Könyvtári Figyelő

magyar könyvtár- és információtudományi folyóirat

A Könyvtári Figyelő negyedévenként megjelenő folyóirat, egyike az országos könyvtári szakfolyóiratoknak. Célja, hogy a hazai könyvtári világ országos jelentőségű kérdéseiről, valamint a Könyvtári Intézetben és az Országos Széchényi Könyvtárban folyó, a magyar könyvtáros-társadalom egészet érintő munkákról, fejlesztésekről, vizsgálatokról tájékoztasson. A jelenlegi felelős szerkesztő Kovács Katalin.[1]

Könyvtári Figyelő
A folyóirat borítója
A folyóirat borítója
Adatok
TípusNegyedévente megjelenő könyvtári szakfolyóirat
FormátumA4

OrszágMagyarország
Alapítva1955
KiadóOrszágos Széchényi Könyvtár
FőszerkesztőSághi Ilona
SzerkesztőSághi Ilona (Tanulmányok, Kitekintés, Műhely, Könyvszemle) Szabó Piroska (Külföldi folyóirat-figyelő)
Nyelvmagyar
Székhely1827 Budapest, Budavári Palota F épület

ISSNHU ISSN 0023-3773 (Nyomtatott), HU ISSN 1586-5193 (Online)
MTID10010065
A Könyvtári Figyelő weboldala

A folyóirat története szerkesztés

A folyóiratot 1955-ben indította az Országos Széchényi Könyvtár. A lap elődje a Könyvtári Tájékoztató című külföldi lapszemle volt, amelyet a Magyar–Szovjet Társaság könyvtártudományi szakosztálya indított közösen az Országos Széchényi Könyvtár módszertani osztályával. A folyóirat címét 1958-ban változtatták Könyvtári Figyelőre.[2]

1965 novemberében az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács ülése után következőket fogalmazták meg a lap profiljával kapcsolatban: „A Könyvtári Figyelő tekintse fő feladatának a magyar szakemberek tájékoztatását a külföld szakirodalmáról, összefoglaló tematikus szemlék, recenziók, fordítások, tömörítvények stb. formájában. Közölje emellett a magyar szakirodalom adatközlő részét: a fontosabb kutatási jelentéseket, felmérések adatait, statisztikákat stb. Tájékoztassa a könyvtárosokat a könyvtárügy országos jelentőségű eseményeiről.”[2]

A folyóirat alapvető célkitűzése a magyar könyvtárosszakma érdemi tájékoztatása, a hazai és nemzetközi tapasztalatok tudományos igényű feldolgozása. Főként elméleti írásokat, kutatási eredményeket vagy részeredményeket és műhelymunkákat közöl.

A lap története során több változáson ment keresztül. 1959-ig arra törekedett, hogy tájékoztassa a könyvtárosokat a külföldi szaksajtóban megjelent cikkekről, amit úgy vitt véghez, hogy a legfontosabb cikkek egy részét lefordította. 1959-ben a Könyvtártudományi és Módszertani Központ létrejöttével lényeges változások léptek életbe mind szerkesztésében, mind külalakjában. Ezek a változtatások az 1959. 1. számtól kezdve figyelhetőek meg. Három témakörben jelentek meg rovatszerű közlemények a lapban: az ország nagy könyvtáraihoz beérkezett könyvtártudományi jegyzékek, a külföldi szakmai folyóiratok cikkeinek bibliográfiája és fordítások jegyzéke. További változás, hogy híreket és összefoglalókat is közzétett, valamint tematikus egységekbe rendezte a cikkeket az egyes számokban.

