Görög istenek születése

A görög istenek születése a görög mitológia teremtéstörténete, amelynek legfontosabb forrása Hésziodosz Theogonia című munkája volt, igaz már az ókorban is sok volt az ellentmondás az egyes történetek lehetséges változatai között. E teremtéstörténet szerint minden, még az első istenek is a Káoszból születtek. Ezután az istenek újabb és újabb generációi váltották egymást, nem túl zökkenőmentesen, mígnem a negyedik generáció, Zeusz, és testvérei képesek voltak megtartani a hatalmukat.

Mítoszok keletkezéseSzerkesztés

A szépirodalom kezdetét nem tudjuk pontos évszámhoz kötni. Az első irodalmi alkotások a mítoszok. A mítosz a társadalmi fejlődés kezdeteire jellemző naiv társadalmi tudatforma. A mitológia a mítoszok összegzése és a velük foglalkozó tudomány. A mítoszok leginkább ember formájúnak idegen szóval antropomorfnak elképzelt istenekről és isteni származású hősökről szólnak. Valamint ősi események természeti katasztrófák hatására keletkeztek. Szájhagyomány útján terjedtek eredeti szövegük tehát ismeretlen. Ennek az élőszóban való terjedésnek az lett a következmény, hogy 1-1 történetnek igen sok változata keletkezett. A mítoszok gazdag motívumai, anyagai, ihlet forrásai az irodalomnak és a művészeteknek. A görög mitológiát későbbi feldolgozásokból ismerhetjük meg. Például: homéroszi eposzok.

Az istenek születéseSzerkesztés

Elsőnek jött létre Khaosz (a tátongó üresség), majd őt követte Erebosz (az alvilági sötétség). Khaosz lett az atyja Gaiának (a szélesmellű Föld) és Nüxnek (a fekete éjszaka), akinek gyermekei voltak Aithér (levegő) és Hémera (nappal). Erebeosz magából hozta létre Thanatoszt (halál), Hüpnoszt (álom), Óneirát (ábrándozás), a három heszperiszt, a három moirát és Eriszt (viszály).

Gaia saját magából hozta Uranoszt (égbolt) és a hegyeket. Uranosz és Gaia szerelméből születettek a küklópszok, a titánok és titaniszok, közülük való Rhea és Kronosz (idő). Kronosz megcsonkította Uranoszt és letaszította őt a trónjáról. Rheia és Kronosz szerelméből születtek az olümposzi istenek: Hesztia (családi tűzhely istennője),Démétér (földművelés istennője), Héra (házasság istennője), Hadész (alvilág istene), Poszeidón (tengerek istene), Zeusz (ég és föld istene). De Kronosz gyermekeit lenyelte, mivel még korábban atyja azt jósolta neki, hogy az egyikük megöli őt. Ezért mikor Rheia világra hozta Zeuszt, akkor egy követ pólyált be, azt adta Kronosznak, azután Zeuszt elrejtette Kréta szigetén. A gyermek Kréta szigetén nevelkedett, s felnőtt korában varázsszert kapott Métisztől (ész), amivel kiszabadította testvéreit apja gyomrából. Ezután harcot indított apja ellen és 3 testvérével megosztoztak a hatalmon. Zeusz és Héra szerelméből született Hébé (ifjúság istennője), Arész (háború istene) és Eileithüia (szülő asszonyok istennője).

A görög istenek családfájaSzerkesztés

 
                Khaosz
               /  |  \
             Erebosz Gaia Nüx
                  \+
                 Uranosz
                 /  |  \
                /  |  \
         hekatonkheirek  titánok  küklópszok
                   |
               Ókeánosz|Mnémoszüné
               Iapetosz|Themisz
               Hüperión|Thétüsz
               Kronosz+Rheia
                   |
               |Hesztia|Hadész
               |Démétér|Poszeidón
               |  Héra|Zeusz
              

                   Gaia = Uranosz
                     |
     _________________________________|_________________________________________
    /      |       |       |        |        |
 Ókeanosz=Téthüsz Hüperión=Theia Koiosz=Phoibé Kreiosz=Eurübia Iapetosz=Klümené Kronosz=Rheia       
     |      |      |       |        |         
 _______|__    __|_________ |____  _____|________  _____|__________________________                    
 |    |    |   |  |  | |  |    |  |  |    |     |      |  
folyók Ókeaniszok Héliosz|  | Létó | Asztraiosz |  | Atlasz Menoitosz Prométheusz Epimétheusz                                           
(össz. (pl.: Kalüpszó,| Eósz Szeléné Aszteria  Pallasz Perszész  
 3000) összesen 3000)|        
           |                         
          Phaetón       

                 Kronosz = Rheia
                     |
        ___________________________|_____________________________
       /     |     |    |     |        |      
     Déméter  Hesztia   Héra  Hadész  Poszeidón      Zeusz     
      |=Zeusz        |=Zeusz      |+ egyéb gyermekek |+ egyéb gyermekek (Athéné)                                                 
      |       _________|      ______|_      ______|_____________________                    
      |       |    |      |   |      |    |     |    |                               
    Perszephoné   Árész  Héphaisztosz Tritón Polüphémosz Apollón Artemisz Dionüszosz Hermész                                           
    =Hadész   =Aphrodité  |              |        = Ariadné  |                       
            |     |              |         |     |       
  ____________________|_    |___________   ___________|_________     |   ___|___     
  |    |   |   |    |     |    |    |      |  két gyermek |   |          
 Harmónia Erósz Deimosz Phobosz Palaimón Ardalosz Orpheusz Aszklépiosz Linosz     Pán Priaposz                     
                          =Eurüdiké =Épioné                          
                               |                           
                 ____________________________|_____
                 |    |    |     |   |                         
               Podaleiriosz Makhaón Panakeia Aiglé Hügheia                                     

ForrásokSzerkesztés

 • Trencsényi-Waldapfel Imre: Görög regék
 • Hésziodosz: Theogonia
 • Sofia Souli: Görög mitológia, Michalis Toubis Kiadó, 8-23. o.
 • Jane Chisholm, Lisa Miles és Straun Reid: Az ókori Görögország, Usborne Publishing, 1999. 114-115. o.
 • Száray Miklós: Történelem I. Nemzeti Tankönyvkiadó, 57.-59. o.
 • Görög teremtéstörténet