Dongaboltozat

A dongaboltozat az egyirányban görbülő boltozatok alaptípusa; általában félhenger alakú, transzlációs boltozat. Egymással párhuzamos tartóívei a dongák. Hordozó, gyámolító szerkezete két, szinte mindig párhuzamos fal – de bármilyen négyszög alaprajz fölé szerkeszthető, csak ilyenkor a dongák hossza eltérő. A vállvonal mentén folyamatos alátámasztást igényel. Tagolására a középkori építészetben gyakran hevederíveket (boltöveket) alkalmaztak; különféle fajtái elnevezésüket az ívbéllet ívformájából kapták.

Dongaboltozat
Dongaboltozat

Speciális formái szerkesztés

  • hevederes dongaboltozat,
  • emelkedő dongaboltozat (lépcsőkarok alatt gyámolítással használták),
  • fiókos dongaboltozat,
  • féldongaboltozat stb.

A fiókos dongaboltozatot rendszerint az ablak-, illetve ajtónyílások kiosztását követő és velük szemben szimmetrikusan is sorakozó fiókboltozatok sora tagolja.

Alkalmazása szerkesztés

Nemcsak vízszintes, de ferde tengellyel és vállvonallal is építhető; az ilyen boltozat lépcsők, rámpák fedésére alkalmas. A gótikában és a reneszánszban körgyűrű alaprajzú folyosókat fedtek le íves tengelyű dongaboltozatokkal.

További információk szerkesztés