Diszkrét matematika

A diszkrét matematika a matematika azon része, amelyben diszkrét, jól meghatározott értékekkel végzünk műveleteket, nem pedig folytonos értékekkel.

A diszkrét matematika által vizsgált objektumok lehetnek végesek és végtelenek. A véges matematika kifejezést a diszkrét matematika azon részére értjük, amely véges objektumokkal foglalkozik.

Részterületei

szerkesztés

Mindig diszkrét eredményt adó műveletek

szerkesztés
  • +, -, *, an (egész számok esetén)
  • Maradékos osztás: a mod b
  • Faktoriális: n!
  • Binomiális együtthatók