Az 1991-es év újabb változásokat hozott a lap életében, mivel a szakmai igény és a gazdaságosság jegyében megújult. A Könyvtári és Dokumentációs Szakirodalom referálólap beépítésével új rovat jelent meg, valamint új borítót és tipográfiát kapott a folyóirat. A referálólap beépítésével áttértek az évi négyszeri megjelenésre is.[3] Az 1992. évi 1. számhoz az előfizetők egy tizenhat kérdésből álló kérdőívet kaptak kézhez, amelynek az volt a célja, hogy felmérjék az olvasók véleményét a megújult folyóiratról. A kiküldött nyolcszáz kérdőívből ötven érkezett vissza; a válaszolók nagy része városi könyvtár munkatársa volt. A legtöbb válaszoló jónak minősítette a lapot, sokan témajavaslatokat és ötleteket is küldtek be. [4]

Rovatok szerkesztés

A folyóiratban több állandó rovat található. A legrégebbi rovatok a Tanulmányok, a Kitekintés és a Könyvismertetés.

 • A Tanulmányok rovat elméleti írásokat közöl a magyar könyvtárügy és könyvtárpolitika átfogó kérdéseiről.
 • A Kitekintés rovatban a külföldi könyvtárügy aktuális kérdéseit mutatja be tömörítésekkel, szemlékkel és fordításokkal.
 • A Könyvismertetés rovatban a legújabb szakkönyvekről és elektronikus dokumentumokról készült ismertetések és kritikák kaptak helyet.
 • Az Elődeink írták/Évfordulók rovatban az elmúlt 100 év kimagasló szerepű könyvtárpolitikusainak munkásságából, valamint a fontosabb szakmai eseményekről és évfordulókról értesülhetünk.
 • A Külföldi folyóirat-figyelő rovatban a külföldi szakfolyóiratok cikkeiből találunk referátumokat.[1]

A folyóirat időközönként tematikus számokkal jelenik meg. Ilyen volt például a 2010. 4. szám, ami a Könyvtártudományi és Módszertani Központ negyven évét mutatta be,[5] valamint a lap 1981. évi különszáma, mely a külföldön élő magyar származású könyvtárosok és hazai könyvtárosok találkozójáról tudósított. [6]

A folyóirat példányai szerkesztés

A folyóiratot a következő referáló lapok és adatbázisok dokumentálják: HLISA (Hungarian Library and Information Science Abstracts), HUMANUS (Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa), Library Literature and Information Science Full Text (Wilson), LISTA (Library Information Science and Technology Abstracks, EBSCO), ProQuest Library Science.

A Könyvtári Figyelő online változata a http://ki.oszk.hu/kf címen érhető el. Az elektronikus felületen két szám késéssel érhetők el a nyomtatott lapszámok cikkei.

A folyóirat 1955 és 1974 közötti időszakáról Szinainé László Zsuzsa készített repertóriumot.

A 2012. év 2. számától kezdve a főszerkesztő helyett a felelős szerkesztő felel a folyóiratszámok előállításáért és tartalmukért, valamint új szerkesztőbizottságot állítottak fel.

Jegyzetek szerkesztés

Források szerkesztés

 • Kovács Katalin: Hogyan vélekednek az olvasók a Könyvtári figyelőről? Könyvtári Levelező/lap, XXXVIII. évf. (1992. július 8.) 14–15. o.
 • Kovács Katalin: A Könyvtári Figyelő - ahogy ötven olvasó látja. Könyvtári Figyelő, XXXVIII. évf. (1992. március) 440. o.
 • Héberger Károly: A magyar könyvtári szaksajtó kérdései. Könyvtári Figyelő, XXVIII. évf. (1982. január) 49–57. o.
 • Rácz Ágnes: A Könyvtártudományi és a Módszertani Központ története dátumokban. Könyvtári Figyelő, LVI. évf. (2010. április) 819–862. o.
 • Papp István: Az egykori KMK-ról: 1969-1982. Könyvtári Figyelő, LVI. évf. (2010. április) 617–642. o.
 • Cziegler Márta: A Könyvtári Figyelő különszáma külföldön élő magyar származású könyvtárosok és hazai könyvtárosok találkozójáról. TMT, XXIX. évf. 8–9. sz. (1982) 359. o.
 • Szinainé László Zsuzsa: Könyvtári Figyelő: Repertórium 1955-1974, Budapest:NPI, 1978, 465 p. ISBN 963 201 044 2

Külső hivatkozások szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés