Folyamatköltség-számítás

A folyamatköltség-számítás (német nyelven Prozesskostenrechnung), az angolszász szakirodalomban használt nevén tevékenység alapú költségszámítás (angolul Activity Based Costing) a már meglévő vállalati költségszámítási rendszert kiegészítő módszertan, amely lehetővé teszi a költséghelyeken átívelő folyamatok leképzését, tervezését irányítását és elszámolását. Alkalmazásával lehetővé válik költséghelyeken képződött költségek folyamatokhoz való hozzárendelését, illetve lehetővé válik a folyamatok költségeinek átterhelése más költségviselőre. Ezáltal pontosabb fedezetszámítási eredményeket kaphatunk.[1][2]

A költségszámításról

szerkesztés
 • A költségszámítás egy tág, erősen általánosító elnevezés, mely a szűken vett költségszámításon kívül magába foglalja az alábbi rendszereket is:
  • Költségszámítás
  • Teljesítményszámítás
  • Bevételszámítás
  • Eredményszámítás
 • Segítségével lehetővé válik különböző objektumokra vonatkozó terv- és tényértékekkel, eltérésekkel és előrejelzésekkel kapcsolatos kérdések megválaszolása.[3]
 • Integrált megközelítéssel lehetővé válik a folyamatok elemzése, a folyamatköltség-számítás is.

Felhasználási területek

szerkesztés

Folyamatoptimalizálás

szerkesztés
 • A vállalati folyamatok elemzése, javítása.
 • Optimalizálási lehetőségek feltárása.

Költségek és emberi erőforrások tervezése

szerkesztés
 • Outputorientáltság: mennyiségi tervekből levezetett erőforrás-tervezés.
 • Költséghelyenként elérni kívánt létszám, illetve költség becslése.
 • Termelékenység kiszámítása.
 • Szimulációk: a stratégiai döntések hatása a kapacitásszükségletre.

Vállalaton belüli teljesítmény-elszámolás

szerkesztés
 • Folyamatköltség-kulcsok mint a felelősségi és elszámolási egységek közötti fix elszámolási árak.
 • A szolgáltatást nyújtó egység piacorientáltsága.
 • A fogadó egység költségtudatossága.

Termékköltség-számítás

szerkesztés
 • A termékek folyamat alapú kalkulációja.
 • Célköltségszámítás.

Folyamatköltségek kiszámítása

szerkesztés
 • A folyamatmodell felépítésének elemzése: szükséges megkülönböztetni folyamatot, részfolyamatot és tevékenységet.
 • A folyamatok költségeinek elemzése: mind az anyagi, mind a tárgyi, mind az emberi erőforrás költségeinek számítására szükségünk van egy tevékenység költségeinek meghatározásakor.[1] A kapacitások és időszükséglet meghatározása kétféleképp történhet:
  • Alulról indulva: az egyes munkavégzések időtartamából indulunk ki, majd egyre magasabb folyamat-hierarchia szintre lépünk.[4]
  • Felülről indulva: a teljes munkaerő kapacitást osztjuk fel az egyes részfolyamatokra.[5]

Folyamatköltség-számítás továbbfejlesztése

szerkesztés
 • Vállalaton belüli referencia folyamatok: a folyamatok újragondolásával érdemes egy kiemelkedő fontosságú alapfolyamatot létrehozni, elemezni, mely alapja lehet minden más, hasonló folyamat elemzéséhez, folyamatköltség-számításához, ezzel egyszerűbbé téve a benchmarkingot. Például, ha egy bank egy szolgáltatásához kialakítanak egy központi referenciafolyamatot, akkor a bankfiókok hasonló folyamatainak költségeit könnyebb viszonyítani, elemezni.
 • Folyamatváltozatok kezelése: a folyamatok és a folyamatköltségek elemzésénél a főfolyamatot befolyásoló részfolyamatok a múltban jelentős problémát jelentettek. A részfolyamatok ismérvei ugyanis jelentősen befolyásolják a főfolyamatok minőségi jellemzőit, így egy fő folyamat költségeinek kiszámításakor, jelentős figyelmet kellett fordítani a részfolyamatok rögzítésére is. A folyamatváltozatoknál cél azon változók és befolyásoló tényezők rögzítése, mely független a részfolyamatoktól, így a főfolyamat költségeinek meghatározása könnyebbé válik.
 • Idővezérelt folyamatköltség-számítás (ABC): a folyamatváltozatok egységes folyamatmodellen belüli kezelésének ötletét kombinálja a folyamatköltség-számítás és az ERP-rendszerek folyamatos összekapcsolásával.[6] Az ABC rendszere a folyamatokhoz ezek elérni kívánt végrehajtási ideje és a részfolyamattal érintett költséghelyek nettó kapacitása alapján rendeli hozzá az igényelt kapacitásokat és költséghelyeket.[1]

