Hadsereg

államok, szervezetek által, saját érdekérvényesítés támogatására létrehozott fegyveres erő

A hadsereg tágabb értelemben az államok, szervezetek által, saját érdekérvényesítés támogatására létrehozott fegyveres erő összefoglaló neve. A 20. századi és mai szűkebb értelmű használatában a hadsereg a fegyveres erők egy részének, általában a szárazföldi csapatoknak (szárazföldi haderőnem) az összefoglaló neve. Hadseregnek nevezik ugyanakkor a fegyveres erőkön belüli egyes hadműveleti seregtesteket is, amelyeket több különböző fegyvernemű magasabb egységből hoznak létre, hadműveleti célok elérése, hadászati feladatok támogatása érdekében (például Magyar 2. hadsereg).

A NATO térképészeti jelzése a baráti hadseregre

A mai hadseregek

szerkesztés

Haderőnemek:

 • szárazföldi csapatok;
 • légierő;
 • haditengerészet;

továbbá:

 • tengerészgyalogság (önálló haderőnem például az USA-ban);
 • honi légvédelmi csapatok (önálló haderőnem például a szovjet/orosz befolyási övezetben);
 • hadászati csapásmérő csapatok (önálló haderőnem például a szovjet/orosz befolyási övezetben);

Magyarország fegyveres erői két haderőnemből állnak: szárazföldi csapatok, légierő.

Fegyvernemek:

Haderőnem része, amely a csak rá jellemző harceszközökkel ellátott alegységből, egységből és magasabb egységből áll:

 • gépkocsizó lövész;
 • gépesített lövész;
 • harckocsizó;
 • tüzér;
 • légvédelmi tüzér;
 • légidesszant;
 • hadtáp;
 • mérnök-műszaki;
 • vadászrepülő;
 • hadászati bombázó;
 • harcászati rakéta tüzér;
 • hadászati rakéta;
 • tengeralattjáró flotta;
 • haditengerészeti repülő;
 • felderítő;
 • híradó;

stb.

 • Reguláris (szervezett hadsereg/haderő)
Olyan hadsereg (vagy annak részegysége), amely szervezett, több haderőnemet is magukban foglalnak.
Megkülönböztetünk hivatásos, szerződéses vagy zsoldos, önkéntes, illetve sorozott katonákból álló hadsereget.
 • Irreguláris (önszerveződő)
Partizánok, ellenállók, helyi szerveződésű, általában csak szárazföldi haderő fegyverzetével (azon belül is könnyű fegyverzettel) rendelkező haderő.
Helyi védelmi, illetve megszállás esetén a megszálló erők lekötésének eszköze (lásd: második világháború).

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés
 • Heinz Gartner. Nemzetközi Biztonság. Zrínyi Kiadó (2007). ISBN 9789633274439 
 • szerk.: Riskó Péter: Katonai kislexikon 4000. HM Hadműveleti és Kiképzési Főosztály. ISBN 963-00-3654-1 

Külső hivatkozások

szerkesztés