Egzegézis

vallásos szakkifejezés, jelentése: szövegmagyarázat, szentírás-magyarázat

Az egzegézis, gyakran latinosan: exegézis (a görög ἐξηγεῖσθαι ekszégeiszthai = kivezetés, kifejtés, megvilágítás, értelmezés szóból) vallási szakkifejezés, jelentése: szövegmagyarázat, szentírás-magyarázat. Szűkebb értelemben az egzegézis teológiai tudományág; a vallást elemző és értelmező magyarázatának tudománya. Feladata a szöveg megértése, jelentésének tisztázása és összefüggéseinek feltárása. A modern szóhasználatban az egzegézis magában foglalhat gyakorlatilag bármilyen szöveg kritikai értelmezését, beleértve nemcsak a vallási szövegeket, hanem a filozófiát és az irodalmat is, vagy gyakorlatilag bármilyen más műfajú írás.

A bibliai exegézis kifejezést használják a Biblia tanulmányozásának megkülönböztetésére más szövegmagyarázatoktól.

Az egzegézis tudományában jártas tudós az egzegéta.

Az egzegézis lépései szerkesztés

A szöveg teológiai tartalmának feltárása több lépésben történik. Ezek bármelyikének kihagyása hibás, de legalábbis csonka eredményre vezet.

Szövegkritika szerkesztés

Első lépésként meg kell vizsgálni a rendelkezésünkre álló szöveg eredetiségét. Több szövegváltozat esetén rekonstruálni kell azt a szöveget, amely vélhetőleg leginkább megegyezik az eredetivel.

Irodalomkritika szerkesztés

Meg kell állapítani a szerző, valamint a szöveg későbbi átdolgozóinak kilétét. Ki kell mutatni a szöveg egységét, ill. összetettségét; ez utóbbi esetben föl kell tárni a rétegeket.

Nyelvi analízis szerkesztés

Meg kell határozni a szöveg nyelvi jelentését, szerkezetét, célját és horizontját.

Forma- és műfajkritika szerkesztés

Be kell azonosítani a szöveg műfaját, és azt az élethelyzetet (’Sitz im Leben’), amelyben keletkezett.

Motívum- és tradíciókritika szerkesztés

Föl kell kutatni azon motívumokat, témákat és hagyományokat, amelyek a vizsgált szövegben konkrét megformálást nyertek.

Hagyománykritika szerkesztés

Meg kell határozni a szövegbe beépült hagyományokat.

Kompozíció- és redakciókritika szerkesztés

Meg kell vizsgálni, hogy a szöveg különböző rétegei milyen módon nőttek össze, ill. miként szerkesztették őket egybe.

Idő szerkesztés

Ki kell mutatni, hogy mikor keletkezett a szöveg.

Részletes és átfogó értelmezés szerkesztés

Meg kell fogalmazni a szöveg „üzenetét” önmagában, ill. tágabb összefüggésben.

Teológiai kritika szerkesztés

Meg kell határozni, majd a rendszeres teológiai (dogmatika) reflexióval fel kell dolgozni a szövegben rejlő anyagot.

További információk szerkesztés

Források szerkesztés