Forgách Pál (püspök)

nagyváradi püspök

Ghymesi és gácsi gróf Forgách Pál (1696. január 5.Vác, 1759. augusztus 25.) teológiai doktor, nagyváradi, később váci püspök.

Forgách Pál
Nagyvárad, majd Vác püspöke
Született1696. január 5.
Csejte
Elhunyt1759. augusztus 25.
Vác
Felekezetrómai katolikus egyház
Püspökségi ideje
1747. október 3. – 1757. április 25.
(Nagyvárad)
Püspökségi ideje
1757. április 25. – 1759. augusztus 25.
(Vác)
Előző püspök
Következő püspök
Csáky Miklós
Patachich Ádám
Forgách Pál a Catholic Hierarchy-n

Az ősrégi nemesi származású Forgách család sarja. Forgách Pál és Révay Emerentia fia volt. Bécsben bölcseleti, Rómában pedig 1718-ban teológiai doktor lett. 1720-ban tartotta első miséjét, amelyen apja segédkezett. 1721-ben nagyváradi olvasókanonokká és 1723-ban e káptalan Szent Lászlóról nevezett kis-prépostjává, majd rosoni püspökké és 1733-ban a pozsonyi káptalan nagyprépostjává neveztetett ki. 1747. október 3.-án nagyváradi püspök lett.

1740 körül Itáliábaba zarándokolt a loretói kegyhely megtekintésére és innét Rómába is elrándult. Itáliából Latamos építőmestert hozta magával és Váradolasziban 1752-ben székesegyházat kezdett építeni, mely 1779-ben készült el. 1757. április 25.-én a váci püspöki székre helyezték át. Itt a székesegyház építését, melynek alapját az 1735-ben kinevezett gróf Althan Mihály Károly vetette meg, nagyrészt bevégezte és sok kinccsel ajándékozta meg.

1758. március 15.-én Vácon kelt körlevelében 14 pontra terjedő, beható utasítást adott egyházmegyéje plébánosainak. A hívek áhítatának előmozdítására keresztény tanítmány társulatot (Congregatio Doctrinae Christianae) alapított. Palotájában naponként számos szegény táplálkozott, és 12 tanulót vendégelt meg.

  • Kéziratban: Tabularium Diplomatum... de rebus Hungaricis et Transilvanicis és Transumta Diplomatum et Literarum ex Archivo V. Capituli L. R. Magno-Varadiensis


Előde:
Csáky Miklós
Nagyváradi katolikus püspök
1747–1757
Utóda:
Patachich Ádám
Előde:
Migazzi Kristóf Antal
Váci püspök
1757–1759
Utóda:
Eszterházy Károly