Eudémosz

ókori görög filozófus

Eudémosz (Kr. e. 4. század) görög filozófus.

Rodosz szigetéről származott, peripatetikus filozófus és orvos, Arisztotelész tanítványa volt. Egy geometria és egy asztronómia-történetet írt, valamint Arisztotelész „Fizika” című művéhez készített kommentárokat. Pótolhatatlan veszteség, hogy A geometria története című műve nem maradt fenn.[1] Theophrasztosszal és Stagirai Nikomakhosszal kiadta Arisztotelész munkáit. Egyes kutatók Arisztotelész „Eudémoszi etika” című munkáját is neki tulajdonítják, bár e feltételezést ma már nem tartjuk valószínűnek (ld. David Ross: Arisztotelész; Osiris, Bp., 2001; 26.-27. old.).

  1. Lánczos Kornél: A geometriai térfogalom fejlődése. Gondolat, 1976.

Ókori lexikon I–II. Szerk. Pecz Vilmos. Budapest: Franklin Társulat. 1902–1904.