Hangsor vagy skála keletkezik, ha valamely dallam hangjait magasságuk szerint sorba rendezzük. A hangsorokat többféleképpen is csoportosíthatjuk. Vannak a modális hangsorok, amik hétfokúak. Ezeknek görög elnevezésük van. Léteznek diatonikus hangsorok is. Ezen hangsorok két foktól egészen hét fokig terjedhetnek. Az egymás melletti hangokból álló diatonikus hangsorok -chord elnevezést, míg azon hangsorok amik nem egymás melletti hangokból építkeznek (tehát nem diatonikus hangsorok) -ton elnevezést kapnak; fokukat pedig a görög számok után kapják. Egy másik csoportosítás szerint dúr és moll jellegük alapján is megkülönböztetjük őket. A kis terccel induló hangsorokat moll, míg a nagyterccel kezdődőeket dúr jellegű hangsoroknak nevezzük. A skála (hangsor) hangjait fokoknak nevezzük. Ezeket a fokokat római számokkal jelöljük. Mivel a skála nyolcadik hangja (hétfokú hangsoroknál) ugyanaz, mint az első hangja, csak egy oktávval (nyolc hanggal) magasabban, első foknak jelöljük. A skála alaphangját (első hangját) tonikának (jele:T), az ötödik hangját dominánsnak (jele:D), az alsó ötödik hangját (fölfelé számolva a negyedik hangját) szubdominánsnak (jele:S) nevezzük.....

Diatonikus (egymás mellett álló hangokból felépülő) hangsorokSzerkesztés

 • bichord (2 fokú)
 • trichord (3 fokú)
 • tetrachord (4 fokú)
 • pentachord (5 fokú)
 • hexachord (6 fokú)
 • heptachord (7 fokú)

Ugrást (szekund távolságnál nagyobb hangközt) is tartalmazó hangsorokSzerkesztés

 • biton (2 fokú)
 • triton (3 fokú), pl. Éliás, Tóbiás
 • tetraton (4 fokú)
 • pentaton (5 fokú)
 • hexaton (6 fokú)

A hétfokú, diatonikus rendszer hangsorai (modusok)Szerkesztés

 • ion vagy dúr (dó-sor)
 • dór (ré-sor)
 • fríg (mi-sor)
 • líd (fá-sor)
 • mixolíd (szó-sor)
 • eol vagy természetes moll (lá-sor)
 • lokriszi (ti-sor)

Hangsorok képi és hangos megjelenítéseSzerkesztés

 
dúr (ion)
  hallhatóan
 
természetes moll
(eol)
  hallhatóan
 
harmonikus moll
  hallhatóan
 
cigány-moll
  hallhatóan
 
dallamos moll
  hallhatóan
 
dór
  hallhatóan
 
fríg
  hallhatóan
 
líd
  hallhatóan
 
mixolíd
  hallhatóan
 
lokriszi
  hallhatóan
 
kromatikus
  hallhatóan
 
egészhangú skála
  hallhatóan
 
dúr-pentaton
  hallhatóan
 
moll-pentaton
  hallhatóan
 
alterált skála
  hallhatóan
 
szűkített hangsor,
egész–fél változat
  hallhatóan
 
szűkített hangsor,
fél–egész változat
  hallhatóan
 
spanyol–zsidó hanglétra
  hallhatóan
 
cigány-dúr / arab hangsor


  hallhatóan

 
mi seberach
  hallhatóan

A félhangokból építkező kromatikus skála:  

A C-dúr skála:   C, D, E, F, G, A, H, C