Freinet-pedagógia

Freinet-pedagógia a Célestin Freinet francia néptanító által kidolgozott, Európa-szerte elterjedt reformpedagógiai koncepció.

JellemzéseSzerkesztés

A gyermekek iskolai tevékenységét úgy szervezi, hogy abban érvényesülhessenek a következő jellemző vonások:

  • 1. a gyermekek szabad önkifejezését elősegítő légkört teremt;
  • 2. megismerteti a tanulás, a kutatás módszereit, épít a gyermekek természetes érdeklődésére („kísérletező tapogatózás”);
  • 3. felhasználja a természetből, annak felfedezéséből eredő élmények nevelő hatását Rousseau pedagógiai naturalizmus környezeti nevelés;
  • 4. megteremti a tanulók közötti együttműködés és a tartalmas közösségi élet kibontakozásának feltételeit (kooperatív tanulás).

Mindezek gyakorlati megvalósítását segítik a sajátos „Freinet-technikák” (beszélgetőkör, iskolai nyomda, osztályújság, osztályok közötti levelezés, stb.).

Magyarországon 1996-ban több tucat óvodai csoport és általános iskolai osztály működött a freinetpedagógia szellemében.

ForrásokSzerkesztés

  • Pukánszky Béla: Freinet-pedagógia c. szócikk, lásd Pedagógiai Lexikon. 2. köt. Budapest : Keraban Kiadó, 1997. 540. p.

További információkSzerkesztés

  • Freinet, C.: A Modern Iskola technikája. Budapest, 1982.;
  • Freinet-vel könnyebb… Esztergom, 1990.;
  • Galambos R.-Horváth H. A.-Porkolábné K. Zs.: Freinet-módszer Nagykovácsiban. Pedagógia Szemle, 1990. 12. 1134-1147.;
  • Galambos R.: A freinetpedagógia Magyarországon. (Kézirat) 1996.

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés