Főmenü megnyitása

Az Europass az Európai Unió kezdeményezése, amelynek célja a végzettségek, szakképzettségek és szakképesítések átláthatóságának és az állampolgárok Európán belüli mobilitásának támogatása. Az Europass dokumentumok Európában egységes formátumban teszik összehasonlíthatóvá, megismerhetővé az egyén szaktudását, végzettségét, nyelvtudását, szakmai tapasztalatait. A hivatalos oklevelek, bizonyítványok kiegészítéseként részletesen tájékoztatnak, információt adnak a hazai és külföldi képzésekről, a tulajdonosuk által elvégzett képzésről, az elsajátított kompetenciákról, valamint a megszerzett képesítésekről. A hét dokumentumból álló portfolióból négyet (önéletrajz, motivációs levél, nyelvi útlevél és készségútlevél) a pályázó, hármat (oklevélmelléklet, bizonyítvány-kiegészítő, mobilitási igazolvány) pedig a kibocsátó intézmény tölt ki. 2004. december 15-én határozatban hozta létre az Európai Parlament és Tanács, 2005-ben bevezette az Európai Unió. 2013-ban formailag megújították.

Tartalomjegyzék

Europass önéletrajzSzerkesztés

Célja, hogy megkönnyítse egy áttekinthető és rendszerezett önéletrajz írását. Az online kitöltő-felületen 27 nyelven elérhető önéletrajz további előnye, hogy leegyszerűsíti az álláskereső adatbázisokon keresztül történő jelentkezést. Az Europass önéletrajz egy rugalmas formátum, amely a tanulmányok és a szakmai tapasztalatok részletekbe menő és konkrét kifejtése mellett lehetőséget ad a különböző készségek bemutatására is. Az önéletrajz formátum személyre szabható és kiegészíthető további információkkal, valamint mellékleteket is lehetőségünk van feltölteni. A CV-kitöltő az europass.hu oldalon keresztül érhető el kitöltési útmutatóval és mintákkal.

Europass motivációs levélSzerkesztés

A motivációs levél mind állásra, mind pedig ösztöndíjra jelentkezők pályázati anyagának kihagyhatatlan elemévé vált. Az Europass motivációs levél a szöveg megírásában teljesen szabad kezet ad, miközben a formai és tartalmi követelmények betartásában nagy segítséget nyújt. A felhasználóbarát online kitöltő-felület emellett jól bevált mondatkezdéseket, szófordulatokat is ajánl, ezzel is támogatva a sikeres pályázati anyag elkészítését. Az Europass motivációs levél 27 nyelven érhető el, és akár mellékletek is csatolhatóak hozzá vagy az aláírásunkat is feltölthetjük képi formátumban.

Európai készségútlevél Szerkesztés

Az eddig külön tárolt Europass dokumentumokat egy fájlba összesítve segít rendszerezni az elvégzett tanulmányokat, megszerzett szakmai tapasztalatokat, nyelvi és szakképesítésen elsajátított kompetenciákat, valamint a külföldi mobilitás során szerzett ismereteket. Az Európai készségútlevél felhasználóbarát módon lehetővé teszi további – az egyéb tapasztalatokat, kompetenciákat igazoló – dokumentumok (diplomamásolat, munkáltatói/tanári ajánlások, publikációk) csatolását is, amelyek alátámasztják az önéletrajzban feltüntetett tapasztalatokat, készségeket. A készségútlevél kitöltő-felülete elérhető az europass.hu oldalon keresztül.

Europass nyelvi útlevélSzerkesztés

Európában egységes formában, valamint kód- és szintrendszerben mutatja be a nyelvtudást és nyelvi készségeket. Tulajdonosa egy önértékelési táblázat segítségével tölti ki aktuális gyakorlati tudása alapján a dokumentumot, amely így a megszokottnál komplexebb képet ad nyelvi kompetenciáiról. Az europass.hu oldalon keresztül 27 nyelven kitölthető dokumentum az Európai Unióban egységesen használt alapszintű (A1, A2), önálló nyelvhasználói szintű ( B1, B2), valamint mesterfokú nyelvhasználói szintű (C1, C2) besorolási rendszerben teszi átláthatóbbá a (szövegértési, beszédben és írásban alkalmazott) nyelvtudást. 

Europass oklevélmellékletSzerkesztés

Az oklevelek és diplomák mellékleteként leírja a tulajdonosa által folytatott és sikeresen lezárt tanulmányok tartalmát, jellegét és szintjét. A képzésről (valamint a továbbtanulás lehetséges következő szintjéről és a felvételi követelményekről) tárgyilagos információt adva – beleértve a kibocsátó ország felsőoktatási rendszerét érintőeket – járul hozzá a különböző országokban szerzett diplomák összehasonlíthatóságához és így elismerésének elősegítéséhez. A dokumentumot a felsőoktatási intézmények bocsátják ki.

Europass bizonyítvány-kiegészítőSzerkesztés

Az OKJ-s szakképzésben szerzett képesítés, illetve bizonyítvány kiegészítőjeként tartalmazza a képesítéssel rendelkező sikeresen lezárt tanulmányai pontos tartalmát, jellegét, szintjét, a betölthető foglalkozások körét. Célja, hogy tárgyilagos információt adva hozzájáruljon a különböző országokban szerzett szakképesítések átláthatóságához és támogassa azok elismerését. A magyaron túl angol, német, francia, olasz és spanyol nyelven érhető el. A dokumentumot a vizsgáztató intézmények bocsátják ki.

Europass mobilitási igazolványSzerkesztés

A szervezett mobilitási programok (pl. Erasmus+ program) során elsajátított tudás, készségek és kompetenciák igazolására szolgáló dokumentum. Célja, hogy bemutassa a mobilitások eredményeit és az elsajátított kompetenciákat. Az igazolvány a tanulmányi típusú programok során az elvégzett kurzusok és megszerzett érdemjegyek igazolására szolgál, a szakmai gyakorlat, továbbképzés stb. típusú programok esetében pedig a megszerzett munkatapasztalatok és elsajátított készségek bemutatásához járul hozzá. A magyar mellett további három – angol, német és francia – nyelven igényelhető. A dokumentum kiállításáról részletes tájékoztatás az  europass.hu holnapon érhető el.

Nemzeti Europass KözpontokSzerkesztés

Az Europass hálózathoz összesen 38 európai ország csatlakozott (olyanok is, mint például Izland, Norvégia, Törökország). A Nemzeti Europass Központok koordinálják az Europass dokumentumok kibocsátását országaikban, tájékoztatják az állampolgárokat a dokumentumok elérhetőségéről. Honlapjukról letölthető a mindenkori hivatalos Europass önéletrajz és nyelvi útlevél.

Külső hivatkozásokSzerkesztés