Fényév

csillagászati mértékegység, az a távolság amit a fény légüres térben egy év alatt tesz meg

A fényév a távolság csillagászatban használatos mértékegysége: egy fényév az a távolság, amelyet a fény légüres térben egy év alatt megtesz. Az idő mértékegységeinek analógiájaként beszélhetünk a fényév töredékeiről: fényóráról (amennyi utat a fény egy óra alatt megtesz), fénypercről (a fény egy perc alatt megtett útja) és fénymásodpercről (a fény egy másodperc alatt megtett útja).

Átváltás szerkesztés

A számítás 1 standard julián évet vesz alapul.

Egy fényév:

Időhatása szerkesztés

A fényév távolságegység. Egy fényév távolságból elinduló fénysugarat értelemszerűen csak egy évvel később lehet észlelni, ebben az esetben a távolság okozta késlekedés miatt az adott fénykibocsátó objektumnak az egy évvel korábbi fényét fogjuk látni. Ebből következik, hogy a csillagok és más égitestek elektromágneses hullámokkal közvetített állapotait időben késleltetve észleljük, attól függően, hogy milyen távolságra vannak.

Néhány jellegzetes távolság szerkesztés

Égitest Távolság
FöldHold 1,28 fénymásodperc
NapFöld 8,3 fényperc
Nap–Pluto 5,5 fényóra
A Naprendszerhez legközelebbi csillag (Proxima Centauri) 4,24 fényév
Legközelebbi galaxis, a Canis Major-törpegalaxis 25 000 fényév
Galaxisunk, a Tejútrendszer közepe a Földtől 30 000 fényév
A Tejútrendszer átmérője 100 000 fényév
A legközelebbi „nagy” galaxis, az Androméda-galaxis 2,5 millió fényév
A belátható Világegyetem sugara1 13,7 milliárd fényév
1 Ennél távolabbról nem érkezett hozzánk fény az ősrobbanás óta.

További információk szerkesztés