Disszociációfok

A disszociáció mértékét jelző szám, amely egyenlő a disszociált és a bemérésikoncentráció arányával.

A disszociációfok a kémiában előforduló szakkifejezés. Az egyensúlyhoz vezető reakcióknál megmutatja, hogy mennyi a disszociált anyagmennyiség az összes kiindulási anyagmennyiséghez viszonyítva.[1][2]

,

Oldatok esetén a disszociációfokot általában csak a gyenge savakra vagy bázisokra alkalmazzuk; erős savak vagy bázisok esetében ugyanis a tömény oldatok kivételével 100%-os a disszociáció. A disszociációfokot általában (α) alfával jelölik; 0 és 1 közötti értéket vehet fel. Kiszámítható a disszociációs állandó és a koncentráció ismeretében.[3]

A disszociációfok és a disszociációs állandó közti összefüggést az Ostwald-féle hígítási törvény adja meg:

ahol Ks a savi disszociációs állandó, c a mol/dm³-ben kifejezett koncentráció.

Több nagyságrendbeli különbségeknél a nevező elhanyagolható, így a disszociációfok a savi disszociációs állandó négyzetgyöke lesz. Bázisokkal hasonlóan kell számolni, annyi különbséggel, hogy savállandó helyett bázisállandót (Kb) kell venni.

Például:

salétromossav:
koncentráció: 0,01 mol/dm³
Ks: 4·10−4
Ks = cα² / 1−α
Ebből: α = 2·10−2 → 2%

ForrásokSzerkesztés

  1. International Union of Pure and Applied Chemistry. "degree of dissociation". Compendium of Chemical Terminology - Gold Book Internet edition.
  2. Veszprémi Tamás. 7.3. Homogén és heterogén egyensúlyok, Általános kémia. Budapest: Akadémiai kiadó, 250. o. (2008). ISBN 978-963-05-8617-7 
  3. Szakács László ‒ Mörtl Mária ‒ Knausz Dezső: Általános kémiai példatár