Halál esetére szóló ajándékozás

A halál esetére szóló ajándékozás a végintézkedések egyik fajtája. Ingyenes tulajdonátruházó kétoldalú jogügylet, amelyben az ajándékozás azzal a feltétellel történik, hogy a megajándékozott az ajándékozót túléli. Az ilyen szerződésre az ajándékozás szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szerződés alakiságaira az öröklési szerződés alakiságai az irányadók. A megajándékozott nem osztozik a hagyatéki terhekben.

A római jogban szerkesztés

A hatályos magyar Polgári Törvénykönyvben szerkesztés

  1. halál esetére szóló ajándékozás csak olyan juttatásra nézve érvényes, amely végrendelet esetében dologi hagyománynak minősülne[1]
  2. az ajándékozás azzal a feltétellel történik, hogy a megajándékozott az ajándékozót túléli.[2]
  3. a tulajdonjog átszállására csak az örökhagyó halálakor kerül sor.


Dologi hagyomány esetén az örökhagyó a hagyatékban meglévő egy vagy több vagyontárgyat közvetlenül juttatja a végintézkedésben meghatározott személynek, a hagyományosnak (itt: megajándékozottnak).

Ellentétben a kötelmi hagyománnyal, amelyben az örökhagyó arra kötelezi örökösét, hogy a végrendeletben megjelölt személynek (hagyományosnak) meghatározott vagyoni szolgáltatást teljesítsen.

Alakiságok szerkesztés

A Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint a halál esetére szóló ajándékozásnak nagyon szigorú alaki és tartalmi szabályoknak kell megfelelnie, hasonlóképpen a végrendelethez, ezektől eltérni nem lehet. Eltérés esetén akár érvénytelennek is nyilváníthatják az ajándékozási jogügyletet, ami a későbbiekben számos probléma okozója lehet.[3]

Jegyzetek szerkesztés

  1. 2013. évi V. törvény 7:53. § (1) bek.
  2. 2013. évi V. törvény 7:53. § (2) bek.
  3. dr.keller.hu

Források szerkesztés

  • Bíró Endre:Jogi szótár. Dialógus-Campus Kiadó, 2006. 175. old.
  • 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) 7:53. §
  • drkeller.hu
  •   Jogportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap