatokat. A bibliográfiai rekordokhoz elektronikus és szkennelt dokumentumok is csatolhatók. A rendszer összekapcsolódik a különböző adatbázisokkal: MOKKA, VOCAL, valamint a különböző könyvtárak katalógusai. Így a feldolgozás során a rekordok átemelhetők, és ez könnyű keresést biztosít más könyvtárak katalógusában is. A rendszer rendelkezik duplum szűréssel is, nem enged azonos vonalkóddal könyvet elmenteni.

Kölcsönzés

szerkesztés

A CORVINA rendszer kölcsönzési modulja a JavaCIRC. Alkalmas valamennyi kölcsönzési tranzakció – beiratkozás, kiadás, hosszabbítás, visszavétel, előjegyzés – ellátására. Emellett támogatja a kölcsönzéssel kapcsolatos munkafolyamatokat: felszólítás, perlés, az olvasók és a kölcsönzési egységek adatainak kezelését.

A modul minden egyes kölcsönzéssel kapcsolatos adat nyilvántartására alkalmas:

 • olvasók nyilvántartása (az olvasó és a jótálló személyes adatai, elérhetőségek)
 • olvasójegyek nyilvántartása (aktuális kölcsönzések és előjegyzések, letiltások, bírságok, tartozások, olvasójegy lejárati dátuma)
 • felszólítások és perlések nyilvántartása
 • példányok nyilvántartása (lelőhely, leltári szám, jelzetek, vonalkód, kölcsönzési tulajdonságok, letiltások, kölcsönzési, előjegyzési és törlési státusz)
 • előjegyzett példányok nyilvántartása

Referenciák

szerkesztés

Országos szolgáltató rendszerek

szerkesztés
 • MOKKA - Magyar Országos Közös Katalogizáló Rendszer
 • VOCAL - Corvina könyvtárak közös katalogizálási rendszere
 • ODR - Országos Dokumentumellátó Rendszer Központja
 • EKKA - Erdélyi Közös Katalógus

Egyetemi, főiskolai és kutatóintézeti könyvtárak

szerkesztés
 • Református Teológiai Akadémia Könyvtára
 • SOTER Nemzetközi és Informatikai Főiskola Könyvtára
 • Sapientia Szerzetesi Főiskola Könyvtára
 • Veszprémi Hittudományi Főiskola Könyvtára

Közkönyvtárak

szerkesztés

Szakkönyvtárak

szerkesztés
 • Evangélikus Országos Könyvtár

További információk

szerkesztés