Földpátpótlók

A földpátpótlók a tekto- vagy állványszilikátok alosztályába tartozó ásványcsoport. Tagjai olyan magmaolvadékból keletkező alkáliszilikátok, amelyben az SiO2 tartalom már nem elégséges földpátok képződéséhez. Ebből a körülményből kapta a csoport a földpátpótló nevet.

Kémiai és fizikai tulajdonságaikSzerkesztés

A csoportba tartozó ásványokban a SiO4 tetraéderek csúcsokon összekapcsolt térhálós szerkezetében, melyekben minden második vagy harmadik Si atomot Al helyettesít, K+ és Na+ ionok találhatók. Ezek a kationok egyenlítik ki a kristályrácsban az Si4+ helyét elfoglaló Al3+ miatt fellépó töltés különbséget. Az Si:Al arány a kiegyenlítésre váró töltéskülönbségen keresztül határozza meg az alkáliionok arányát a kristályrácsban. Így a csoport tagjainak általános képlete a

(Nan,Km,Cso,Lip)SiqOr

általános képlettel írható le, melyben az arányszámok az egyes ásványokban változók

AZ általános képlettel ásványok összetétele:

  • nefelin: NaAlSiO4
  • kalszilit: KAlSiO4
  • kaliofilit: KAlSiO4
  • Leucit: KAlSi2O6
  • Pollucit: CsAlSi2O6
  • Petalit: LiAlSi4O10
  • Szimmetriájuk: hexagonális, tetragonális, rombos és monoklin

Keménységük: 5,5-6,5 (a Mohs-féle keménységi skála referencia ásványai) Hasadásuk: Hasadásuk a csoportra nem jellemző, a csoport ásványainak változatos szerkezeti felépítése miatt: tökéletlenül (nefelin) vagy egyáltalán nem (leucit) hasadnak. Fényük: törési felszínükön zsíros- vagy üveges fényű ásványok

FelhasználásukSzerkesztés

A petalitot lítium kinyerésére bányásszák.

Rokon ásványfajokSzerkesztés