Fogházbüntetés

A fogházbüntetés: a szabadságvesztés büntetés fogház fokozatban történő végrehajtási módja, illetve, annak tartama.

A fogházat, – mint végrehajtási fokozatot – a bíróság határozza meg az ítéletében. A fokozat végrehajtására szolgáló intézetet a büntetés-végrehajtás (BvOP) illetékes szervezeti egysége jelöli ki.

A fogházbüntetés végrehajtása során az elítélt

A fogházbüntetés végrehajtásának általános szabályainál enyhébb végrehajtási szabályok (EVSZ) alkalmazhatóak, ha:

tekintettel a szabadságvesztés célja az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazásával is elérhető.

A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet (Bv. tvr.) 28. § (2) bekezdés, 28/A. § (1) bekezdés