Hausdorff–Birkhoff-tétel

matematikai állítás

A Birkhoff-tétel, vagy más néven Hausdorff–Birkhoff-tétel, a halmazelmélet egyik tétele, ami azt állítja, hogy minden részbenrendezett halmaznak van maximális rendezett részhalmaza.

Tétel szerkesztés

Legyen   tetszőleges részbenrendezett halmaz. Ekkor   azon részhalmazai között, amelyek egyben rendezett halmazok is, létezik maximális a halmazok   tartalmazási relációjára nézve.

Bizonyítás szerkesztés

Vegyük észre, hogy az, hogy egy részbenrendezett halmaz valamely részhalmaza egyben rendezett halmaz is, egy véges jellegű tulajdonság, hiszen egy ilyen részhalmaz akkor és csak akkor rendezett halmaz, ha minden kételemű részhalmaza rendezett halmaz (azaz bármely két eleme összehasonlítható az adott relációban). Ezért tehát a tétel állítása a Teichmüller–Tukey-lemma közvetlen következménye.

Ekvivalens állítások szerkesztés

A Hausdorff–Birkhoff-tétel ekvivalens a következő állításokkal:

Története szerkesztés

Ezt a tételt először Hausdorff publikálta 1914-ben.

Hivatkozások szerkesztés

  • Rédei, László: Algebra I., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1954
  • Hausdorff, Felix: Grundzüge der Mengenlehre, Leipzig, 1914