Elemi sorozat

Az elemi sorozat kémiai elemek olyan csoportja, amelyek fizikai és kémiai tulajdonságai progresszív változást mutatnak a sorozat egyik végétől a másikig.

Az elemi sorozatokat már a kémiai elemek periódusos rendszerének felfedezése előtt felismerték, a rendszert tulajdonképpen arra találták ki, hogy a különböző elemeket kémiai tulajdonságaik alapján rendszerezni lehessen.

Több elemi sorozat pontosan megfelel a periódusos rendszer egyes csoportjának, és ez nem véletlen: azok a fizikai tulajdonságaik, amelyek miatt egy sorozatba kerülnek, abból az atomhéj-szerkezetből kerülnek levezetésre, mint a periódusos rendszerbeli csoportban.

A periódusos rendszer elemi sorozatai:

Alkálifémek (a periódusos rendszer 1. csoportja)
Alkáliföldfémek (a periódusos rendszer 2. csoportja)
Lantanoidák
Aktinoidák
Átmenetifémek
Másodfajú fémek
Félfémek
Nemfémek
Halogének (a periódusos rendszer 17. csoportja)
Nemesgázok (a periódusos rendszer 18. csoportja)