Császmai István

unitárius lelkész

Császmai István (Cziaszmai István) (16. század) gyulafehérvári unitárius lelkész.

Blandrata és Dávid Ferenc egyik első követője; mint az unitáriusok második ülnöke részt vett a nagyváradi disputációkban 1568. és 1569-ben; többi közt Tordai Sándor András dévai pappal vitázott, egyetlen ismert munkáját is ellene írta.

Thordai Sándor András irására valo felelet, melyben az Antichristus harom isteninec dögleletös tudomaniat otalmazza hamissaggal es szidalommal. Gyulafehérvár, 1568. (Egyetlen példányát a kolozsvári unitárius kollégium könyvtárában őrizték.)

A szakirodalom továbbá feltételezi egy Az antichristus képei című, 1567-ben Raphael Hoffhalter gyulafehérvári nyomdája által kiadott vitairatának létét is, de ennek példányai nem ismertek. Ezt támadta Tordai Sándor András, amelyre Császmai a fenti viszontválaszt írta.

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés