Főmenü megnyitása

Csapó Julianna

vajdasági magyartanár, bibliográfus, irodalom- és művelődéstörténész

Ispánovics Csapó Julianna (Bezdán, 1966. január 23. –) vajdasági magyartanár, bibliográfus, irodalom- és művelődéstörténész.[1]

Csapó Julianna
Született 1966. január 23. (53 éves)
Bezdán
Nemzetisége magyar
Foglalkozása pedagógus,
bibliográfus,
irodalomtörténész,
művelődéstörténész
Iskolái Újvidéki Egyetem Természettudományi és Matematikai Kara

ÉleteSzerkesztés

Az általános iskolát szülőhelyén végezte. A pedagógiai szakközépiskolát a baranyai Pélmonostoron (Beli Manastir) fejezte be.

Egyetemi tanulmányok: 1989: magyar nyelv és irodalom szakos tanári és könyvtárosi oklevél (Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék); 1998: az irodalomtudomány magisztere (Az Igazság c. folyóirat a magyar irodalom és kultúra történetében). Szakmai előmenetel: 1990: kutató, majd tanársegéd-gyakornok, 1998-tól tanársegéd az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén.

Kutatási terület: magyar irodalom, bibliográfia, művelődéstörténet.

Tagság, tevékenység: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium. 1991-től Újvidéken él és dolgozik. 2000-ben férjhez ment ifj. Ispánovics József szabadkai születésű, újvidéki fotóművészhez. 2001-ben megszületik Márton fiuk, 2006-ban pedig Zsófia leányuk. 2007-ben Bezdánba költöztek, jelenleg is ott élnek.

MűveiSzerkesztés

KönyveiSzerkesztés

 • A jugoszláviai magyar irodalom 1988. évi bibliográfiája. Újvidék, A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Forum Könyvkiadó, 1993.
 • A jugoszláviai magyar irodalom 1989. évi bibliográfiája. Uo.1993
 • A jugoszláviai magyar irodalom 1990. évi bibliográfiája. Uo.1994
 • A jugoszláviai magyar irodalom 1991. évi bibliográfiája. Újvidék, Magyar Tanszék, Forum Könyvkiadó, 1995.
 • A jugoszláviai magyar irodalom 1992. évi bibliográfiája. Uo. 1996.
 • A jugoszláviai magyar irodalom 1993. évi bibliográfiája. Uo. 1997.
 • A jugoszláviai magyar irodalom 1994. évi bibliográfiája. Uo. 1998.
 • A jugoszláviai magyar irodalom 1995. évi bibliográfiája. Uo. 1999.
 • A jugoszláviai magyar irodalom 1996–1997. évi bibliográfiája. Uo. 2001.
 • A jugoszláviai magyar irodalom 1998–1999. évi bibliográfiája. Uo. 2005.
 • A jugoszláviai magyar irodalom 2000–2001. évi bibliográfiája. Újvidék, Bölcsészettudományi Kar, 2009.
 • A jugoszláviai magyar irodalom 2002. évi bibliográfiája. Újvidék, Bölcsészettudományi Kar, 2010.
 • A bácskai magyar irodalmi kultúra előtörténete a régió magyar könyvkiadása szempontjából. Újvidék, Bölcsészettudományi Kar, 2011.

Egyéb fontosabb publikációkSzerkesztés

 • Érintkezés pontok Horváth János “fejlődéstörténetében” és Szekfű Gyula “életrajzában”. = Híd, 1996., 8–9. sz., 649–666. p.
 • A Krúdy-effektus Kodolányi János Boldog Margit című regényében : szövegolvasat. = Híd, 1997., 6. sz., 448–472. p.
 • Sinkó Ervin életművének recepciója 1985-től napjainkig = Tanulmányok–Studije, 1998., 31. füzet, 149–173. p.
 • A mindennapok kultúrája a XX. század eleji Zomborban a hirdetések tükrében. = Bácsország, 2001., I–IV. sz., 65–67. p.
 • Zombori világjárók / Ispánovics Csapó Julianna. = Bácsország, 2002., IV–VI. sz., 104–107. p.
 • „Tíz év bibliográfia : Egy vajdasági szak(irodalmi) bibliográfia tanulságai”. = Könyvtári Figyelő, 2003., 2. sz., 373–381. p.
 • Pataj Sándor Igazsága. Egy zombori folyóirat a 20. század elején. = Magyar Könyvszemle, 2003., 4. sz., 442–458. p.
 • Tolnai és szerb/horvát olvasói. – 83–92. p.
jelHÁLÓ : Összehasonlító irodalomtudományi, nyelvészeti és médiaközi kutatások / szerk. Csányi Erzsébet. – Újvidék : Bölcsészettudományi Kar, VMFK, 2008.
 • A magyar könyv Újvidéken : a kezdetektől 1918-ig. – 5–15. p.
Godišnjak Filozofskog fakulteta (Novi Sad), 2008., II. kötet
 • Kutatásmódszertan és bibliográfia a korszerű felsőoktatásban . – 227–233. p.
A tanítóképzés jövőképe. A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Egyetem konferenciakiadványa. – Szabadka : Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Forum Könyvkiadó, 2009.
 • Csáth Géza Vajdaságban. Újabb adatok egy személyi bibliográfiához. IN: Csáth-járó át-járó. Csáth Géza, az irodalmi és pszichológiai diskurzusok metszéspontja. Szerk. Csányi Erzsébet, Bölcsészettudományi Kar, Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék, 2009., 241–269. p.
 • A dekonstrukció dominanciája? Csillag Károly: Sátán útja, 1898. IN: Világmodellálás. Kód – irodalom – kultúra – régió IV. Szerk. Hózsa Éva, Horváth Futó Hargita, Bölcsészettudományi Kar, Újvidék, 2009. - 72–88. p.
 • Az elvágyódás alakzatai Sinkó Ervin korai verseiben. = Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 2009. XXXIV/I. 231–238. p.
 • Az olvasás ’feltételezett’ kultúrája Bácskában a XIX/XX. század fordulóján. = Hungarológiai Közlemények, 2009., XV., 3. 102–17. p.
 • Kreativitás-fejlesztés a kutatásmódszertan eszközeivel = Development of creativity with the means of the research methodology.IN: Az esélyegyenlőség és felzárkóztatás vetületei az oktatásban II. Szerk. Dr. Bene Annamária, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Újvidéki Egyetem, Forum Könyvkiadó, Szabadka, Újvidék, 2009. - 159–165. p.
 • Papp György-bibliográfia. = Tanulmányok, 2009. 42. 150–188. p.
 • Kötél/tánc/zene. A sláger és a Sziveri-vers. IN: Mediális átlelkesítés. Zene – beszéd – irodalom. Уред. Dr. Csányi Erzsébet, Bölcsészettudományi Kar, Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék, 2010., 101–106. стр.
 • A “női regény” műformái a vajdasági magyar irodalomban. = Hungarológiai Közlemények, 2010., 1. sz., 68–78. p.
 • Periféria és centrum módosulásai Herceg János esszéiben, jegyzeteiben 1945 előtt. IN: Herceg János centenáriuma (1909–2009). Tanulmányok, emlékezések. Szerk. Fekete József. Újvidék, Forum Könyvkiadó, 2010. 13–22. p.
 • A női alakmás hitelessége Herceg János Anna búcsúja c. regényében. IN: Alteregók. Alakmások – hamismások – heteronimák. Szerk. Csányi Erzsébet. Újvidék, Bölcsészettudományi Kar, Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, 2010. 179–190. p.
 • A magyar-délszláv irodalmi kapcsolatok alakulása Jugoszláviában/Szerbiában a jugoszláviai magyar irodalom bibliográfiájának a kontextusában. = Tanulmányok, 2010.
 • János Herceg's Literary Images. = Acta Universitatis Sapientiae, Philologica vol. 3. no. 1. (2011): 5-17.

ForrásokSzerkesztés

 1. Új Magyar Irodalmi Lexikon. Főszerk. Péter László. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994. 347. p.
 • Új Magyar Irodalmi Lexikon. Főszerk. Péter László. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994. 347. p.

HivatkozásokSzerkesztés