Csáky Kálmán

(1836–1894) császári és királyi kamarás, magyar királyi honvédhuszár-ezredes, a magyar főrendiház tagja, Nagyküküllő vármegye főispánja, országgyűlési képviselő

Körösszeghi és adorjáni gróf Csáky Kálmán (Kassa, 1836. november 6. – Budapest, 1894. december 9.)[1] császári és királyi kamarás, magyar királyi honvédhuszár-ezredes, a magyar főrendiház tagja, Nagyküküllő vármegye főispánja, országgyűlési képviselő.

Csáky Tivadar gróf és Rholly Klára fia. Katonai pályára lépvén, a grazi katonai intézetben nyerte kiképeztetését, azután a közös hadseregbe lépett, melyet azonban birtokai kezelése végett elhagyott. Az 1861. évi országgyűlésen részt vett a főrendiház tárgyalásaiban. Szepes megyében, ahol szép birtokkal rendelkezett, tiszteletbeli főjegyző és a gazdasági egylet elnöke volt és a magyar szellem fejlesztésére megyéjében nagy befolyást gyakorolt. 1863. október 10-én Welbachban feleségül vette Csáky Natáliát (1842-1929). A honvédség újjászervezésekor mint kapitány a huszárok közé lépett és ezután kizárólag katonai hivatásának élt. 1882. november 26-tól ezredes és eleinte a Debrecenben állomásozó 2. huszárezred parancsnokságával, majd a 2. lovas-dandár-parancsnokság vezetésével bizatott meg Budapesten.

Cikkeket írt a Vadász- és Versenylapba: A lótenyésztés emeléséről (1858.) és Válasz a honvédség lovai c. cikkre (1873.)

További információk

szerkesztés
  • Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. Bp., 1990-1999.
  • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Bp., Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete, 1939-2002. 7. kötettől sajtó alá rend. Viczián János.
  • Új Országgyűlési Almanach 1887-1892. Szerk. Sturm Albert. Bp., Ifjabb Nagel Ottó, 1888.
  • Toth, Adalbert: Parteien und Reichtagswahlen in Ungarn 1848-1892. München, R. Oldenburg Verlag, 1973.
  • Révai nagy lexikona. Bp., Révai, 1911-.
  • Tolnai világlexikona. Bp., Magyar Kereskedelmi Közlöny, 1912-1919.