Cukoripari Igazgatóság

A Cukoripari Igazgatóság az 5380/1948. számú kormányrendelettel létrehozott harminc ipari igazgatóság egyike volt, a pénzügyminisztérium felügyelete alá tartozott. Vezetését a kormány által kinevezett igazgató látta el. A 10.810/1948. számú kormányrendelet alapján az ipari igazgatóságok a felettes minisztérium osztálya vagy főosztályaként folytatták tevékenységüket. Székhelye a Magyar Cukoripar Rt. volt budapesti központja (Zrínyi utca 14.) lett.

Feladata a magyar cukoripari cégek termelésének közvetlen irányítása volt. Az Országos Tervhivataltól kapott utasítások alapján elkészíttette a cégek részletes gazdasági tervét, és összesítette iparági szinten. A cukoriparon belül hatósági anyaggazdálkodási és árszabályozási jogkört gyakorolt. Elrendelhette a termelés gazdaságosságának fokozását, az egyes vállalatok együttműködését, szabványok alkalmazását; megvizsgálhatta a hozzá tartozó cégek üzleti könyveit, iratait.

Források szerkesztés

  • A magyar állam szervei 1944–1950. I. kötet: A–M. Szerk.bizottság elnöke Vörös Károly, főszerk. Boreczky Beatrix. Budapest: Közgazdasági és Jogi. 1985. 103 és 269–271. o. ISBN 963 221 439 0  
  • Borbély Ákos – Monory Zénó – Tömördi Máté: Volt egyszer egy cukoripar: A cukorgyártás két évszázada Magyarországon. Budapest: Akadémiai. 2013. 337. o. ISBN 978 963 05 9446 2