Franz Anton Paul Wallis

osztrák politikus

Franz Anton Paul Wallis (1677. – Nagyszeben, 1737. október 18.[2] vagy 1737. szeptember 28.[3]) táborszernagy, az Udvari Haditanács tagja, Erdély kormányzója 1732–1734 között.

Franz Anton Paul Wallis
Erdély kormányzója
Hivatali idő
1732. július 19.[1] – 1734. december 2.[1]
ElődKornis Zsigmond[1]
UtódHaller János[1]

Született1677.[2]
Elhunyt1737. október 18.[2] vagy 1737. szeptember 28.[3]
Nagyszeben[2]

SzüleiErnst Georg Olivier Wallis
Foglalkozáskatona

Élete szerkesztés

Szülei Ernst Georg Olivier Wallis(wd) és Maria Magdalena Attems grófnő voltak. Tizekét éves volt, amikor elvesztette apját; ekkor testvérével Georg Olivier Wallisszal(wd) együtt I. József udvarába került, ahol apródként szolgált. Karrierjét egy véletlen esemény segítette: amikor az akkor még fiatal lotaringiai herceg, Lipót egy megtöltetlennek hitt puskával tréfából a királyra célzott, Wallis közbeugrott, és felfogta a lövést. Wallis hosszú időre ágynak esett, a lotaringiai herceg pedig egy századot adott neki ezredében. 1697-ben századával hadba vonult, és részt vett Ebernburg várának elfoglalásában.[2]

A spanyol örökösödési háború során részt vett az 1701-es chiari-i csatában,(wd) valamint a luzzarai csatában(wd), ahol meg is sebesült. 1702-ben őrnaggyá, 1705-ben ezredparancsnokká léptették elő, és 1706-ban testvérével együtt grófi rangot kapott. Savoyai Jenő valaamennyi hadjáratában részt vett, egészen az utrechti béke megkötéséig.[2] Közben 1711 júniusában a Haditanács megbízásából Pállfy János Lengyelországba küldte, hogy titokban merényletet készítsen elő II. Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós ellen. A titkos terv azonban lelepleződött, és az akció sikertelenül zárult.[4]

1716-ban vezérőrnaggyá léptették elő, ugyanebben az évben a törökök ellen indult,[2] és 1716. november 1-jén Temesvár elfoglalása(wd) után Savojai Jenő a vár parancsnokává nevezte ki. Ekkor épült a várparancsnoki palota (Commandantenhaus) a mai Szabadság téren.[5] Egyik első intézkedéseként a zsidókat, örményeket, görögöket, olaszokat, franciákat kitelepítette a vár területéről; 1723-ban német telepeseket hozatott Freidorfba.[6]

1717-ben Nándorfehérvár elfoglalása(wd) után ennek az erődítménynek a parancsnoka lett, 1727-ben Luxemburg parancsnokságát kapta meg.[2]

Amikor 1732-ben Kornis Zsigmond, Erdély kormányzója meghalt, a Diploma Leopoldinum megsértésével ideiglenesen Wallist nevezték ki Erdély kormányzójának, egy kézben egyesítve a katonai és polgári igazgatást.[7] [2] Az 1733-as nagyszebeni országgyűlésen, ahol a rendeknek kormányzót kellett jelölniük, 92 szavazatot kapott, miközben a református jelöltek, Kemény László guberniumi tanácsos, Wesselényi István, az országgyűlés és a királyi tábla elnöke és Bánffy György 149, 141, ill. 121 szavazatot, a katolikusok közül Kornis István 79-et, Pettki Dávid 71-et.[8] Tisztségét 1734. december 2-ig töltötte be, utódja Haller János lett,[1] főhadiparancsnoki, valamint országgyűlési királyi biztosi tisztségében azonban továbbra is megmaradt.[9]

1737. július 12-én a törökök elleni hadjárat során Wallis bevonult Havasalföldre, augusztus 12-én elfoglalta Câmpulungot, utána Târgoviștet és Pitești-et. Betegsége miatt visszatért Nagyszebenbe, ahol rövid idő alatt elhunyt.[2]

Jegyzetek szerkesztés

  1. a b c d e Szentpétery Imre: Chronologia: A közép- és újkori időszámítás vázlata. Budapest: Neumann Kht. 2006.  
  2. a b c d e f g h i j Constantin von Wurzbach: Wallis, Franz Paul Graf. In Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. 52. Wien: Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei. 1885. 258–259. o.  
  3. a b Trócsányi Zsolt: Habsburg-politika és Habsburg-kormányzat Erdélyben 1690–1740. Budapest: Akadémiai. 1988. 394. o. ISBN 9630547678  
  4. Köpeczi Béla: A bujdosó Rákóczi. Budapest: Akadémiai. 1991. 142–143. o. ISBN 9630559331  
  5. Delesega Gyula: Temesvári kalauz téridőben. Temesvár: Szórvány Alapítvány. 2019. 22–23. o. ISBN 9786067430813  
  6. Matjanucz László: Adalékok Habsburg berendezkedés és telepítés a bánsági történetéhez. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve: Studia Historica, V. évf. (2002) 11; 14. o.
  7. Trócsányi Zsolt: Habsburg-politika és Habsburg-kormányzat Erdélyben 1690–1740. Budapest: Akadémiai. 1988. 385–386. o. ISBN 9630547678  
  8. Trócsányi Zsolt: Habsburg-politika és Habsburg-kormányzat Erdélyben 1690–1740. Budapest: Akadémiai. 1988. 390. o. ISBN 9630547678  
  9. Trócsányi Zsolt: Habsburg-politika és Habsburg-kormányzat Erdélyben 1690–1740. Budapest: Akadémiai. 1988. 393. o. ISBN 9630547678