A boltozat az építészetben íves felületű, a teret függőleges irányban határoló, kőből, téglából stb. falazott tartószerkezeti alegység. Alakja lehet egyszerű vagy összetett, kialakítása sima vagy bordás; lehet zárt, félig nyílt vagy nyitott rendszerű.

Bordás boltozat sematikus ábrázolása

Olyan, egy vagy két irányban görbült szerkezet, amelyben csak nyomóerők ébrednek – a támaszoknál azonban a függőleges mellett vízszintes erőkkel is számolni kell. A boltozatokat az egyre nagyobb fesztávok áthidalására fejlesztették, és közben folyamatosan finomították a támaszok vízszintes erőfelvételét.

TörténeteSzerkesztés

Az álboltozatok az ókori Kisázsiában, Mezopotámiában és Egyiptomban jelentek meg. A tiszta boltozatot a rómaiak alkalmazták először térelhatárolásra: ők ismerték fel, hogy a gerendánál nagyobb terek, fesztávok hidalhatók át vele. Fejlődésük csúcspontját a román stílusban, majd a gótikában és a reneszánszban érték el. A XIX. század közepe óta szerepük az új térlefedő anyagok – az acél, a fa, majd a beton – térfoglalása miatt csökken. Napjainkban közlekedési létesítményekben (főleg metróalagutakban) és a nagy fesztávolságú héjboltozatokban alkalmazzák őket. A tüzeléstechnikában magas (néha 1500 Celsius feletti) hőmérsékleten üzemelő tartószerkezeteknél nincs alternatívájuk.

FajtáiSzerkesztés

Görbülete szerintSzerkesztés

Egy irányban görbült szerkezet a dongaboltozat. Ennek egy változata a poroszsüveg födém.

A két irányban görbült boltozatok formái a kolostor-, a teknő- és a tükörboltozat.

 • A kolostorboltozat általában négyzetes alaprajzra, két donga derékszögű kombinációjaként szerkesztett térlefedés. Lényegében ebből származtatható a teknő- és tükörboltozat.
 • A keresztboltozat két (vagy több) donga áthatásából keletkezik.

A vezérgörbék száma szerintSzerkesztés

 • Az egyszerű boltozat felületét egy vezérgörbe határozza meg. Lehet hengerfelületű transzlációs boltozat vagy gömbfelületű rotációs boltozat.
 • Az összetett boltozat felületét több vezérgörbe határozza meg.

Alakja szerintSzerkesztés

Hengerfelületből származtatott (transzlációs)Szerkesztés

Gömb-, illetve forgásfelületből származtatott (rotációs)Szerkesztés

Belső felosztása szerintSzerkesztés

 • A bordás boltozat felületét az éleken kiálló bordák tagolják, illetve merevítik. Legegyszerűbb formája az álkeresztboltozatból kifejlődő bordás keresztboltozat; ez a XI. század végén tűnt fel. A XIII. századtól egyre bonyolultabb rajzú boltozatokat alakítottak ki (csillagboltozat, hálóboltozat, legyezőboltozat). A közép-európai késő gótikus építészetben a XV. század végén és különösen a XVI. században alkalmazott hálóboltozat vagy csillagboltozat típus a sejtboltozat, aminek többnyire borda nélküli, élekkel határolt boltmezőit a kolostorboltozatokhoz hasonlóan homorúra képezték ki. Ezeket a fajtákat a késő gótika végéig alkalmazták; ekkor hagytak fel a kő- és idomtéglabordák beépítésével. A boltozatok felületét időnként később is tagolták vakolt bordákkal. A bordás boltozatokban a terhelést a bordák tartják, tehát először ezek boltíveit építik meg, majd kifalazzák közeikben a boltmezőket, illetve süvegeket.

A román kori építészetben elterjedt, lapos négyszög keresztmetszetű borda a lombard borda (négyszöges borda). Ezt alárendelt helyiségek lefedésére a korai gótikában is alkalmazták.

 • A sima boltozatokban a boltozat minden pontja részt vesz a teher hordásában és átvitelében.

A tartófelületek száma szerintSzerkesztés

Zárt boltozatSzerkesztés

A boltozat a teljes vállvonal mentén alátámasztást igényel. Ilyen:

Félig nyitott boltozatSzerkesztés

A félig nyitott boltozatot két, egymással szemben álló fal tartja. Fajtái:

Nyitott boltozatSzerkesztés

A nyitott boltozatok a teljes boltozatnyomást a sarokpillérekre, illetve -oszlopokra helyezik át, úgy, hogy a falak szerepét a térhatárolásra korlátozzák; azok boltozatot nem hordoznak.

Nyitott boltozatok:

 • csehboltozat,
 • csehsüvegboltozat,
 • keresztboltozat stb.

A nyitott boltozatokkal kevesebb anyagból magasabb tereket hozhatunk létre, mint a zártakkal, és a megvilágítás is javul.

ElemeiSzerkesztés

ÁtlósívSzerkesztés

Különböző boltozati felületek összemetszéséből adódó, az alaprajzon a legtöbbször átlós helyzetű görbe vonal.

Boltfelület (ívbéllet)Szerkesztés

A boltozat alsó, belső, homorú felülete.

BolthátSzerkesztés

A boltozat felső, külső domború felülete.

Boltozati mező (boltmező)Szerkesztés

A boltozatnak a falakkal és boltövekkel elhatárolt része.

BoltozatélSzerkesztés

A boltfelület és a boltozatvonal síkjának metszésvonala.

BoltozathomlokSzerkesztés

A boltozat tengelyére merőleges keresztmetszete.

Boltozati kő (tégla)Szerkesztés

A boltozat falazó eleme. Alul állnak a kezdő támasz- vagy vállkövek (téglák), a boltmező kövei (téglái); a legfelső, utolsónak elhelyezett, felül szélesedő kő (tégla) a zárókő (zárótégla).

A boltsüvegek középpontjánál mélyebbre, részben a boltozat egyes pontjairól leágazó bordákról csüngő zárókő a függő zárókő. Rendszerint csillagboltozatokban találjuk; a késő gótika egyik jellegzetessége.

BoltozatmagasságSzerkesztés

A vállvonal és a vele párhuzamos csúcsérintő távolsága.

Boltöv (heveder)Szerkesztés

A boltszakaszokat elválasztó, haránt irányú heveder, amely megvastagítva követi a boltozat ívét.

BoltozatnyílásSzerkesztés

A vállpontokat a boltozatvonal síkjában összekötő egyenes szakasz.

BoltozatszárSzerkesztés

A csúcsvonalra állított függőleges síktól jobbra, illetve balra eső két boltozatrész.

BoltozattengelySzerkesztés

A vállsíkban az ívgörbék középpontjait (pl. a kosárívekben) összekötő, hosszirányú egyenes.

BoltozatvastagságSzerkesztés

Az ívbéllet és a bolthát távolsága, a felfekvési hézag.

Boltozatvonal (középvonal)Szerkesztés

A boltozathomlokon az ívbéllettől és a boltháttól egyenlő távolságra lévő pontok mértani helye.

Boltozatvonal síkjaSzerkesztés

A boltozattengelyre merőleges, a boltozatvonalat tartalmazó sík.

Boltsüveg (süveg)Szerkesztés

Geometriai értelemben a boltozati mező boltozati felülete, szerkezeti értelemben a boltozat teste (maga a héj).

Boltszakasz (travée)Szerkesztés

A boltozat egységnyi része, amit boltöv (heveder) határol.

Boltváll (boltozatalap)Szerkesztés

A támasz (falazat, oszlop, pillér) és a boltozat építészetileg gyakran hangsúlyos csatlakozó felülete.

Ellenfal (támaszfal)Szerkesztés

Támaszként szolgáló, a függőleges, illetve oldalnyomásokat átvevő kerítőfal.

Fuga (hézag)Szerkesztés

A falazat (boltozat) szomszédos falazókövei közötti, kötőanyaggal (többnyire habarccsal) kitöltött rés.

GerincSzerkesztés

A boltozati felület legmagasabb pontjait összekötő egyenes vagy görbe vonal.

HomlokfalSzerkesztés

Olyan zárófal, amely nem támasz.

HomlokívSzerkesztés

A boltozat, ill. boltsüveg felületek és a függőleges falfelületek metszésvonala.

Süveg–boltnegyedSzerkesztés

A dongaboltozat négyzet alaprajzú szakasza és két átlós sík metszésvonalaitól, a homlokfalak felé eső két boltfelület.

VaknegyedSzerkesztés

Ha a négyszög alaprajz fölé emelt dongaboltozatot átlós síkokkal metsszük, homlokíves nyitott boltsüvegeket, a gyámfalak felé pedig tömör dongarészből álló vaknegyedeket kapunk.

VállpontSzerkesztés

Az ívgörbe kezdőpontja a boltozat támaszkodó keresztmetszetében.

VállsíkSzerkesztés

A vállpontokat tartalmazó, a boltozatvonal síkjára merőleges sík.

VállvonalSzerkesztés

A válltengelyre merőleges, a két átellenes vállponton áthaladó egyenes.

Vezérgörbe (directrix)Szerkesztés

A boltozat ívét meghatározó szabályos síkgörbe. Ez az a görbe vonal, amit mozgatva a boltozat felülete előállítható. Ez a mozgatás a dongaboltozatnál lehet egyenes, ferde vagy íves haladó. A gömb-, ill. egyéb forgásfelületű boltozatok felületeinek előállításához a vezérgörbét függőleges vagy vízszintes tengely körül forgathatjuk.

Fő típusai:

 • félkör;
 • körszelet, szegmensív;
 • fekvő nagytengelyű ellipszis;
 • hárompontos kosárív;
 • parabola.

Vonóvas (vonórúd)Szerkesztés

Vízszintes irányú, boltozatok és árkádok alatt a húzóerő fékezésére, az épület szilárdítására alkalmazott vasrúd.

Záradékpont (csúcspont)Szerkesztés

A boltozatél legmagasabb pontja.

ZáradékvonalSzerkesztés

A záradékpontokat összekötő vonal.

További információkSzerkesztés

A Wikimédia Commons tartalmaz Boltozat témájú médiaállományokat.
Nézd meg a boltozat címszót a Wikiszótárban!