Gyermekgondozási támogatás

A gyermekgondozási támogatás (GYET) vagy közismertebb nevén főállású anyaság Magyarországon a családtámogatási ellátásokon belül, alanyi jogon, havi rendszerességgel járó támogatás.

A gyermekgondozási támogatás jogi szabályozása Magyarországon

szerkesztés

Jogosultság

szerkesztés

Gyermeknevelési támogatásra az a szülő, nevelőszülő vagy gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévétől 8. életévének betöltéséig jár.

Ha a szülők egyidejűleg több gyermek után lennének jogosultak a gyermekgondozási támogatás egyik vagy mindkét formájára (GYES, GYET), a támogatást csak egy jogcímen és csak az egyik szülő veheti igénybe.

Igénylés

szerkesztés

A gyermeknevelési támogatásra vonatkozó igényt a lakóhely szerint illetékes Területi Államháztartási Hivatalnál (TÁH) kell benyújtani az Igénybejelentés gyermekgondozási támogatásra című formanyomtatványon.

Az igényléshez szükséges dokumentumok

szerkesztés

Munkavégzés

szerkesztés

A támogatásban részesülő személy kereső tevékenységet napi 4 órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthonában történik.[1]

Összege 2008-ban

szerkesztés

A gyermekgondozási támogatás havi összege - a gyermekek számától függetlenül - azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével.[2]

  • 2008-ban 28 500 HUF (nettó 25 795 HUF)

Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. Az ellátás időtartama 8,5%-os nyugdíjjárulék levonása mellett, szolgálati időnek számít.

  1. Lásd: az 1998. évi LXXXIV. törvény 24. § (1) bekezdés
  2. Lásd: az 1998. évi LXXXIV. törvény 26. § (1) bekezdés

Külső hivatkozások

szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés