Faludi Ferenc Akadémia

A Faludi Ferenc Akadémia - 2019-től Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia - a magyar jezsuiták 1995-ben alapított ifjúság- és felnőttképzési intézete. Igazgatója Koronkai Zoltán SJ.

Osztályai: