Gyergyói Elekes János (Újfalu, 1770. február 16.Veszprém, 1816. július 4.) piarista rendi pap, tanár, költő.

Elekes János
Életrajzi adatok
Születési név Elekes János
Született 1770. február 16.
Újfalu
Nemzetiség magyar
Elhunyt 1816. július 4. (46 évesen)
Veszprém
Munkássága
Vallás keresztény
Felekezet római katolikus

ÉleteSzerkesztés

1801. november 10.-én lépett a rendbe Kecskeméten, ahol az újoncévet töltötte. 1804-ben Szegeden tanár és hitelemző volt; 1805-ben Kolozsvárt tanított. 18071808-ban Vácon végezte a bölcseletet; 1808. augusztus 30.-án misés pappá szenteltetett föl. 18091811-ig Kolozsvárt mint szubrégens működött a szemináriumban. 18131814-ben Nyitrán és Szentgyörgyön volt teológus, 1815–1816-ban a humaniorák tanára volt Veszprémben.

MunkáiSzerkesztés

  • Néhai tiszt. Révai Miklósnak halálát kesergő szomorú emlékezet, melyet hozzá viseltetett tiszteletéből készített. Pest, (1808.)
  • Átilla vitéz és nemes unokáihoz a székhely lovas- és gyalog-ezredekhez 1809. esztendőben. Kolosvár, 1809.
  • Óda, nméltóságú losonczi gróf Bánffi György ő excellencziájának… az erdélyi nagyfejedelemség kir. főkormányzójának születés napjára 1809. U. ott.
  • Óda, melyet Gyerő Monostori báró Kemény Ignácz Kolos vármegye főispánjának Kolosváron a tudományok mindensége főigazgatójának ugyanezen utóbbi hivatalába való beiktatásakor készített. U. ott, 1809.
  • Szomorú versek, melyeket hallerkői gróf Haller Karolina asszonynak, néh. nemes maros-némethi gróf Gyulai Ferencz elmaradott özvegyének utolsó tiszteletére, midőn érette 1809-ben febr. 10. napján pompás halotti ájtatosság tartatna, készített. U. ott, 1809.
  • Úr napján az oltári szentségről ezen beszédet mondotta a kolosvári anyatemplomban… 1811-ben. U. ott.
  • Főtiszt Bolla Márton úrnak a kegyes oskolák rendje főigazgatójának, midőn neve ünnepe napját üllené 1815-ben. Veszprém.
  • Tisztelet-koszorú, melyet Kurbély György veszprémi püspök úr ő méltgának, főpásztori hivatalába teljes hatalmú belépése ünnepén kimutattak a veszprémi kegyes oskolák 1815-ben. U. ott.
  • Ft. Szmodis János kanonok úrnak, ezen új méltóságába decz. 1. napján lett beiktatásának alkalmatosságával 1815-ben. U. ott.
  • Gyász-koszorú, melyet nagym. és ft. Csik Mindszenti Mártonfi Jósef úr ő exc.-nak, az erdélyi nagyfejedelemség néh. püspökjének… sírja felibe kivánt függeszteni 1815-ben. U. ott. (Mind a tiz költemény.)

KéziratbanSzerkesztés

Strigy-szent-györgyi Sombori Lászlóhoz és Tekintetes Horvát István úrhoz (Veszprém 1815.) két költeménye.

Különös hajlandósággal viseltetett a magyar költészet iránt; a Societas Hungarica tőle többet sajtó alá bocsátani igérkezett, mondja Horányi; egy hosszabb magyar költeményét közli a Figyelő (I. 1876. 290. l.)

ForrásokSzerkesztés