A gallon egy, a folyadékok térfogatát mérő angolszász mértékegység.

  • A birodalmi gallon (imperial gallon, jelzése gal GB vagy gal Imp) 160 folyadékunciát tartalmaz, azaz 4,54609 liter
  • Az amerikai gallon (US gallon, jelzése gal US) 231 köbhüvelyket tartalmaz, azaz 3,785411784 liter. Egy amerikai gallon 128 amerikai folyadékunciát tartalmaz.
  • Az amerikai száraz gallon (US dry gallon) 1/8 bushelnek felel meg (ez utóbbi 2150,42 köbhüvelyk), azaz 4,40488377086 liter. Kevéssé elterjedt.

A gallon egynegyede a kvart (angolul: quart).
Nagy-Britanniában egy (birodalmi) pint 1/8 gallon. A skót pint 3 birodalmi pint.

TörténelmeSzerkesztés

A történelem során tájról tájra, országról országra változott az, hogy pontosan mennyi fér egy gallonba. A XIX. századra azonban két gyakori mérőszám terjedt el:

  • a boros gallon, tartalma 231 köbhüvelyk; valamint
  • a sörös gallon, tartalma 282 köbhüvelyk.

1824-ben az Egyesült Királyságban elfogadtak egy sörös gallonhoz közeli mennyiséget, a birodalmi gallont. 1878-ban ezt a mértékegységet úgy határozták meg, hogy egy birodalmi gallon térfogatot tölt ki 10 font desztillált víz, 30 hüvelyk magas higany-nyomáson és 62 Fahrenheit fok hőmérsékleten. Ez nagyjából 277,41945 köbhüvelyknek felel meg.

Ugyanebben az időben az Amerikai Egyesült Államok is elfogadott egy saját mértékegységet, ám ez a boros gallont vette alapul („Queen Anne's gallon”, azaz Anna királynő gallonja). Egy amerikai gallon definíciója szerint akkora űrmérték, amekkora teret egy 6 hüvelyk hosszú és 7 hüvelyk átmérőjű henger tölt ki, vagyis 230,907 köbhüvelyk. Napjainkban az amerikai gallon definíciója pontosan 231 köbhüvelyk.

A birodalmi gallon tehát nagyjából egy ötödével nagyobb az amerikai gallonnál.

A birodalmi gallon és az amerikai gallon is 8 pint, ám míg az amerikai pint 16 folyadékunciából áll, a birodalmi 20-ból. Így tehát:

  • egy amerikai folyadékuncia nagyjából 1,8047 köbhüvelyk;
  • egy birodalmi folyadékuncia nagyjából 1,7339 köbhüvelyk.

Egy amerikai folyadékuncia tehát nagyobb, mint egy birodalmi, viszont egy birodalmi gallon nagyobb, mint egy amerikai.

MegjegyzésSzerkesztés

Az angolszász nyelvterületen két hasonló mértékegység-rendszert használtak. A brit fennhatóságú területeken az Imperial system, az Egyesült Államok esetében a United States customary system volt használatban.

További információkSzerkesztés