Deukalión és Pürrha

a görög mitológia özönvíz-történetének főszereplői

Deukalión (Δευκαλίων) és Pürrha (Πύρρα) a görög mitológia özönvíz-történetének főszereplői, akik újra benépesítették a földet.

Deukalión és Pürrha sziklákat dobálnak, melyekből csecsemők lesznek

Az özönvíz előtti aranykornak Árkádia földjén Zeusz akkor vetett véget, mikor Lükaón király megsértette az istenek királyát azzal, hogy egy kisfiút áldozott fel neki. Az istenek tiltották az emberáldozatot, Zeusz büntetésül farkassá változtatta Lükaónt. Ezután meglátogatta Lükaón ötven fiát, akik saját testvérüket, Nüktimoszt főzték meg neki. Zeusz haragra gerjedt és özönvizet bocsátott a földre.

Deukalión Prométheusz fia volt, Pürrha pedig Prométheusz testvérének, Epimétheusznak és az első asszonynak, Pandórának a lánya. Az özönvíz előtt Prométheusz utasította őket, hogy építsenek hajót, hogy megmeneküljenek. Mikor kilenc nap után a folyók visszatértek medrükbe és az özönvíz véget ért, egyedül ők ketten voltak életben. Hajójuk kikötött a Parnasszosz hegyén (más változatok szerint az Etnán vagy az Athosz-hegyen.)

Miután hálaáldozatot mutatott be Zeusznak, Deukalión kikérte Themisz orákuluma véleményét arról, hogyan népesítsék be újra a földet. A jóslat úgy szólt, hogy dobálják anyjuk csontjait a háta mögé. Megértették, hogy anya alatt a földanyát, Gaiát kell érteni, akinek csontjai a kövek. A hátuk mögé dobált kövekből emberek lettek; Deukaliónéiból férfiak, Pürrháéból nők. A mítosz szerint ezért hívják az embereket görögül laoinak (a laasz, azaz „kő” szóból.)

Deukaliónnak és Pürrhának legalább két gyermeke volt, Hellén és Prótogeneia. Más változatok szerint több más is volt, többek közt Amphiktüón és Pandóra.

Deukalión és Pürrha története párhuzamot mutat más mitológiák özönvíz-történeteivel.

Leszármazottaik szerkesztés

Prométheusz
 
Epimétheusz
 
Pandóra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deukalión
 
Pürrha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hellén
 
Orszéisz
 
Déimakhosz
 
Amphiktüón
 
Prótogeneia
 
Zeusz
 
Pandóra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xuthosz
 
Aiolosz
 
Enareté
 
Dórosz
 
 
 
Aethliosz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xanthippé
 
Kréteusz
 
 
Sziszüphosz
 
Athamasz
 
 
Szalmoneusz
 
 
Déioneusz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magnész
 
 
Periérész
 
Kanaké
 
 
Alkioné
 
 
Kalüké
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arné
 
 
 
 
 
 
Peiszidiké
 
 

Források szerkesztés