Faktorizáció

egy objektum felbontása nála kisebb elemek szorzatára

A faktorizáció azt a folyamatot jelöli, amely során egy objektumot (például egész számok faktorizációja, polinomok faktorizációja, mátrixok faktorizációja) nála valamilyen szempontból „kisebb” elemek szorzatára bontunk. Például a 15 természetes szám faktorizációja a természetes számok feletti prímelemek szorzatára: 3 * 5, míg az x2 − 4 polinom faktorizációja az egész számok fölötti polinomgyűrűben: (x − 2)(x + 2).

Az x2 + cx + d polinom, ahol a + b = c és ab = d felbontható (x  +  a) (x  +  b)-re

A faktorizálás célja az, hogy valamit nála kisebb „elemi építőelemek” szorzatára felbontsunk. Például egész számok esetében prímszámokra, polinomok esetén irreducibilis polinomokra.

A polinomfaktorizáció ellentéte a kibontás vagy beszorzás, amikor az azt alkotó polinomok összeszorzását elvégezzük.

A nagy számok prímfelbontása nehéz probléma, így ezt a tulajdonságot alkalmazzák bizonyos titkosításokban, például az RSA-ban.

Egész számok

szerkesztés

A számelmélet alaptételének megfelelően, minden 1-nél nagyobb egész szám egyértelműen felírható prímek szorzataként. A prímfelbontási algoritmus az 1-nél nagyobb egész számnak megadja a prímosztóit.[1] Nagy számokra nem ismert hatékony prímfelbontó algoritmus.

Másodfokú polinomok

szerkesztés

Bármely másodfokú komplex együtthatós polinom felírható elsőfokú komplex együtthatós polinomok és egy konstans szorzatára, a következőképpen:

 

ahol   és   a polinom két gyöke. A másodfokú polinom gyökeit a másodfokú egyenlet megoldóképletével találhatjuk meg.

Az egész számok fölött faktorizálható másodfokú polinomok

szerkesztés

Bizonyos másodfokú polinomok felbonthatóak az egész számok teste fölötti elsőfokú polinomok és egy konstans szorzatára.

Teljes négyzetek

szerkesztés
 
Az (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 azonosság grafikus megjelenítése

Teljes négyzetnek azokat a polinomokat nevezzük, amelyek felírhatóak egy elsőfokú polinom négyzeteként. Ha egy polinom teljes négyzet, akkor a következőképpen faktorizálható:

 

vagy

 

Négyzetek összege, különbsége

szerkesztés

Egy másik nagyon hasznos azonosság a négyzetek különbsége:

 

Ha a négyzetek nem kivonva, hanem összeadva vannak, akkor   helyett helyettesítsünk  -t a fenti formulába, és így kaphatjuk a következő azonosságot:

 

  faktorizációja például  .

Egyéb polinomok faktorizációja

szerkesztés

Két köb összege/különbsége

szerkesztés
 
Két köb faktorizációjának grafikus megjelenítése, térfogatok segítségével

Egy ismert formula köbök összegére a következő:

 

a különbségükre pedig:

 

Két negyedik hatvány különbsége

szerkesztés

Szintén ismert formula két negyedik hatvány különbségének kifejezésére:

 

Ez a formula levezethető a két négyzet különbségére vonatkozó formulából az a4-t és a b4-t a2 és b2 négyzeteként kezelve.

Két ötödik hatvány összege/különbsége

szerkesztés

Szintén ismertek a következő formulák:

 

a különbségre pedig:

 

(További faktorizáció is lehetséges, de ekkor az együtthatók megszűnnek egészeknek lenni.)

Két n-edik hatvány összege/különbsége

szerkesztés

A fenti különbségre vonatkozó formulákat ki lehet terjeszteni általános hatványra is a geometriai sorozat első n elemének összegére való formulával. Mivel

 

így (x − 1)-el szorozva az egyenlet mindkét oldalát, megkapjuk az általános formula egy formáját. Az általánosan elterjedt formához helyettesítsünk x helyett a/b-t, és mindkét oldalt szorozzuk meg bn-nel. Így kapjuk, hogy:

 

Az ehhez tartozó összegre vonatkozó képlet attól függ, hogy n páros vagy páratlan. Ha n páratlan, akkor b-t −b-re cserélve a fenti formulában, azt kapjuk, hogy:

 

Ha n páros, akkor két eset lehetséges:

  • Ha n 2 hatványa, akkor
  felbonthatatlan a valós számok körében.
  • Különben legyen
 , ahol m páratlan.
Ekkor a kifejezés a következő alakot ölti:  
Így az általános formula:
 

Sophie Germain-féle azonosság

szerkesztés

A Sophie Germain-féle azonosság[2] alapján

 

A levezetése a következő:

 

Egyéb faktorizációs formulák

szerkesztés
 

Fordítás

szerkesztés

Ez a szócikk részben vagy egészben a Factorization című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.

  1. An Introduction to the Theory of Numbers, 5th, Oxford Science Publications (1980). ISBN 978-0198531715 
  2. Sophie Germain Identity (angol nyelven). Art of Problem Solving Wiki. [2018. augusztus 16-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2018. augusztus 16.)

További információk

szerkesztés