Folyamatköltség-számítás mint irányítási eszköz

szerkesztés
 • A folyamatköltség-számítás bevezetésével láthatóvá válnak az egyes folyamatok és így az egész vállalat gazdaságtalan tevékenységei, gyenge pontjai. Így potenciális megtakarítási lehetőségek ismerhetőek fel.
 • A folyamatköltség-számítás bevezethető az éves tervezésbe. Ezáltal következetesen tervezhetik és irányíthatják az egyes folyamatokhoz tartozó változó és általános költségeket. Ezáltal hatékonyabbá válhat a tervezés, az árazás stb.
 • Ha ismertek a különböző költségokozó tényezők, akkor – a fejlesztési területtel együttműködve-, már a termékfejlesztés korai szakaszában hosszú távú költségcsökkentési intézkedések hozhatók.[7][8] (Bővebben lásd: Szervezetalakítás)

Hivatkozások

szerkesztés
 1. a b c Bodnár – Vida, 2008, 134. o.
 2. http://ifua.hu/?levelid=3&cikkid=53
 3. Bodnár – Dobák – Radó, 2004, 124. o.
 4. Mayer, 1996, 55. o.
 5. Mayer, 1998, 13. o.
 6. Kaplan-Anderson, 2004, 131. o.
 7. IFUA Horváth and Partners, 2008, 101. o.
 8. http://ifua.hu/?cikkid=243&levelid=2
 • Bodnár V. – Vida G. (2008). Folyamatmenedzsment a gyakorlatban. IFUA Horváth and Partners Kft., Budapest.
 • Mayer, R. (1998) Prozesskostenrechnung in: IFUA Horváth and Partner (Hrsg.) , Prozesskostenmanagement, München, 1-127.
 • Mayer, R. (1996) Prozesskostenrechnung und Prozess(kosten)optimierung als integrierter Ansatz, München, 43-67.
 • Kaplan, R. S. – Anderson, S. R. (2004). Time-Driven Activity-Based Costing, in: Harvard Business Review, 82 (2004) 11, 131-138.
 • IFUA Horváth and Partners: Controlling, Complex, Budapest, 2008;
 • Bodnár V. - Dobák M. - Radó I. [2004]. Controlling értelmező szótár. IFUA Horváth and Partners Kft., Budapest

További szakirodalom

szerkesztés
 • Dolgos Olga, Wimmer Ágnes. „A tevékenység alapú költséggazdálkodás a logisztikában és az iparban”. Ipar-gazdaság 1995 (5-6).  
 • Dudick, Thomas. Handbook of product cost estimating and pricing (angol nyelven) (1991) 
 • Kagermann, Henning. Realisierung prozessorientierter Kostenrechnungssysteme mit SAP/RK (in: Prozesskostenmanagement). München: IFUA Horváth & Partner Stuttgart (1991) 
 • Dr. Koltai Tamás. „A tevékenység alapú termékkalkuláció elvi alapjai és gyakorlati bevezetése”. Számvitel és Könyvvizsgálat 1994 (10).  
 • Kaplan, R. S. - Cooper, R.. Költség és hatás - Integrált költségszámítási rendszerek: az eredményes vállalati működés alapjai. Budapest: Panem (2001) 
 • Reichling, Peter - Köberle, Gisela. Gemeinkosten-Kontrolling mit der Prozesskostenrechnung (in: Controlling: Grundlagen - Informationssysteme - Anwendung) (1992) 
 • Wimmer Ágnes. Tevékenység alapú költésgszámítás (in: Chikán Attila - Wimmer Ágnes (szerk.): Üzleti fogalomtár). Budapest: Alinea Kiadó (2003)