Országos Dokumentum-ellátási Rendszer

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) feladata, hogy mindenki számára hozzáférést biztosítson a könyvtárakban található dokumentumokhoz.

Kialakulása szerkesztés

Működését az 1997. évi CXL. törvényben foglaltak alapján a 73/2003.(V.28.) Kormányrendelet szabályozza. Az 59. § fogalmazza meg a rendszer kialakításának feladatát, a 72. § pedig előírja, hogy létrehozásának és fenntartásának feltételeiről a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezetében kell gondoskodni. Az 1997. évi CXL. törvény kiegészítéseként jött létre a 73/2003. (V. 28.) Kormányrendelet az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről, amely lehetővé tette a nyilvános könyvtári ellátás érdekében egy országos dokumentum-ellátási rendszer kialakítását. Tartalmazza az ODR-ben szolgáltató könyvtárakat, azok feladatait és kötelezettségeit. 54 szolgáltató könyvtár a tagja: a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtárak, az állami egyetemi könyvtárak, a fővárosi és a megyei közkönyvtárak. Ezeknek a könyvtáraknak az állománya az országban ma megtalálható kurrens dokumentumbázist tartalmazza.

Feladata szerkesztés

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer célja, hogy minél szélesebb körben tudjanak információkat eljuttatni az olvasókhoz, hogy mindenki azonos eséllyel jusson hozzá a dokumentumokhoz. Lehetővé teszi a könyvtárközi kölcsönzés hatékonyabb használatát. Fontos, hogy a dokumentumközvetítés minél gyorsabban történjen. Egy jól felépített könyvtári rendszer, a könyvtárak közötti együttműködés hozzájárul ahhoz, hogy minél többen hozzájussanak olyan dokumentumokhoz is, amelyek csak más könyvtárakból szerezhetőek be. Főleg a kistelepülések számára fontos, hogy hatékony legyen. A tagkönyvtárak, hogy meg tudjanak felelni feladataiknak, központi támogatásban részesülnek, amelyet állományuk gyarapítására és technikai fejlesztésekre fordítanak. A könyvtárak teljes gyűjteményüket közös adatbázisban nyilvánosságra hozzák.

Tagjai szerkesztés

Külső hivatkozások szerkesztés

Források szerkesztés